Kompleksowy system obsługi firmy
Magazyn, Serwis, Sprzedaż, Księgowość, CRM...
Modyfikacje wprowadzone... jakiś czas temu

--

2015-12-31
WIN_MGZ, WIN_MGZ_T
- poprawiono wersję 'tablet' opcji 'remanent'.

2015-12-15
WIN_SRV
- usunięto dane klienta z karty pracy i zlecenia warsztatowego.

2015-12-05
WIN_CMV
- w opcji 'analizator kampanii' uwzględniony nowy format pliku xls. Dotyczy pliku SZABLON.xls zawierającego numer VIN w 10-tej kolumnie.

2015-11-07
WIN_MGZ_T
- dodano możliwość ewidencjonowania remanentu z wykorzystaniem czytnika i listy kodów numeru czynności z SRV wykorzystanej jako ilości sztuk dodawanych do remanentu

2015-11-03
WIN_MGZ
- uwzględniono zmiany w formacie plików z fakturami typu 'D'.

2015-08-15
WIN_SRV
- poprawka wydruku karty kodów zleceń stałych dla systemu pomiaru czasu mechaników.

2015-08-05
WIN_SPS
- zwiększono ilość branż i rodzajów pracowników deklarowanych przy klientach. Wprowadzono pojęcie klienta nieaktywnego.

2015-08-02
XXX_TRANSFER
- poprawiono współpracę modułów transferujących dane z Windows 10.

2015-07-18
WIN_MGZ
- podgląd stanu w oddziałach dodano na karcie zakładania nowego indeksu.

2015-07-17
WIN_MGZ
- w opcji automatycznych zamówień do dostawców wprowadzono możliwość filtrowania uwzględnianych zamówień klientów wg kodu pracownika przyjmującego zamówienie.

2015-06-29
WIN_MGZ
- wprowadzono wymóg posiadania uprawnienia 'M' (niezależnie od 'Z') dla użytkownika wystawiającego dokumenty MM.

2015-06-27
WIN_SRV
- aktywowano opcje 'pakiety' (dla trybu MB). Pakiety można wczytać z pliku i wprowadzać do zleceń w opcji 'dodaj operację'.

2015-06-25
WIN_CMV
- w raportach MGZ dodano filtr na kategorię towaru.

2015-06-24
WSZYSTKIE PROGRAMY
- wprowadzono pojęcie daty minimalnej ustawianej w opcjach modułu CMV poniżej której nie można wystawić żadnego dokumentu (nie licząc dokumentów kosztowych w FTR).

2015-06-09
WIN_SRV
- wprowadzono pojęcie operacji ryczałtowej, dla której można określić inną wartość niż wynikająca z iloczynu ilości roboczogodzin i stawki.

2015-06-07
WIN_CMV
- filtr osobowe/dostawcze/ciężarowe/motocykle/inne przeniosiono do grupy filtrów wspólnych (dla wszystkich raportów).

2015-05-12
WIN_MGZ
- na karcie towaru wprowadzono opcję "szybki remanent" czyli możliwość wystawienia RW (PW) na wskazaną ilość sztuk o statusie 'remanent'.

2015-04-30
WIN_SRV
- kolejne parametry w umowach użyczenia (por.help).

2015-04-28
WIN_KSH
- możliwość grupowego usuwania analityk bez obrotów (prawy klawisz na zakładce konta).

2015-04-27
WIN_SRV
- 'uwolniono' datę zakończenia dostawy/usługi - nie musi to już być data wystawienia faktury.
WIN_SPS
- do umów najmu i użyczenia dodano parametry wartość (i waluta) pojazdu użyczanego i czynsz najmu (i waluta). Parametry @PY10@, @PY11@, @PY12@ i @PY13@.

2015-04-21
WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość przyjmowania zaliczek z zerowym VAT-em. Dotyczy to również zaliczek walutowych i ewentualnego, późniejszego ich podziału.
CV_CALL
- opcję przygotowywania sms-ów planowych poszerzono o sms-y dotyczące jazd testowych zaplanowanych w systemie SPS.

2015-04-17
WIN_MGZ, CV_BC_READ
- program CV_BC_READ uzupełniono o obsługę czytników klawiaturowych. W pliku config należy w tym celu ustawić jako nazwę portu COM0 lub KEYB. Od tego momentu zachowanie czytnika podczas pracy z WIN_MGZ będzie podobne jak czytnika szeregowego czyli odczyt indeksu, oznaczenia lub kodu kreskowego towaru na ekranie głównym i na ściągawce bez konieczności umieszczania kursora w polu wyszukiwania.
Dodatkowo wprowadzono na ekranie głównym kasowanie pola wyszukiwania za pomocą klawisza ESC co powinno uprościć obsługę czytnika klawiaturowego stosowanego bez włączania CV_BC_READ, który czyści to pole po dokonaniu odczytu.

2015-04-14
WIN_MGZ
- poprawiono kwestię wydruku polskich znaków na etykietach towarowych

2015-04-13
WIN_MGZ
- udostępniono dodatkowy format etykiet towarowych (32x58)

2015-04-07
WIN_MGZ
- udostępniono nowy moduł W_MGZ_T przewidziany do wykorzystania na tablecie z podłączonym czytnikiem kodów kreskowych. Moduł umożliwia szybkie modyfikowania opisu lokalizacji przy towarach.

2015-03-24
WIN_MGZ, WIN_SRV
- wprowadzono możliwość wykorzystania czytników kodów kreskowych podłączonych bezpośrednio do portu USB. Wymaga to uruchomienia w tle programu CV_BC_READ, który można pobrać z zakładki "programy".
Opcja jest kompatybilna z etykietami drukowanymi z poziomu operacji magazynowych i rejestracji dokumentów PZ (również w archiwum), i z opcją "wydruk fiszki".
Działanie skanera wymaga utworzenia na dysku C komputera, na którym zainstalowano czytnik foldera c:\comvar\bar_code z przyznanymi uprawnieniami do zapisu i odczytu.

2015-03-16
WIN_SPS
- dodano przycisk "drukuj" w grafiku zadań pojawiąjącym się podczas uruchamiania programu.

2015-03-14
WSZYSTKIE PROGRAMY
- od dziś obowiązują nowe pliki licencyjne USER-15 i USER-15w.

2015-03-13
WIN_MGZ, WIN_SRV
- wprowadzono zasadę, że faktury gotówkowe drukowane jako duplikaty mają dopisek "zapłacono" o ile jest już zarejestrowana zapłata.

2015-03-04
WIN_SPS
- dodano nowy status pojazdu. Oprócz "nowy", "demo", "używany" i "służbowy" jest teraz dostępny "firmowy".

2015-03-03
MRA_TRANSFER
- zmiana sposobu kodowania plików wynikowych na... lepszy.

2015-03-02
WIN_CMV
- w raporcie MRA uwzględniono numer serwisu blacharskiego zdefiniowany w sekcji raportu CSI.

2015-02-28
WIN_MGZ
- możliwość drukowania nalepek z kodem paskowym do poszczególnych pozycji dokumentu PZ (lub każdej sztuki) z wykorzystaniem modułu CV_LAB_PRINT.EXE.

2015-02-27
MRA_TRANSFER
- udostępniono możliwość zdefiniowania listy serwisów blacharskich co skutkuje odpowiednim znacznikiem w generowanym raporcie.

2015-02-26
WIN_SPS
- definiując kategorie sprzedaży można teraz (należy) wskazać konto bankowe dla operacji walutowych.

2015-02-24
WIN_SRV
- nowy format faktury w wersji z logo. Tryb "D2" drukuje uwagi w dwóch kolumnach.

2015-02-21
WIN_KSH, WIN_CMV
- nowy format generowania dekretów (pliki tekstowe). Dotychczasowy format pozostaje dostępny.

2015-02-17
WIN_SPS
- nowy format importu pojazdów - D.

2015-02-15
WIN_SRV, WIN_CMV
- wprowadzono opcję "analizator kampanii" uzupełniającą arkusz Excel-a z numerami VIN o dane adresowe klientów.

2015-02-09
WIN_SRV
- zwiększono do pięciu ilość dostępnych w grafiku umów użyczenia pojazdu.

2015-01-27
WIN_SRV, WIN_CMV
- uwagi stałe niezależnie dla każdego serwisu.

2015-01-23
WIN_MGZ
- dodatkowe zgody osoby kontaktowej na telefon, sms, email.
- wymóg wyboru osoby kontaktowej (i jej telefonu) na zamówieniu z poziomu listy osób kontaktowych.
- wyróżnik braku zgody na SMS na poziomie zamówienia od odbiorcy
- zmiana koloru podświetlenia pozycji na liście towarów w przypadku nieznalezienia szukanego oznaczenia.

2015-01-22
CV_CALL
- uwzględniono sms-y do zamówień z WIN_MGZ.

2015-01-17
WIN_SRV
- aktywowano protokół przyjęcia pojazdu w wersji niemieckiej.

2015-01-15
WIN_KASA
- możliwość wyboru innego niż nabywca płatnika w fakturach zaliczkowych.

2014-12-09
WIN_SRV
- nowy przycisk "pilne" w module CRM pokazuje niezrealizowane zadania o terminie +/- tydzień.

2014-11-28
WIN_SRV, WIN_CMV
- dekretacja prac w toku rozszerzona o możliwość tworzenia analityki będącej numerem zlecenia.

2014-11-24
WIN_SRV
- zmiana limitu ceny operacji zbiorczej. Nie może być niższa niż cena zakupu części wchodzących w skład operacji.

2014-11-04
WIN_KSH
- dodatkowe filtry w raportach rozliczeń.

2014-10-29
WIN_MGZ
- w opcji 'operacje magazynowe' przycisk 'wydruk' aktywowany prawym klawiszem generuje wydruk bez cen.
WIN_MGZ, WIN_SRV
- możliwość edycji pierwszej linii nazwy klienta została ograniczona do uprawnienia A-administrator. Pozwala to dalej korygować literówki w adresie ale bez możliwości całkowitej zmiany danych klienta.

2014-10-25
WIN_MGZ
- w opcji 'operacje magazynowe' aktywowano dokument DW (wydanie do klienta).

2014-10-16
WIN_MGZ
- w opcji 'depozyt opon' doszło pojęcie statusu 'Lato-Zima'.

2014-10-09
WIN_CMV
- możliwość wymuszenia zgody klienta w raportach CSI.
- automatyczne usuwanie kresek i spacji z numerów telefonów w raportach CSI. Jeśli numer ma 9 cyfr z przodu dodawane jest "48".

2014-10-06
WIN_SRV, WIN_CMV
- możliwość podziału należności wg kryteriów: VAT, połowa VAT-u, udział własny.
- dekretacja dla KSH uwzględniająca podział należności wg nowych kryteriów.

2014-10-02
WIN_SRV
- wprowadzenie do rejestru czasu rzeczywistego czynności o numerze 99 oznacza operację 'myjnia' skutkującą zmianą na niebieski koloru zdarzenia w grafiku.

2014-09-29
WIN_SRV
- moduł ewidencji czasu rzeczywistego uzupełniono o dostęp do grafika typ 'C'.

2014-09-27
WIN_SRV, WIN_CMV
- w raporcie 'rozliczenie obrotu' pod sumą usług umieszczono 'w tym materiały'.

2014-09-26
WIN_SPS
- przycisk 'nowi klienci' na zakładce 'klienci' pozwala przejrzeć listę klientów założonych we wskazanym okresie czasu (domyślnie ostatnie dwa tygodnie) przez serwis (wraz z pojazdami, zleceniami i ich treścią) i przenieść wybranych klientów (wraz z osobami kontaktowymi) do kartoteki SPS i/lub do systemu AutoSLM.

2014-09-24
WIN_MGZ
- korekta wydruków tax-free.

2014-09-14
WIN_SRV
- na karcie zlecenia wprowadzono możliwość dokonania wstępnej oceny satysfakcji klienta (wymagana przy zamykaniu zlecenia).

2014-09-03
WIN_FTR
- korekta układu graficznego faktur typu 'odwrotne obciążenie'.
WIN_SRV
- korekta typu zdarzenia CRM - przypomnienie o... (ubezpiecznie, przegląd itp.) zapisywanego w trakcie zlecenia.

2014-08-30
WIN_MGZ
- korekta układu graficznego faktur typu 'odwrotne obciążenie'.
- korekta raportu 'stany alarmowe'.

2014-08-28
WIN_SRV
- plik Excel-a z fakturą poszerzono o kolumny VIN i numer rejestracyjny'.
- dodano możliwość wygenerowania pliku Excel-a na zakładce 'wyposażenie'.

2014-08-26
WIN_SRV
- usprawnienia w opcji 'ewidencja wyposażenia pojazdu'.

2014-08-20
WIN_SRV
- możliwość wyboru konta bankowego podczas wystawiania faktury (wg listy kont zdefiniowanej w parametrach SRV w module WIN_CMV).

2014-08-16
WIN_KASA, WIN_SPS
- udostępniono połączenie z systemem AutoSLM. Opis połączenia dostępny jest: - tutaj... Szczegóły systemu AutoSLM dostępne są pod adresem: www.autoslm.pl

2014-08-12
WIN_SRV, WIN_SPS
- udostępniono grafik typu "C".

2014-08-07
WIN_SRV
- nowa zakładka w kartotece pojazdów ('wyposażenie') pozwala rejestrować elementy wyposażenia przypisanego do danego pojazdu.

2014-08-03
WIN_SRV
- w opcji określania ważnych dat pojazdu wprowadzono znacznik "zapisz w CRM" .

2014-07-30
WIN_FTR
- nowa możliwość pobrania do pola 'uwagi' listy faktur wystawionych w MGZ. Jeśli lista jest dłuższa niż 30 pozycji wówczas drukowana jest w formie załącznik.

2014-07-28
WIN_SRV
- na karcie materiałowej wprowadzono możliwość wygenerowania pliku XFR (do foldera użytkownika).

2014-07-18
WIN_KSH
- udostępniono archiwum wezwań do zapłaty.

2014-07-18
WIN_FTR
- poprawka opcji importu faktur w trybie 'centrala' (pobieranych za pomocą FTR_TRANSFER).

2014-07-17
WIN_SPS
- rozszerzono działanie opcji 'ewidencja przebiegu' na zapisy generowane w oddziałach.
CV_MONITOR
- rozszerzono działanie programu o przekazywanie danych z ewidencji przebiegu pojazdu.

2014-07-15
WIN_SRV
- opcja 'zamienniki' na karcie edycji zlecenia została poszerzona o możliwość przerzucenia wybranego zamiennika do zlecenia, w miejsce wskaznej pozycji o ile ta pozycja nie ma jeszcze rezerwacji (ani RW) a stan zamiennika jest różny od zera.

2014-07-15
WIN_SRV
- dodatkowy znacznik czasu w grafiku doradców.
WIN_SPS
- poprawiono wydruk ewidencji przebiegu pojazdu (długie opisy celu i trasy jazdy).

2014-07-12
WIN_SRV
- nowy element procesu zamykania zlecenia - w przypadku ustawienia znacznika 'zaplanuj follow-up' wymagana jest wstępna ocena poziomu zadowolenia klienta oraz komentarz o ile wybrano poziom niższy niż maksymalny.
- nowy formularz aktywnego przyjęcia dla marki Mazda.

2014-07-10
WIN_FTR
- uruchomiono opcję definiowania domyślnych drukarek niezależnie dla oryginału, kopii faktur i innych dokumentów.
WIN_SRV
- wprowadzono możliwość wydrukowania z poziomu zlecenia listy niewydanych części na wskazanej drukarce (np.w magazynie).
- podczas wydruku zlecenia w formacie 'D' można wprowadzić datę i godzinę przyjęcia. Nie będą rejestrowane w systemie ale pojawią się na wydruku.

2014-07-09
WIN_SPS
- uruchomiono opcję definiowania domyślnych drukarek niezależnie dla oryginału, kopii faktur i innych dokumentów.
WIN_SRV, WIN_MGZ
- blokada możliwości wystawienia RW dla towarów o statusie 'oczekiwanie na potwierdzenie klienta'.
WIN_MGZ
- w opcji 'rezerwacje serwisowe' wprowadzono dodatkowy format importu listy towarów z pliku. Format RW, taki jak w operacjach magazynowych.

2014-07-06
WIN_MGZ
- wprowadzono (archiwum) opcję weryfikacji dostawy. Plik z kolektora danych jest pobierany z lokalizacji określonej w parametrach MGZ w taki sam sposób jak dla remanentu.

2014-07-05
WIN_MGZ, WIN_SRV, WIN_KASA
- wprowadzono możliwość zdefiniowania listy domyślnych drukarek. Można niezależnie ustalić drukarkę dla oryginału faktury, pierwszej kopii i pozostałych kopii oraz dla innych dokumentów. W przypadku MGZ można też ustalić drukarkę dla dokumentów magazynowych.
Lista drukarek zapisywana jest lokalnie (dla komputera) w folderze 'c:\comvar', więc taki folder musi istnieć (z uprawnieniami do zapisu) lub musi dać się założyć.
UWAGA: wydruk faktur z archiwum odbywa się na dotychczasowych zasadach tj.z pytaniem o drukarkę przed wydrukiem poszczególnych kopii faktury.

2014-07-02
WIN_SRV
- w opcjach grafika wizyt wprowadzono możliwość ustalenia kolejności poszczególnych słupków stanowisk na ekranie.

2014-07-01
WIN_SRV
- formułę 'planowany termin zakończenia' na formularzach zleceń zamieniono na 'orientacyjny termin zakończenia'.
WIN_MGZ
- dodatkowe informacje na karcie materiałowej do zleceń serwisowych.

2014-06-30
CV_CALL (PC)
- rozszerzono zakres informacji wyświetlanej po odebraniu (wpisaniu) telefonu.
WIN_SRV
- nowy formularz druku DRT.

2014-06-29
WIN_SRV
- w grafiku doradców serwisowych wprowadzono szczegółowy podgląd grafika mechaników.

2014-06-28
WIN_MGZ, WIN_SRV, WIN_SPS
- korekta wydruku faktur z dołączanymi na odwrocie warunkami sprzedaży. Teraz drukują się na odwrocie ostatniej strony oryginału faktury.

2014-06-26
CV_CALL (Android)
- wprowadzono możliwość zdefiniowania wielkości odstępu pomiędzy poszczególnymi SMS-ami w paczce wysyłanej (kasowanej) po jednorazowym wciśnięciu przycisku 'wyślij' ('pomiń'). Domyślna wartość to: 10 (czyli 1/10 sekundy). Można ją zmienić w menu rozwijanym w przedziale od 1 do 10 (czyli od 1 sekundy do 1/10).
UWAGA: czas dla opcji 'pomiń' wynosi zawsze 1/10 sekundy, niezależnie od wartości ustawionej przez użytkownika.

2014-06-25
WIN_SPS
- wprowadzono możliwość usunięcia pojazdu z ewidencji przebiegu. Pojazd musi mieć najpier 'zakończoną ewidencję'
WIN_SRV
- datę wydruku potwierdzenia wydania pojazdu przeniesiono do stopki.

2014-06-22
WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość zmiany waluty niezablokowanego zamówienia klienta.

2014-06-19
WIN_SRV
- wprowadzono pojęcie 'mistrza' przypisane do zlecenia wraz z opcją filtrowania zleceń w monitorze terminów.

2014-06-14
WIN_MGZ
- na karcie towaru, w opcji 'historia obrotu' wprowadzono opcję weryfikacji stanu towaru w oparciu o historię obrotu.

2014-06-13
WIN_MGZ
- zmiana w opcji 'stany alarmowe'. Zamiast 'kupione przynajmniej sześć razy w ciągu 360 dni' jest 'pięć razy'.

2014-06-12
WIN_SRV, WIN_MGZ, WIN_SPS
- udostępniono możliwość wydrukowania wskazanego pliku graficznego na odwrocie pierwszej strony oryginału faktury (np.ogólne warunki sprzedaży). Opcja jest aktywna dla faktur z logo, w formacie "D". Faktura drukowana jest na drukarkę domyślną (wymagany duplex sprzętowy).
WIN_SPS
- moduł ewidencji przebiegu pojazdów poszerzono o rejestrację stanu paliwa przed i po jeździe.

2014-06-11
WIN_SRV
- udostępniono możliwość wydrukowania wskazanego pliku graficznego na odwrocie zlecenia (dotyczy formatów P i C, wymagany duplex sprzętowy).

2014-06-07
SRV_TRANSFER
- udostępniono moduł SRV_TRANSFER. Opis jest tutaj.

2014-06-06
WIN_KASA
- odblokowano możliwość skorygowania NIP-u klienta o ile NIP nie został w ogóle zdefiniowany.

2014-06-01
CV_CALL (PC)
- wprowadzono zabezpieczenie przed wysłaniem nowego pakietu SMS-ów o ile poprzedni nie został jeszcze pobrany przez komórkę.
CV_CALL (Android)
- wprowadzono możliwość zdefiniowania wielkości paczki SMS-ów wysyłanej (kasowanej) po jednorazowym wciśnięciu przycisku 'wyślij' ('pomiń'). Domyślna ilość to: 5. Można ją zmienić w menu rozwijanym.

2014-05-27
WIN_SRV
- dodawanie nowych pozycji do zleceń powtarza pełny schemat mechaników z poprzedniej usługi (do tej pory tylko pierwszego mechanika).
- modyfikacje grafika mechaników udostępniono dla uprawnień R-recepcja.

2014-05-24
WIN_MGZ
- w kartotece klientów wprowadzono możliwość wycofywania nagromadzonych punktów.

2014-05-23
WIN_SPS
- wymuszono wydruk numeru Pesel na f-rze o ile klient nie ma zdefiniowanego NIP-u.

2014-05-19
WIN_SRV
- poprawka wyszukiwania wg numeru telefonu w opcji 'grafik'.
- kliknięcie w polu wyszukiwania po numerze telefonu wrzuca do pola wyszukiwania zawartość schowka windows.

CV_CALL
- udostępniono moduł monitorowania połączeń przychodzących i wysyłania SMS-ów. Szczegółowy opis jest: - tutaj...

2014-05-15
WIN_KASA
- w raporcie 'przelewy na dzień' wprowadzono zakres terminów płatności.
WIN_MGZ
- RW serwisowe drukowane są z logo (o ile wydruki z logo są włączone).

2014-05-13
WIN_KASA
- raport 'przelewy na dzień' rozszerzono o dodatkowe podsumowania.

2014-05-11
WIN_CMV-PRO
- udostępniono możliwość generowania pliku licencyjnego do programu CV_SMS
WIN_MGZ, WIN_SRV, WIN_FTR
- uaktywniono wyszukiwanie klienta po kodzie karty (np.czytnik).
WIN_SFK
- raport 'klienci wskazanych usług' rozszerzono o listę numerów telefonów dla programu CV_SMS.

2014-05-07
WIN_MGZ, WIN_SRV
- możliwość wymuszenia nazywania 'Fakturą' dokumentów typu 'Paragon'.

2014-05-06
WIN_KDR
- nowy wydruk - lista umów-zleceń niewypłaconych.
- dodatkowy filtr "na dział" przy wydruku list płac.

2014-05-05
WIN_SPS
- korekta wydruku 'ewidencji przebiegu pojazdów'.
- możliwość poprawiania wcześniejszych wpisów.

2014-04-29
WIN_KSH
- poprawiono wydruk struktury czasowej należności i zobowiązań w wersji 'bez listy faktur'.

2014-04-26
WIN_FTR
- opcję wysyłania faktury mailem umieszczono dodatkowo w archiwum. Działanie zgodne z parametrami ustawianymi w opcjach faktury.
WIN_CMV, WIN_MGZ
- nowy raport 'lista opon'. Rozpoznaje opony po oznaczeniu i generuje plik Excel-a z podziałem oznaczenia na elementy rozmiaru opony.
WIN_KSH
- opcję wysyłania raportów mailem uzupełniono o obsługę programu Mozilla Thunderbird.

2014-04-25
WIN_FTR
- w opcjach wydruku faktury wprowadzono parametr umożliwiający wysłanie mailem treści faktury w formie załącznika (plik Excel-a). Dodatkowo wprowadzono możliwość wyboru programu do wysyłania poczty (Outlook lub Thunderbird).
- wprowadzono zasadę, że kod kategorii (MPK, numer rejestracyjny) podany podczas wystawiania faktury jest drukowany na fakturze przy każdej pozycji. Kod kategorii jest również umieszczany w pliku Excel-a załączanym do maila z treścią faktury.

2014-04-24
WIN_CMV
- w opcji generowania plików licencyjnych dla użytkowników CV_CENNIK wprowadzono możliwość wysyłania plików licencyjnych za pomocą programu Mozilla Thunderbird. Należy tę możliwość włączyć w "opcjach MySQL", gdyż domyślny pozostaje Microsoft Outlook.
- Statystyczny raport zbiorczy w sekcji SRV uzupełniono o wskaźnik utrzymania klienta (CRI).

2014-04-21
CV_CENNIK
- aktywacja podwójnego kliku na liście zamienników wyświetla szczegóły zamiennika i umożliwia sprawdzenie jego stanu.

2014-04-19
CV_CRM
- nowy guzik "Drukuj" (lewy klawisz - wydruk listy zadań, prawy klawisz - eksport listy do Excel'a).

2014-04-17
WIN_CMV, WIN_MGZ
- w opcji CENNIK służącej do generowania katalogów towarów i plików licencyjnych dla klientów korzystających z programu CV_CENNIK wprowadzono opcję przygotowania automatycznego maila z załącznikiem w postaci pliku licencyjnego. Wymagane zdefiniowanie adresu mailowego bezpośrednio na karcie klienta.
- plik katalogu uzupełniono o klucz wyszukiwania pomijający spacje i kropki w oznaczeniu katalogowym.
CV_CENNIK
- wprowadzono możliwość wyszukiwania towaru wg oznaczenia bez podawnia właściwej sekwencji znaków spacja i kropka w tym oznaczeniu.

2014-04-16
WIN_CMV, WIN_SRV
- poprawka algorytmu generowania raportu CSI.

2014-04-15
WIN_MGZ, WIN_SRV, WIN_KASA
- w opcjach edycji klienta uaktywniono pole 'kod karty rabatowej'.

2014-04-12
WIN_SRV
- wymuszono określenie osoby kontaktowej przy zamykaniu zleceń z wymogiem follow-upu.
CV_CENNIK
- drobne poprawki (w tym wyświetlanie podwójnego stanu jeśli dyspozycyjny jest mniejszy od księgowego) - zalecana aktualizacja exe-ka.
WIN_CMV
- nowa wersja raportu CSI w formacie CF_CPAY

2014-04-11
WIN_MGZ
- udostępniono kolejny format cennika dewizowego dostawcy - format "N"-MAN

2014-04-09
WIN_SPS
- poprawka wydruku raportu 'ewidencji przebiegu pojazdu'.

2014-04-08
WIN_SRV
- udostępniono nowy format graficzny ("R" - Renault) wydruku zleceń i kart pracy.

2014-04-07
WIN_SPS
- 'uwolniono' pojęcie 'daty sprzedaży/wydania'

2014-04-06
WIN_MGZ
- w opcji zamówień automatycznych wg zleceń serwisowych doszła możliwość przygotowania zamówienia na podstawie wszystkich RW wystawionych w zadanym okresie czasu do zleceń serwisowych.
WIN_SPS
- uruchomiono moduł "ewidencji przebiegu pojazdu". Pojazdy przekazane do ewidencji przebiegu na karcie pojazdu (podzakładka 'zaliczki/serwis'. UWAGA: dotyczy pojazdów "w magazynie", "depozyt" lub "w ewidencji środków trwałych") mogą mieć zapisywane przebiegi z określeniem celu, trasy, kierowcy i stanu licznika. Raport z modułu ewidencji może być wydrukowany i zapisany w pliku Excel-a.

2014-04-02
WIN_CMV
- wprowadzono opcję oczyszczania systemu (sekcja "Inne") umożliwiającą usunięcie archiwalnych dokumentów wystawionych przed podanym dniem.

2014-04-01
WIN_FTR
- możliwość ustawienia indywidualnego numeru konta bankowego dla poszczególnych katalogów usług (dotyczy faktur złotowych).
WIN_MGZ
- modyfikacja formatu "K" (farmaceutyczny) przy imporcie plików faktur zakupowych.

2014-03-28
WIN_KASA
- w ściągawkach kontrahentów i pracowników wprowadzono możliwość korekty danych kontrahenta (z wyłączeniem NIP-u) oraz powiązanych z nim osób kontaktowych.

2014-03-24
WIN_SRV
- wprowadzono dodatkowy parametr sterujący częstotliwością odświeżania grafika klientów zapisanego jako html.

2014-03-23
WIN_SRV
- wprowadzono możliwość generowania grafika doradców serwisowych (grafik klientów) w formacie html, do wyświetlania bezpośrednio w przeglądarce. Parametry generowania można ustawić w opcjach grafika doradców i mechaników.

2014-03-22
WIN_MGZ
- przycisk 'dorezerwuj' umieszczono dodatkowo w opcji "zamówienia klienta" na karcie szczegółów klienta

2014-03-21
WIN_CMV
- możliwość wydruku archiwalnego remanentu w formie arkuszy spisowych
WIN_KSH
- dodatkowy przełącznik PLN/dewizy w opcji wydruku zestawienia sald i obrotów

2014-03-18
WIN_CMV
- nowy parametr wyłączający drukowanie marki pojazdu na zleceniu serwisowym

2014-03-16
WIN_CMV
- nowy raport pokazujący strukturę sprzedaży MGZ wg kontraktów (przypisanych do faktury lub pozycji faktury) i kategorii towarów

2014-03-15
CV_MONITOR
- modyfikacja pracy monitora w trybie MySQL

2014-03-14
WSZYSTKIE PROGRAMY
- od dziś obowiązują nowe pliki licencyjne USER-14 i USER-14w.

2014-03-11
WIN_KSH
- poprawka wyświetlania stanu konta dla roku bilansowego przekraczającego dwa lata kalendarzowe
- wprowadzono możliwość zdefiniowania stałych opisów zdarzenia (max.sześć). Wykorzystanie stałych opisów przez wpisanie jego numeru do pola 'opis' podczas tworzenia dokumentu. Uwaga: dotyczy pierwszej linii opisu zdarzenia.

2014-03-10
WIN_SRV
- w wyszukiwarce klientów w opcji 'grafik' oprócz wyszukiwania po numerze telefonu, adresie email i numerze klienta wprowadzono możliwość wyszukiwania po nazwie klienta i numerze rejestracyjnym pojazdu
WIN_EST
- nowy raport - zestawienie umorzeń za wskazany rok w podziale na miesiące

2014-03-09
WIN_SRV
- nowy format graficzny karty przyjęcia pojazdu dla pojazdów o statusie 'motocykl' marki Harley
WIN_SRV, WIN_MGZ
- wprowadzono ostrzeżenie przy próbie zapisania danych osoby kontaktowej bez numeru komórki i adresu email
WIN_SRV, WIN_CMV
- nowe parametry pozwalające zadania typu 'follow-up' i 'sprzedaż' zapisać u doradcy otwierającego zlecenie
WIN_CMV
- w sekcji 'SRV-szczegóły' wprowadzono grupę raportów dotyczących CRM serwisowego
WIN_KAS
- w opcji lista przelewów na dzień oprócz pliku wprowadzono wydruk

2014-03-06
WIN_KSH
- raport 'obroty wg klucza' w wersji 'do pliku' poszerzono o kolumnę z danymi adresowymi kontrahenta

2014-03-01
WIN_SPS
- zmiana układu graficznego faktur sprzedaży wystawianych w walucie

2014-02-27
WIN_SRV
- w opcji 'grafik/crm' uruchomiono dodatkowe statystyki klienta (obroty, struktura zdarzeń CRM) w podziale na lata

2014-02-25
WIN_KSH
- w raporcie 'obroty według klucza' wprowadzono możliwość określenia kont, które mają być wykluczone z analizy

2014-02-23
WIN_EST
- nowy typ dokumentu - 'korekta BO' (dotyczy środków umorzonych)

2014-02-21
WIN_KSH
- możliwość zapisu archiwalnej noty w tymczasowym buforze i wczytania bufora do nowej noty oraz zapis faktu zarejestrowania noty w CRM

2014-02-20
WIN_MGZ
- w podglądzie archiwalnej faktury wprowadzono przycisk 'do bufora' pozwalający na jej podstawie sporządzić nową fakturę (o ile towary są dostępne)

2014-02-18
WIN_MGZ, WIN_CMV
- nowy parametr pozwalający wyłączyć drukowanie lokalizacji na f-rze

2014-02-17
WIN_SPS
- w opcji generowania listy klientów wprowadzono dodatkowy plik xls w formacie MB
WIN_SRV, WIN_CMV
- w opcji 'generator pojazdów i klientów' wprowadzono dodatkowy plik xls w formacie MB

2014-02-16
WIN_MGZ
- w ściągawce towarów wprowadzono możliwość szybkiego przełączania kolejności wyszukiwania za pomocą Alt+1(do 6)
- nowy parametr pozwalający całkowicie wyłączyć kalkulator cen sprzedaży przy PZ

2014-02-14
WIN_EST
- poprawka wydruku księgi inwentarzowej
WIN_MGZ, WIN_SRV, WIN_CMV
- wprowadzono parametr uruchamiający naliczanie punktów za zakupy wg ustalonego (niezależnie dla MGZ i SRV) przelicznika kwoty brutto

2014-02-12
WIN_MGZ, WIN_CMV
- nowy parametr wymuszający określenie kodu kontraktu przy każdej pozycji faktury
WIN_SRV
- z wydruku proformy i potwierdzenia wewnętrznego do zlecenia płatnego usunięto stopkę vatowską

2014-02-11
WIN_KSH
- korekta zapisu parametrów algorytmów obliczeniowych
- przycisk 'zapis do rejestru VAT' w opcji 'nowy dokument' zmienia kolor na czerwony po zapisie dokumentu w rejestrze
- wprowadzono ułatwienia dla kont typu 'materiałowego' (sugestia ceny dla kont z saldem różnym od zera, przelicznik wartości)

2014-02-09
UWAGA: WYMAGANA JEDNOCZESNA AKTUALIZACJA MODUŁÓW WIN_MGZ, WIN_SRV, WIN_SPS i WIN_CMV.

- wprowadzono możliwość wyszukiwania informacji o kliencie (zapisy CRM, daty wizyt itp.) po numerze telefonu lub adresie mailowym osoby kontaktowej związanej z klientem. Opcja jest umieszczona przy grafiku wizyt (i CRM-ie) w SRV i SPS.
- wprowadzono pole 'hobby' w kartotece osób kontaktowych. Lista zainteresowań powinna być oddzielona przecinkami.

2014-02-05
WIN_MGZ
- w opcji 'tabela kursów' wprowadzono przycisk pozwalający wyeksportować tabelę kursów wskazanej waluty do Excel-a
WIN_SPS
- nowy parametr pozwalający wymusić wydruk n-ru umowy i listy PZ-ów na f-rze sprzedaży

2014-02-04
WIN_MGZ, WIN_CMV
- w opcji 'CENNIK' dodano możliwość wyboru formatu generowanego pliku mgz_lista.html. Dostępny jest prosty format tabeli oraz format uwzględniający ewentualne zdjęcie towaru. Warunkiem poprawnego wyświatlenia zdjęć jest umieszczenie ich w tym samym folderze, do którego generowany jest plik mgz_lista.html i oczywiście przypisanie nazw plików ze zdjęciami do poszczególnych towarów w WIN_MGZ
- w opcji 'analiza ABC' wprowadzono dodatkowy eksport pliku 'rap_sprzed.xml' zawierającego listę towarów i powiązanych z nimi zdarzeń typu 'wydanie towaru' za okres analizy
WIN_SPS
- korekta wydruku dokumentu DWS

2014-02-03
WIN_KSH
- poprawiono raport 'obroty wg klucza'
WIN_MGZ
- na karcie towaru dopuszczono możliwość wskazania zdjęcia towaru
WIN_SRV, WIN_CMV
- poprawiono raport 'prace w toku'.

2014-02-02
WIN_MGZ
- poprawiono działanie przycisku 'szukaj' w opcji LADA
- poprawiono działanie klawisza '+' (ilość większa niż 1) oraz '-' (rabat) w opcji LADA
- wprowadzono parametr pozwalający zmieniać numer dostawcy na karcie towaru o ile aktualny zakup jest w cenie niższej niż dotychczasowa średnia
WIN_CMV, WIN_MGZ
- w opcji 'CENNIK' (CMV-PRO) dołożono możliwość wygenerowania katalogu w formacie html co w połączeniu z istniejącą wcześniej możliwością wysłania katalogu na serwer ftp pozwala podłączyć ten katalog bezpośrednio do własnej strony www

2014-02-01
WIN_KSH
- wydruk raportu rozliczeń otrzymał możliwość wyboru kolejności dokumentów na wydruku
- w opcji należności/zobowiązania wprowadzono możliwość zapisywania pojedyńczych faktur(zapłat) w buforze (podwójny click)
- usunięto pojęcie 'trybu serwisowego'. Teraz przy weryfikacji bazy danych program pyta o rok księgi

2014-01-30
WIN_SRV
- na fakturach dewizowych drukowany jest numer i data tabeli kursów

2014-01-27
WIN_SRV
- w historii serwisowej generowanej do pliku Excel-a doszły kolumny start/stop obsługi
WIN_MGZ
- w historii towaru (obroty na indeksie) doszły osobne kolumny na dokument i podstawę jego wykonania

2014-01-27
WIN_SRV
- korekta układu graficznego formularza aktywnego przyjęcia
- poprawka drukowania uwag stałych na fakturach unijnych (odwrotne obciążenie)
WIN_MGZ
- w opcji LADA wprowadzono możliwość automatycznego wciskania "dodaj do listy" po wyszukaniu towaru
- w wydruku remanentu (WIN_CMV) wyłączono z działania filtra 'pomiń zestawy' zestawy typu 'produkcja'.

2014-01-26
WIN_SRV
- wprowadzono rozróżnienie kolorystyczne przycisku CRM na karcie zlecenia. Zielony oznacza, że na koncie kontrahenta są zarejestrowane niezrealizowane zadania, czerwony jeśli sa zadania przeterminowane a domyślny (szary) oznacza, że są wyłącznie zadania i zdarzenia już wykonane.

2014-01-25
WIN_MGZ
- odblokowano możliwość wykonywania przesunięć międzymagazynowych towarów klasyfikowanych jako 'zestaw typu produkcja'

2014-01-24
WIN_MGZ
- została podwojona ilość kodów kategorii możliwych do zdefiniowania w CMV i późniejszego przypisywania do towarów w MGZ
- większa czcionka w podglądzie listy towarów w trybie LADA
WIN_SRV
- wprowadzono możliwość wczytania do zlecenia listy części pobranych z pliku xfr. Wcześniej trzeba w parametrach MGZ w CMV ustawić ścieżkę, skąd będą pobierane pliki

2014-01-21
WIN_MGZ
- nowy parametr pozwalający wymusić przeliczanie cen z cennika dewizowego na złotówki lub ze złotówkowego na dewizy zawsze wg kursu z dnia poprzedzającego datę faktury (również jeśli nie jest to data dzisiejsza) a nie z 'najświeższego dostępnego'.
Niezależnie od tego ustawienia wartość złotowa faktury dewizowej (a zwłaszcza VAT w złotych) przeliczane są tak jak do tej pory czyli wg kursu z dnia poprzedniego

2014-01-20
WIN_SRV
- zmiana zasady obliczania ceny operacji zbiorczej. Obliczane są rabaty od pozycji składowych (inne dla usług a inne dla części) a sama operacja zbiorcza już nie jest rabatowana. Zasada określenia ceny minimalnej operacji zbiorczej jako sumy cen elementów pozostaje bez zmian
- korekta wydruku zlecenia w formacie "U"-urządzenia.
WIN_SPS
- zmiana domyślnej wartości pola 'adres dostawy' w nowej umowie na adres oddziału sporządzającego umowę

2014-01-16
WIN_MGZ
- nowy parametr pozwalający by 'stan wymuszony' miał zawsze (w zamówieniach automatycznych) priorytet na stanem maksymalnym obliczonym w analizie ABC
WIN_SRV
- nowy parametr pozwalający zablokować możliwość zarejestrowania faktury bez podania terminu ważności badania technicznego i(lub) polisy OC.

2014-01-16
WIN_SPS
- nowy parametr 'miejsce dostawy' w treści umów

2014-01-15
WIN_CMV
- filtry dotyczące wszystkich raportów poszerzono o możliwość wskazania doradcy otwierającego lub zamykającego zlecenie

2014-01-13
WIN_MGZ
- modyfikacja informacji na formularzu tax-free
- zwiększono do 45 ilość możliwych do zdefiniowania (w parametrach MGZ w CMV) i przypisania do towaru na karcie i podczas tworzenia nowych indeksów kodów kategorii. kod kategorii może mieć maksymalnie trzy znaki (litery, cyfry i inne)

2014-01-10
WIN_SRV
- wprowadzono możliwość współpracy z kolejnym systemem olejowym (Master)

2014-01-08
WSZYSTKIE PROGRAMY
- zmiany w grafice faktur (tekst 'data zakończenia dostawy/usługi')

2013-12-29
WIN_MGZ
- szybsza obsługa opcji LADA. Zapis +ilosc oznacza zmianę ilości sztuk z domyślnego 1 dla następnego towaru. Zapis -rabat oznacza wprowadzenie rabatu do paragonu. Klawisz "delete" usunięcie ostatniego wpisu.
WIN_CMV
- korekta sposobu księgowania RW dotyczących SRV w przypadku wystawiania storn faktur sprzedażowych

2013-12-17
WIN_CMV
- w raportach MGZ wprowadzono możliwość filtrowania wg listy grup rabatowych zapisywanych dwucyfrowo, z przecinkami pomiędzy grupami (np.01,02,14)
WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość importowania plików dostaw w formacie "Z" (Mazda).

2013-12-14
WIN_MGZ, WIN_SRV
- wprowadzono pojęcie rabatu kwotowego odliczanego od cen w pozycjach f-ry. Możliwość uwzględniania takiego rabatu należy włączyć w parametrach pracy MGZ i SRV. UWAGA: rabat kwotowy ma priorytet nad ograniczeniami wynikającymi z cen minimalnych.

2013-12-12
WIN_FTR
- wprowadzono pojęcie odwrotnego obciążenia

2013-12-03
WIN_CMV, WIN_MGZ
- wprowadzono raport pokazujący sprzedaż towarów na poszczególnych klientów w podziale na kwartały (za ostatnie trzy lata)

2013-11-28
WIN_SRV
- przycisk 'zamienniki' umieszczono bezpośredniu na formularzu zlecenia
- wprowadzono parametr (CMV) pozwalający w formacie 'D' drukować zlecenia warsztatowe w identycznym układzie jak zlecenie dla klienta.

2013-11-27
WIN_SRV, WIN_CMV
- sparametryzowano domyślną ilość dni do zadania follow-up w CRM. Może być różna dla różnych typów zleceń.

2013-11-26
WIN_EST
- wprowadzono możliwość podpięcia skanu faktury zakupu środka trwałego

2013-11-23
WIN_SRV
- w opcji "rozszerzenie zlecenia" wprowadzono kwoty brutto.

2013-11-22
WIN_MGZ
- wprowadzono pojęcie bufora, do którego zapisywane jest zamówienie (w momencie jego wydruku). Dane z bufora można pobrać w operacjach magazynowych
- wprowadzono możliwość przygotowania automatycznego zamówienia na podstawie RW wystawionych do zleceń zamkniętych w określonym okresie.

2013-11-19
WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość importu danych do remanentu z pliku (np.czytnika)

2013-11-09
WIN_SRV
- wprowadzono możliwość rejestracji kodu kontraktu podczas rejestracji faktury.
WIN_CMV
- w dekretacji sprzedaży SRV dla systemu KSH uwzględniono kod kontraktu (jako wwybrany kod kategorii/MPK)

2013-11-04
WIN_MGZ
- wprowadzono pojęcie "odwrotnego obciążenia" (faktury sprzedaży)
WIN_CMV
- raport "statystyczny raport zbiorczy" dla SRV poszerzono o dodatkowe filtry

2013-10-31
WIN_MGZ
- poprawka drukowania arkuszy spisowych
WIN_SRV
- poprawka wydruku rabatów na zleceniach typu S i M

2013-10-13
WIN_KSH
- wprowadzono zakładkę CRM służącą do ewidencji zdarzeń związanych z klientami. Listę wykorzystywanych kategorii zdarzeń można zdefiniować.

2013-10-12
WIN_SRV
- na karcie edycji zlecenia i w opcji zamykania zlecenia dołożono przycisk pozwalający uzyskać szybki dostęp do zadań CRM-owych aktywnego klienta (oraz dopisywania nowych zadań)

2010-10-10
WIN_KASA
- w opcji 'rozliczenia' wprowadzono raport 'wiekowanie należności'

2013-10-09
WIN_MGZ
- rozszerzenie formularza depozytu opon

2013-10-05
WIN_CMV
- wprowadzono nowy format plików z dekretami dla systemu KSH. Pliki w formacie xml mają rozszerzenie xKSH. Dotychczasowy format KSH pozostaje formatem domyślnym.

2013-09-30
WIN_KSH
- poprawka opcji drukowania rejestrów VAT dla konkretnego NIP-u

2013-09-11
WIN_KSH
- wprowadzono pojęcie 'trybu serwisowego' - włączenie go pozwala skorzystać z opcji 'weryfikacja baza danych' (po wcześniejszym wyborze roku księgi w menu głównym).

2013-09-10
WSZYSTKIE PROGRAMY
- wprowadzono obsługę drukarek fiskalnych Posnet HD (nowy protokół). Zdefiniować można albo adres IP i numer portu, albo numer COM-a przy połączeniu USB. Fiskalizację obsługuje niezależny moduł programowy, który można pobrać stąd...'; Plik programu należy rozpakować w folderze z pozostałymi plikami exe pakietu Comvar. Należy też upewnić się, że komputer ma aktualną wersję Framework-a (wersja min.4.0). Drukarkę fiskalną należy skonfigurować w module WIN_CMV (opcje).

2013-09-05
WIN_SPS
- w grafiku jazd testowych wprowadzono możliwość (opcje grafika) wydruku umowy użyczenia pojazdu jako umowy najmu.

2013-09-04
WIN_SRV
- wprowadzono pojęcie drugiego płatnika (pierwszy kwota netto, drugi kwota VAT).
- umożliwiono rozliczanie na f-rze końcowej zaliczek płatników obok zaliczek nabywcy

2013-08-31
WIN_CMV
- wprowadzono raporty dotyczące zapisów CRM powiązanego z MGZ.

2013-08-29
WIN_CMV
- w dekretacji SRV wprowadzono możliwość wydzielenia odrębne konta syntetycznego dla rozrachunków wybranych serwisów.
WIN_MGZ
- w module CRM poprawiono eksport zapisów CRM. W nagłówku ekranu pokazano czas ostatniej aktualizacji danych przez MGZ_TRANSFER
CV_CENNIK
- podczas pobierania stanu dostępnego wyświetlana jest informacja o czasie aktualizacji tego stanu na serwerze

2013-08-23
WIN_KASA
- w opcji rozliczenia wprowadzono możliwość wygenerowania pliku przelewów

2013-08-09
WIN_CMV, WIN_MGZ, WIN_SRV
- wprowadzono parametr umożliwiający pominięcie drugiej linii opisu towaru (usługi) na wydrukach faktur w formacie "D"

2013-08-08
WIN_KSH
- usunięto ograniczenie w ilości definiowanych algorytmów obliczeniowych
WI_KASA
- wprowadzono dodatkową opcję kompensaty faktur magazynowych (prawy klawisz) wystawianych w dewizach.

2013-08-01
WIN_MGZ
- uruchomiono możliwość wprowadzania listy materiałów do zlecenia produkcyjnego za pomocą czytnika kodów kreskowych.

2013-07-31
WIN_CMV
- skorygowano raporty MRA w sposób uwzględniający koncepcję operacji zbiorczych w SRV.
WIN_SRV
- zablokowano możliwość tworzenia operacji zbiorczych w cenie niższej niż suma elemntów składowych takiej operacji.

2013-07-30
WIN_SPS
- wprowadzono możliwość generowania do każdej umowy i sprzedaży xml-owego pliku raportu.

2013-07-28
WIN_KSH
- w opcji rozrachunków (parowanie zdarzeń, raporty) wprowadzono przełączniki wyboru waluty, w której mają być prowadzone rozrachunki.Rozrachunki w wielu walutach mogą być prowadzone na tym samym koncie.

2013-07-25
WIN_SPS
- wprowadzono pojęcie kontraktu powiązanego z zadaniami CRM.

2013-07-22
WIN_SRV
- w opcji zbiorczych faktur gwarancyjnych wprowadzono możliwość faktur walutowych oraz wyboru logo drukowanego na f-rze zbiorczej (wg definicji logo w CMV)
- wprowadzono (na karcie zlecenia) możliwość stosowania operacji zbiorczych, grupujących usługi i materiały w jednej pozycji (powiązanej ze sobą kodem uszkodzenia).

2013-07-20
WIN_SRV
- wprowadzono możliwość ustawienia na karcie klienta statusu "NV", wymuszającego zerowy VAT na wystawianej fakturze

2013-07-18
WIN_MGZ
- wprowadzono zasadę drukowania na fakturach sprzedaży (w wierszu towaru) komentarza wprowadzonego do poszczególnych pozycji zamówienia od odbiorcy.
CV_CRM
- wprowadzono możliwość zakładania nowych klientów bezpośrednio z poziomu mobilnej wersji CRM. Tacy klienci dostają automatycznie status VIP, który zapewnia ich dostępność w kartotece klientów mobilnego CRM-u.

2013-07-14
WIN_MGZ, WIN_PRD
- nowa opcja wydruku karty technologicznej produktu z listą wymaganych materiałów (indeks zakodowany w formie kodu paskowego).
WIN_MGZ
- nowy format wydruku korekt faktur walutowych

2013-07-13
WIN_CMV
- w sekcji "rozliczenia" wprowadzono opcję "gruba kreska" pozwalającą ustawić status rozliczenia dla faktur sprzed wskazanej daty.

2013-07-11
WIN_MGZ
- import cennika w formacie "D" poszerzono o import opakowań zbiorczych. Informacja o wielkości opakowania wyświetla się podczas sporządzania zamówień ręcznych i analizy zamówień automatycznych.

2013-07-04
WIN_MGZ
- informacja o opakowaniu zbiorczym (definiowana na karcie towaru) wyświetla się w opcji zamówień do dostawców.
WSZYSTKIE PROGRAMY
- wprowadzano zasadę, że nowozakładany klient dostaję formę płatności "G"-gotówka

2013-06-23
WIN_MGZ, WIN_CMV
- definicję kontraktu rozbudowano o możliwość zdefiniowania indywidualnych kont sprzedaży i/lub kosztu własnego (oraz członu w numerze konta kontrahenta).
WIN_MGZ
- dla CRM powiązanego z MGZ przygotowano wersję mobilną, do użytku "w terenie" (opcja dostępna w CMV-PRO).

2013-06-14
WIN_MGZ, WIN_SRV
- rozbudowano pojęcie priorytetu klientów. W miejsce jednej, sumarycznej dla MGZ i SRV kategorii ABC wprowadzono trzy: MGZ, SRV i ogółem.

2013-06-03
WSZYSTKIE PROGRAMY
- korekta funkcji korzystających z ftp - rozwiązuje problemy z ftp przy firewall-ach.

2013-05-15
WIN_MGZ, WIN_PRD
- wprowadzono ścisłe powiązanie procesu produkcyjnego w WIN_PRD z definicją kompletacji produktu w WIN_MGZ.

2013-05-08
WIN_CMV
- korekta raportu typu 'MRA'
WIN_MGZ
- korekta rozliczania faktur z zaliczkami w dewizach

2013-05-05
WIN_MGZ
- uaktywniono format 'D' w opcji eksportu faktur na plik

2013-05-03
WIN_FTR
- wprowadzono możliwość transferowania faktur pomiędzy partnerami (np. do biura rachunkowego). Użycie tej opcji jest możliwe po pobraniu programu FTR_TRANSFER (https://www.inforg.pl/files/ftr_transfer.zip) oraz zaktualizowaniu bibliotek (https://www.inforg.pl/files/biblioteki.zip) przechowywanych w folderze, w którym umieszczono WIN_FTR.EXE (program ftr_transfer należy umieścić w tym samym folderze).

2013-04-29
WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość podziału na części przyjętych zaliczek
- wprowadzono możliwość przypisywania numeru kontraktu bezpośrednio do f-ry (a nie do poszczególnych pozycji tej faktury)

2013-04-28
WIN_KSH
- wprowadzono możliwość transferowania zapisów księgi pomiędzy partnerami (np.biuro rachunkowe do klienta). Użycie tej opcji jest możliwe po pobraniu programu KSH_TRANSFER (https://www.inforg.pl/files/ksh_transfer.exe) oraz zaktualizowaniu bibliotek (https://www.inforg.pl/files/biblioteki.zip) przechowywanych w folderze, w którym umieszczono WIN_KSH.EXE (program ksh_transfer należy umieścić w tym samym folderze).

2013-04-18
VS_CENNIK
- udostępniono nową wersję CENNIK-a dla klientów użytkownika WIN_MGZ. Program VS_CENNIK działa podobnie jak WIN_CEN i w oparciu o ten sam plik licencyjny, który można wygenerować klientowi z poziomu opcji "Cennik" w module CMV w wersji PRO.
Link do setupu programu VS_CENNIK: https://www.inforg.pl/files/setup_do_cennik.zip
Link do exe-ka programu VS_CENNIK: https://www.inforg.pl/files/exe_cennik.zip (po pierwszej instalacji można aktualizować samo exe).
W przypadku umieszczenia bazy stanów dostępnej on-line dla użytkownika programu VS_CENNIK należy pobrać program MGZ_TRANSFER (https://www.inforg.pl/files/mgz_transfer.exe) i zaktualizować biblioteki (https://www.inforg.pl/files/biblioteki.zip) znajdujące się w folderze, w którym przechowywane jest WIN_CMV.EXE.

2013-04-13
WIN_MGZ
- dodano przycisk "dorezerwuj" w opcji "rezerwacje serwisowe"

2013-04-08
WIN_KASA, WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość przyjmowania zaliczek dewizowych dla potrzeb sprzedaży MGZ.

2013-04-02
WIN_MGZ
- korekta formularzy Tax-Free (zgodnie z nowymi wymaganiami)

2013-03-28
WIN_KAS
- w analizie rozrachunków umożliwiono pominięcie wybranych magazynów i/lub serwisów.

2013-03-25
WSZYSTKIE PROGRAMY
- udostępniono nowy format wydruku faktur w wersji "z logo". Format "D" można włączyć w opcji "papier firmowy".

2013-03-23
WIN_MGZ, WIN_CMV
- możliwość zdefiniowania do 25 subkategorii dla każdej kategorii CRM-MGZ
WIN_CMV
- dekretację typu SMF(symfonia) poszerzono o sprzedaż SRV

2013-03-20
WIN_MGZ, WIN_CMV
- wprowadzono możliwość uruchomienia lokalnego dla MGZ modułu CRM (niezależnego od CRM-SRV).Kategorie zdarzeń dla CRM-u w module MGZ można zdefiniować w parametrach pracy w CMV.

2013-03-18
WIN_SRV, WIN_CMV
- nowy parametr, możliwość wydruku dwóch zleceń dla klienta na jedno warsztatowe w formacie "D"

2013-03-17
WIN_SRV
- nowy układ graficzny potwierdzenia wydania pojazdu w formacie "D"

2013-03-15
WIN_EST
- wprowadzono dodatkowy schemat dekretacji naliczonych umorzeń (wg klasyfikacji rodzajowej a nie działów)

2013-03-14
WSZYSTKIE PROGRAMY
- zmiana plików licencyjnych. Od 14-go marca 2013 obowiązują pliki user-13.ssz dla programów w wersji dos i user-13w.ssz dla programów w wersji windows.
Programy współpracujące z plikami user-12 i user-12w dostępne są na zakładce "archiwum".

2013-03-06
WIN_SRV i WIN_CMV
- wprowadzono nowy format zleceń dla trybu 'D'. Nowy format można wymusić w opcjach wydruku zlecenia (dla wszystkich serwisów) lub w parametrach pracy SRV definiowanych w module CMV (tylko dla wskazanych serwisów - zalecane). Sekcja "ochrona danych osobowych" pobierana jest z opcji wydruku zleceń. Pliki logo dla zleceń w trybie 'D' można pobrać z https://www.inforg.pl/files/logo1.jpg i https://www.inforg.pl/files/logo2.jpg. Treść sekcji papieru firmowego (lewy dolny i prawy dolny róg) należy zdefiniować w opcjach SRV w module CMV.

2013-02-27
WIN_MGZ
- w opcji rezerwacje serwisowe wprowadzono wymuszenie przejrzenia zamówień klienta (jeśli są jakieś zamówienia)
- skorygowano opcję "przenieś do notatnika" w opcji EPC
- w opcji "zamówienia alarmowe" dołożono pole wyboru "towary ze znacznikiem"

2013-02-24
WIN_SRV
- na ekranie zamykania zlecenia wprowadzono możliwość zmiany numeracji poszczególnych pozycji

2013-02-15
WIN_SRV
- wprowadzono priorytet domyślnych stawek na towary i usługi przypisanych do pojazdu przy otwieraniu zlecenia

2013-02-14
WIN_MGZ, WIN_CMV
- wprowadzono możliwość zdefiniowania własnej listy kategorii towarów

2013-02-08
WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość zapisania sposobu dostawy na karcie klienta i podczas rejestracji zamówienia odbiorcy.
- w opcji 'pokaż wybrane zamówienia' wprowadzono dodatkowe filtry

2013-01-31
WIN_SRV
- wprowadzono możliwość przypisania osoby kontaktowej bezpośrednio do pojazdu.

2013-01-29
WIN_MGZ, WIN_CMV
- raport stanów alarmowych i zakupy w kontroli zapasów rozszerzono o informację o ilości transakcji zakupu w ciągu ostatniego roku.

2013-01-28
WIN_KSH
- wprowadzono pojęcie grup raportowych. Grupy te mogą zawierać listę kont (również w układzie ze znakami zapytania zastępującymi dowolny znak) oraz (lub) listę kategorii. Zapisy wybrane do analizy muszą być zgodne z przynajmniej jednym kontem i przynajmniej jedną kategorią z listy tworzącej daną grupę.

2013-01-26
WIN_MGZ
- wprowadzono wyróżnik kategorii dokumentów RW przeznaczonych do wydań na salon (na doposażenie pojazdów) oraz do wydań na potrzeby pojazdów własnych. Wyróżnik wykorzystywany jest do filtrowania dostępnych kategorii.
WIN_SRV, WIN_CMV
- wprowadzono parametry umożliwiające zamianę roboczogodzin i stawki za godzinę na jednostkową wartość usługi. Parametr można ustawić dla każdego serwisu niezależnie.

2013-01-24
WIN_CMV
- zwiększono ilość formatów eksportu w raporcie "struktuta zapasów" i "bieżące zakupy" (w opcji "kontrola zapasów").

2013-01-18
WSZYSTKIE PROGRAMY
- korekta układu graficznego faktur

2013-01-16
WIN_SRV
- wprowadzono możliwość korygowania osoby kontaktowej związanej z zadaniem CRM

2013-01-13
WIN_KDR
- uaktualniono opcję wydruku PIT 11
WIN_KSH
- poprawiono obsługę przesuniętego roku bilansowego

2013-01-12
WIN_SPS
- poprawiono szybkość działania eksportu zapisów CRM do excel-a.

2013-01-10
WIN_SPS
- korekta MM-ek międzyoddziałowych.

2013-01-06
WIN_CMV
- dekretację do KSH zdarzeń z modułu WIN_SPS rozszerzono o dokumenty MM przekazywane pomiędzy oddziałami

2013-01-05
WIN_SPS
- zwiększono do sześciu ilość grup numeracyjnych dla faktur i dokumentów magazynowych

2012-12-30
WIN_SRV
- w zakładce "kartoteka pracowników" wprowadzono przycisk umożliwiający wydruk listy pracowników (i numerów czynności nieproduktywnych) w postaci kodów paskowych. Pozwala to na całkowitą rezygnację z klawiatury podczas rejestracji czasu rzeczywistego mechaników.

2012-12-28
WSZYSTKIE PROGRAMY
- wprowadzono zmianę nazwy "Faktura VAT" na "Faktura". Zmiana pojawi się automatycznie na podstawie daty systemowej na wszystkich fakturach wystawianych od dnia 1-go stycznia 2013.

2012-12-27
WIN_SRV
- na formularzach zleceń i kart pracy wprowadzono kod paskowy zawierający numer zlecenia (EAN8, pierwsza cyfra numer serwisu, sześć kolejnych numer zlecenia). Kod paskowy można wykorzystać w module pomiaru rzeczywistego czasu pracy mechaników do skanowania numeru obsługiwanego zlecenia.
WIN_MGZ
- w opcji "rezerwacje serwisowe" wprowadzono możliwość wyszukiwania zleceń za pomocą czytnika kodów paskowych.

2012-12-19
WIN_MGZ
- poprawka formularza tax-free w wersji "czystej kartki"

2012-12-17
WIN_CMV
- w opcji "kontrola zapasów" dołożono kolumnę "lokalizacja" do generowanych plików excel-owskich

2012-12-16
WIN_SPS
- na karcie pojazdu otwarto dodatkową zakładkę pokazującą koszty zrealizowane przez inne oddziały.

2012-12-14
WIN_SRV
- wprowadzono modyfikowalne szkice pojazdów na karcie aktywnego przyjęcia (domyślne pobiorą się automatycznie przy pierwszym uruchomieniu programu).
- uruchomiono możliwość realizowania aktywnego przyjęcia za pomocą tabletu. Informacje wprowadzone podczas aktywnego przyjęcia przekazywane są do otwartego w SRV zlecenia i tam też można wydrukować formularz aktywnego przyjęcia. Moduł SRV_T jest dostępny na zakładce "programy" w lewym panelu.

2012-12-12
WIN_SPS
- uruchomiono podgląd kosztów salonu powstałych w oddziałach (w opcji kalkulacja)

2012-12-09
WIN_SRV
- uruchomiono podgląd historii zleceń w oddziałach.

2012-12-07
WIN_FTR
- rozszerzony opis usługi drukowany jest również na stornach.

2012-12-06
WIN_SPS
- w opcji "wolne pojazdy" wprowadzono dodatkowe filtry wyszukiwania

2012-12-04
WIN_SPS
- wprowadzono podgląd stanu pojazdów w oddziałach (wymagana nowa wersja CV_MONITOR, również dostępna).

2012-12-02
WSZYSTKIE MODUŁY
- w ściągawkach klientów wprowadzono podgląd stanu rozliczeń w oddziałach oraz przycisk pozwalający na szybkie pobranie znalezionego klienta do własnej kartoteki.

2012-11-30
WSZYSTKIE MODUŁY
- zmiana struktury kartoteki klientów - wymagana jednoczesna aktualizacja wszystkich modułów

2012-11-25
WIN_SRV
- zwiększono ilość dostępnych stawek za roboczogodzinę
- wprowadzono "wyskakujące" okno uwag podczas otwierania zlecenia i dokonywania wpisu w grafiku. Można to wyłączyć w parametrach SRV w module CMV.

2012-11-04
WIN_CMV
- wstępna wersja raportu "SIGI"

2012-11-03
WIN_CMV
- w raporcie "tabela procesu" (SRV) wprowadzono dodatkowe wskaźniki w sekcji pokazującej obrót wg typów zleceń

2012-11-01
WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość wydruku Tax Free na czystym papierze

2012-10-24
WIN_CMV
- plik z remanentem poszerzono o kolumnę "kod marketingowy"

2012-10-22
WIN_SRV
- zmieniono sposób wykazywania cen towarów wynikających z grup rabatowych. Wynikający z grupy rabatowej klienta rabat dodatkowy wykazywany jest bezpośrednio podczas wybierania towarów.

2012-10-19
WIN_SRV
- na formularzu zlecenia umieszczono dodatkowu przucisk pozwalający szybko skorygować ważne terminy pojazdu

2012-10-14
WIN_MGZ, WIN_SRV
- w opcji podglądu rozliczeń z klientem udostępniono treść wykazywanych faktur.

2012-10-13
WIN_MGZ
- format maili z zamówieniami zmieniono na html
WIN_CMV
- raport sprzedaży wg grup rabatowych poszerzono o możliwość podziału na kody typów oznaczeń (flagi).

2012-10-11
WIN_CMV
- w opcji "kartoteka zamówień" wprowdzono możliwość usuwania pojedyńczych zamówień oraz zmiany ich statusu z niezrealizowanych na zrealizowane i odwrotnie.
WIN_MGZ
- opcję generowania pliku z zamówieniem uzupełniono o możliwość natychmiastowego wysłania tego pliku mailem (wymagana dostępność programu Outlook).
WIN_KSH
- raporty rozliczeń uzupełniono o saldo chwilowe na dzień zakresu raportu.

2012-10-08
WIN_FTR
- wprowadzono możliwość drukowania kopert tylko z danymi adresata, bez adresu nadawcy.
WIN_SRV
- w opcji rozliczenia wprowadzono podgląd treści zaległych faktur.

2012-10-07
WIN_KAS
- wprowadzono możliwość ustawienia automatycznej blokady na klientach zalegających z płatnościami dłużej niż podana ilość dni i na kwotę większą niż podana. Zdjęcie blokady - ręczne, jak dotychczas.

2012-10-06
WIN_MGZ
- wprowadzono podgląd informacji o stanie zapasów w oddziałach. Informacja ta dostępna jest podczas robienia zamówień oraz rezerwacji serwisowych.

2012-09-14
WIN_SRV
- na zleceniu aktywowano przycisk "historia napraw" oraz możliwość wprowadzania do zleceń części w cenach brutto.

2012-09-10
WIN_SRV
- nowy parametr określający poziom uprawnień umożliwiający korektę rodzaju zlecenia.

2012-09-09
WIN_MGZ
- uruchomiono moduł wymiany informacji pomiędzy oddziałami. Stany magazynowe oddziałów dostępne są na ekranie głównym MGZ oraz w opcji zamówienia. Za wymianę informacji odpowiada moduł MONITOR dostępny pod linkiem: https://www.inforg.pl/files/setup_do_monitor.zip - opis działania w pliku config.

2012-08-07
WIN_SRV
- zablokowano możliwość zmiany rodzaju edytowanego (nowe bez zmian) zlecenia dla użytkowników nie posiadających uprawnień A lub D.

2012-07-26
WIN_SRV, WIN_FTR
- wprowadzono możliwość fiskalizacji faktur z ujemnymi pozycjami. Program przechodzi w tryb fiskalizacji zbiorczej i odejmuje taką pozycję od wartości faktury.

2012-07-21
WIN_CMV
- wprowadzono możliwość rejestrowania loginów i haseł użytkowników programu CENNIK (zapisywane w pliku licencyjnym użytkownika)

2012-07-12
WIN_MGZ, WIN_SRV
- wprowadzono możliwość zdefiniowania pięciu stałych uwag wybieranych w momencie zamykania faktury - do zdefiniowania w parametrach CMV.

2012-07-06
WIN_CMV
- wprowadzono automat raportów PRIM

2012-07-03
WIN_CMV
- zmiana w formacie nazwy plików MRA

2012-07-01
WIN_CMV
- wprowadzono raport struktura sprzedaży wg kategorii ABC klienta

2012-06-30
WIN_CMV
- robocze wersje raportów Prim

2012-06-22
WIN_KSH
- wprowadzono możliwość prognozowania wyników bezpośrednio na kontach planu kont. Opcja dostępna jest pod prawym klawiszem.

2012-06-17
WIN_CMV
- wstępna wersja raportu Prim dla trybu "F"

2012-06-16
WIN_KSH
- w opcji 'algorytmy obliczeniowe' wprowadzono możliwość prognozowania wyników kolejnych lat w oparciu o metody statystyczne.UWAGA: w przypadku jeśli historia księgi nie przekracza dwóch lat wykorzystywana jest jedynie metoda średniej arytmetycznej.

2012-06-12
WIN_KSH
- w opcji 'algorytmy obliczeniowe' wprowadzono możliwość liczenia algorytmów porównawczych, uwzględniających poprzedni rok.

2012-05-25
WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość nadania zamówieniu statusu "oferta" (podczas wydruku zamówienia). Takie zamówienie nie podlega automatycznej rezerwacji przy rejestracji dokumentów PZ.

2012-05-23
WIN_KSH
- wprowadzono możliwość uzupełniania wezwań do zapłaty o pozycje spoza listy rozrachunków (dopisywane ręcznie).

2012-05-21
WIN_CMV, CENNIK
- transfer danych do programu CENNIK rozszerzono o transfer zamienników.

2012-05-20
WIN_CMV
- rozbudowano "generator pojazdów i klientów"
WIN_EST
- uruchomiono rejestr wypożyczeń

2012-05-17
WIN_MGZ, WIN_CMV
- uruchomiono monitor wymiany danych. Dostępny jest w module CMV uruchamianym z parametrem M. W zdefiniowanych przez użytkownika interwałach czasowych program pobiera zamówienia ulokowane przez klientów za pomocą modułu CENNIK, zapisuje te zamówienia w module MGZ i przesyła zwrotnie potwierdzenia zamówień (informacja o dokonanych rezerwacjach). Dodatkowo umieszcza na serwerze aktualną listę stanów magazynowych oraz obsługuje zapytania klientów (odsyła informację o aktualnym stanie, dostępności zamienników i spodziewanych dostawach).
WIN_MGZ
- w opcji fakturowania wprowadzono możliwość wywołania ściągawki klientów prawym klawiszem - wyświetlani są jedynie klienci z zamówieniami oczekującymi na realizację.

2012-05-11
WIN_CMV
- poprawka w generatorze plików CSI w formacie "F". Oprócz plików typu RPM można teraz generować pliki typu C_PAY.
WIN_SRV
- wprowadzono możliwość edycji terminu przeglądu rejestracyjnego z poziomu zakładki "zlecenia bieżące".

2012-05-11
WIN_MGZ
- korekta pliku faktury w formacie XML

2012-05-09
WIN_SPS
- w opcji 'kalkulacja' wprowadzono znacznik kosztów zarejestrowanych 'po blokadzie' (czyli np.wydaniu pojazdu).

2012-05-08
WIN_SRV
- korekta formularza "potwierdzenie wydania pojazdu"
WIN_FTR
- wprowadzono możliwość zastosowania wspólnej numeracji faktur niezależnie od katalogu usług.
MGZ
- poprawiono wydruk wiekowania należności

2012-05-06
WIN_KSH
- uruchomiono archiwum not odsetkowych

2012-05-04
WIN_CMV
- poprawka określenia pola 'depart' w raporcie CSI w formacie 'D'.

2012-05-03
WIN_SRV
- wprowadzono dodatkowy parametr uruchamiający program SRV w trybie grafika dla klientów.Parametr T1 (zamiast T) pozwala na uruchomienie programu w trybie zmaksymalizowanym.

2012-05-02
WIN_CMV, WIN_MGZ, CENNIK
- uruchomiono generator katalogu dla programu Cennik, który można bezpłatnie udostępniać klientom. Dodatkowa możliwość generowania plików licencyjnych z adresem serwera FTP, na którym umieszczane są te uzupełnienia pozwala na automatyzację procesu aktualizacji katalogu przez klientów oraz na wysyłanie przez nich zamówień bezpośrednio na serwer FTP skąd mogą być przyjmowane do systemu zamówień WIN_MGZ. Klienci z poziomu programu CENNIK mogą odebrać potwierdzenia zamówień informujące ich o wielkości automatycznych rezerwacji powstałych w oparciu o ich zamówienia w WIN_MGZ oraz pliki z wystawionymi dla nich na tej podstawie fakturami.

2012-04-25
WIN_CMV
- wprowadzono korekty do raportu CSI (RAP) w formacie 'D'.

2012-04-21
WIN_SRV
- wprowadzono opcję "grafika klientów" do wyświetlania w recepcji serwisu (np.na ekranie telewizora). Uruchamianie poprzez wywołanie programu z parametrem "T". Schemat kolorów można zmienić w opcjach grafika.

2012-04-18
WIN_SPS
- zablokowano możliwość rezygnacji z zapisu CRM przy zakładaniu nowego klienta.

2012-04-15
WIN_MGZ, CENNIK
- poprawiono import cenników zewnętrznych w formacie "V"

2012-04-14
WIN_FTR
- wprowadzono parametr umożliwiający wydruk koperty z adresem nabywcy bezpośrednio po wydruku faktury.

2012-04-11
WIN_SPS, WIN_CMV
- rozszerzono do 30 ilość kodów RW i kategorii zleceń wliczanych do efektywności sprzedaży pokazdów.

2012-04-10
WIN_CMV
- w opcji 'odbiorcy' wprowadzono możliwość wysyłania maili do grup adresów mailowych pobranych z wbudowanego archiwum, z opcji 'generator pojazdów i klientów' lub tworzonych na bieżąco poprzez wybieranie klientów lub osób kontaktowych bezpośrednio z kartoteki (podwójny klik na liście klientów lub kontaktów w CMV).

2012-04-03
WIN_CMV
- w raportach SAI i SAD uwzględniono nowy format pliku sirapart.

2012-03-30
WIN_CMV
- w raportach SRV, raport 'rozliczenie obrotu' poszerzono o filtr 'tylko własne'. W takim przypadku drukowane jest dodatkowo szczegółowe rozliczenie poszczególnych pojazdów.
- w opcji 'uzupełnienia' (MGZ-szczegóły) wprowadzono możliwość aktualizacji danych obcego magazynu na podstawie oznaczeń katalogowych (a nie indeksów).
WIN_SRV
- usunięto domyślny wybór zgody klienta na telefon po naprawie przy otwieraniu zlecenia. Podjęta decyzja stanowi później o domyślnej wartości pola wybóru "follow-up" przy zamykaniu zlecenia.

2012-03-26
WIN_SRV
- wprowadzono zasadę, że o ile podczas wybierania pozycji z wewnętrznego katalogu usług bieżący typ modelowy nie ma zdefiniowanej ceny wówczas cena ta pobierana jest z pierwszego typu modelowego zdefiniowanego dla danej usługi. Pozwala to na prostsze definiowanie operacji pakietowych, nieprzywiązanych do konkretnego typu modelowego.

2012-03-23
WIN_FTR
- w katalogu usług wprowadzono pojęcie "vat-u specjalnego" pozwalające na korzystanie ze starych stawek podatku VAT

2012-03-22
WIN_CMV
- raport "sprzedaż wg grup rabatowych" poszerzono o opcję "zakup" i podział na kody marketingowe zamiast klientów

2012-03-16
WIN_KSH
- rozbudowano wyszukiwarkę dostępną na zakładce "dziennik".

2012-03-15
WIN_KSH
- na karcie nowego dokumentu umieszczono przycisk "przeksięgowania automatyczne".

2012-03-13 WSZYSTKIE PROGRAMY

- zmiana plików licencyjnych na USER-12w.SSZ

2012-03-12
WIN_CMV
- zmiana raportów SAI i SAD

2012-03-10
WIN_SRV, WIN_CMV
- wprowadzono możliwość generowania raportów CSI w formacie "D" (zastępującym format "M")
- wprowadzono priorytet zgody na follow-up określanej podczas zamykania zlecenia nad zgodą zapisaną w karcie pojazdu
- wprowadzono priorytet zgody na dalszy follow-up określanej podczas realizacji follow-up w CRM nad innymi deklaracjami zgody

2012-03-02
WIN_KSH
- uruchomiono opcję zapisywania dokumentu (lub archiwalnego PK) w buforze, z którego można przenieść dane do właśnie księgowanego dokumentu.

2012-03-01
WIN_KSH
- wprowadzono możliwość wydruku listy należności(zobowiązań) dla wskazanej grupy kont
WIN_KASA
- wprowadzono możliwość rejestracji wpłaty za pomocą karty punktowej[
WIN_SPS
- wprowadzono status pojazdu "zatwierdzony do wypłaty". Przycisk dostępny dla użytkownika o statusie "W"

2012-02-28
WIN_CMV
- rozbudowano raport "zbiorcza tabela wyników" dotyczący efektywności sprzedaży pojazdów[
WIN_MGZ
- przycisk "dokumenty klienta" umieszczono również na ekranie wystawiania faktury

2012-02-27
WIN_FTR
- poprawiono opcję generowania rejestrów VAT do plików XLS.

2012-02-26
WIN_SPS
- poszerzono funkcjonalność rejestru kalkulacji (wydruki, eksport historii)
WIN_KSH
- poprawiono opcję generowania rejestrów VAT do plików XLS.

2012-02-24
WIN_CMV
- poprawiono raport CSI w formacie "F"
- wprowadzono bardziej szczegółowe rozbicie stawek w rejestrach VAT dotyczących modułu MGZ
WIN_KSH
- uruchomiono wydruki zbiorczych rejestrów VAT

2012-02-23
WIN_MGZ
- rozszerzono działania opcji czytania dokumentów z pliku w formacie "M" na dokumenty PW.

2012-02-22
WIN_SPS, WIN_CMV
- rozbudowano dekretację CFC w zakresie sprzedaży SPS (costcenter i slplac)

2012-02-21
WIN_SPS
- w opcji "samochody klienta" uwzględniono pojazdy z kartoteki serwisowej
WIN_KSH
- poprawiono działanie przycisku wyboru transakcji podczas księgowania ręcznego

2012-02-18
WIN_KSH
- wprowadzono podział tysięcy na zestawieniu sald i obrotów
- zmodyfikowano raporty należności i zobowiązań

2012-02-16
WIN_KSH
- zmodyfikowano wydruki raportu "obroty wg klucza"

2012-02-15
WIN_SPS
- rozbudowano opcję kalkulacji
- wprowadzono definiowany cennik pojazdów i opcji wyposażenia

2012-02-12
WIN_KSH
- dołożono podsumowanie obrotów księgowanego dokumentu wg użytych kont
WIN_SPS
- wprowadzono wyróżnienie kolorem elementów kosztów i przychodów w opcji "kalkulacja"

2012-02-11
WIN_KSH
- poprawiono działanie opcji "raporty" dotyczącej analizy należności (nowe wydruki)
WIN_SPS
- uwzględniono możliwość korygowania kategorii zakupu przy dokumentach ZC korygujących koszt własny pojazdów sprzedanych
- na zakładce "pojazdy" wprowadzono przycisk "wymiana" aktywującego wymianę informacji pomiędzy oddziałami (w miejsce wymiany automatycznej)

2012-02-10
WIN_KSH
- wydruk PK uzupełniono o podsumowanie wg syntetyk
- w opcji "nowe konto" wprowadzono podgląd kartotek kontrahentów z możliwością przeniesienia danych do planu kont

2012-02-09
WIN_KSH
- na zakładce "kategorie" wprowadzono możliwość agregowania wyników wg różnych kryteriów.
- wprowadzono wyróżnienie aktywnych kategorii (posiadających zapisy w danym roku)

2012-02-08
WIN_KSH
- w zakładce "kategorie" wprowadzono możliwość podglądu zapisów wszystkich lat księgi
- wprowadzono możliwość bezpośredniego założenia kartoteki pracownika w katalogu pracowników (SPS, CMV)

2012-02-05
WIN_SRV
- wprowadzono możliwość określenia indywidualnych kont bankowych dla poszczególnych serwisów. Konta definiuje się w module CMV.
WIN_KAS
- podgląd listy faktur serwisowych poszerzono o numer serwisu
WIN_MGZ
- zwiększono ilość kluczy wyszukiwania towaru o pola "oznaczenie wg dostawcy" i "info_2".
- zwiększono ilość pól informacyjnych dostępnych przy zakładaniu nowego indeksu
- wprowadzono możliwość określenia indywidualnych kont bankowych dla poszczególnych magazynów (uwaga: priorytet indywidualnego konta klienta)

2012-02-01
WIN_KASA
- wprowadzono możliwość określania kodu kategorii (wg definicji w KSH) podczas wystawiania dokumentów KP i KW

2012-01-31
WIN_KSH
- wprowadzono możliwość usuwania pustych (błędnie założonych) rejestrów VAT
- wprowadzono możliwość bezpośredniego założenia kartoteki kontrahenta w katalogu kontrahentów (MGZ, FTR, CMV)

2012-01-30
WIN_FTR
- wprowadzono możliwość zdefiniowania nieograniczonej długości opisu usługi wprowadzanej do katalogu usług
- w kartotece klientów uwzględniono pojęcie "numeru koncesji"

2012-01-29
WIN_KSH
- rozbudowano filtry wydruku rejestrów VAT
- w opcji "rozliczenia","dziennik zapisów" wprowadzono przycisk umożliwiający usunięcie wcześniejszego sparowania wpisu
- wprowadzono możliwość eksportu i importu kategorii dekretów

2012-01-26
WIN_KSH
- poprawiono działania wielostanowiskowe (podgląd listy zajętych stanowisk)
- rozbudowano funkcjonalość zakładki "kategorie" poprzez wprowadzenie możliwości przeglądania listy zapisów wg kont lub dat oraz wysłania listy do Excel-a.

2012-01-25
WIN_FTR
- w opcji wydruku rejestrów VAT wprowadzono filtry faktury/korekty
- w opcji fakturowanie wprowadzono możliwość uzupełnienia formy płatności o dopisek "zapłacono"
WIN_MGZ
- w opcji "zakupy u dostawcy" wprowadzono checkbox "wyślij do pliku xls"
WIN_MGZ, WIN_SRV, WIN_SPS
- poprawiono działanie (szybkość) opcji "osoby kontaktowe"

2012-01-22
WIN_KSH
- w menu "kartoteka" wprowadzono nową zakładkę "kategorie" umożliwiającą szybki podgląd zapisów powiązanych z przypisanymi do nich kategoriami wg definicji użytkownika.

2012-01-20
WIN_SRV
- tryb "unia" przy zamykaniu zleceń rozszerzono na klientów o statusie "zagraniczny"
WIN_CMV
- poprawiono działanie filtrów używanych w raportach MGZ
WIN_SPS
- poprawka wstępnej propozycji osoby kontaktowej przy nowych zadaniach CRM dotyczących klientów spoza kartoteki centralnej

2012-01-03
WIN_MGZ
- rozszerzono zakres cennika zewnętrznego w formacie "F"
WIN_SPS
- korekta określania statusu handlowego przy imporcie pojazdów w trybie "M"

2011-12-26
WIN_SPS
- usunięcie umowy sprzedaży wymusza usunięcie zapisu CRM
- przy imporcie pojazdów z pliku w trybie "M" uwzględniono informację o statusie "pod umową"/"wolny"
WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość definiowania nazwy dla zamienników spoza katalogu wewnętrznego

2011-12-14
WIN_SPS
- wymuszono zapis CRM dla nowozakładanych klientów (por.parametr w opcjach dodatkowych).

2011-12-11
WIN_MGZ
- rozbudowano działanie klawisza podglądu niezerowych pozycji w magazynie (na ekranie głównym i na ekranie ściągawki towarów). Ekran podglądu inicjowany jest z kluczem wyszukiwania o ile na ekranie głównym (lub ściągawki) pole szybkiego wyszukiwania zawiera jakąś wartość. Ta wartość staje się domyślnym kluczem wyszukiwania i w takim przypadku pokazywane są wszystkie zgodne karty magazynowe a nie tylko niezerowe.

2011-12-09
WIN_MGZ
- w ściągawce towarów wprowadzono rozszerzony podgląd listy zamienników

2011-11-29
WIN_MGZ
- w opcji szybkiego podglądu stanów magazynu wprowadzono dodatkowe filtry

2011-11-20
WIN_SPS
- wprowadzono parametr umożliwiający wymuszenie zapisu w CRM bezpośrednio po założeniu nowego klienta
- w opcji filtra klientów dołożono możliwość wyboru źródła pozyskania
- w zapisach CRM umożliwiono zapis zadań dla serwisu (zapis w CRM serwisowym z poziomu SPS). CRM-SRV podpowiada się automatycznie po wyborze zadania "wizyta w serwisie".

2011-11-11
WIN_SPS
- opcję importu pojazdów z pliku CSV (format "M") poszerzono o pojęcie "pojazdów własnych". Pojazdy te dostają po imporcie status "Z-2" (pozostałe "Z").

2011-11-09
WIN_SPS
- w opcji "nowy zapis" modułu CRM wprowadzono pomocniczą opcję kalendarza i graficznego wyboru godziny zadania.

2011-11-07
WIN_MGZ
- wprowadzono dodatkowy zrzut do Excela w opcji podglądu magazynu.
- podczas zakładania nowego indeksu wyświetlana jest lista towarów o podobnym oznaczeniu

2011-11-06
WIN_SPS
- w module CRM, w opcji "mój grafik" wprowadzono dodatkową prezentację wpisów w formie kalendarza.

2011-10-31
WIN_SRV
- wprowadzono możliwość niezależnej wyceny wartości usługi dla mechanika i klienta. Można tę możliwość wyłączyć w parametrach pracy modułu serwisowego w CMV.

2011-10-29
WIN_MGZ, WIN_CMV
- zmodyfikowano działanie funkcji automatycznych zamówień opartych na analizie ABC - priorytety ABC są teraz przechowywane na poziomie kartoteki magazynowej co pozwala na wykorzystanie analizy ABC dla każdego magazynu niezależnie.
UWAGA: aktualna wersja WIN_CMV wymaga wcześniejszej instalacji (i konwersji) modułu WIN_MGZ.

2011-10-08
WIN_MGZ
- poprawiono działanie opcji "e-mail"
- wprowadzono wymuszenie maksymalizacji ekranu po sporządzeniu automatycznego zamówienia
- zwiększono ilość informacji wyświetlanych po sporządzeniu automatycznego zamówienia
WIN_KASA
- wprowadzono opcję przypominania o konieczności aktualizacji tabeli kursów
WIN_KSH
- poprawiono działanie opcji "e-mail"

2011-10-02
WIN_MGZ, WIN_SRV
- rozszerzono działanie funkcji podpinania plików dokumentów (obsługa wszystkich typów dostępnych w systemie operacyjnym).
WIN_FTR
- wprowadzono możliwość wysyłania do klienta informacyjnego maila bezpośrednio po wystawieniu faktury.

2011-08-29
WIN_MGZ
- poprawiono aktualizację statusu zamówienniczego przy przenoszeniu części z zamówienia klienta na zlecenie
WIN_SRV
- wprowadzono możliwość drukowania na fakturze pozycji kosztowych (z ceną zero).

2011-08-15
WIN_MGZ, WIN_CMV
- wprowadzono opcję "kontrola zapasów" umożliwiającą automatyzację procesu zamawiania towarów. Opcja dostępna jest w module WIN_CMV a efekty jej działania w postaci tworzenia automatycznych zamówień dostępne są w module WIN_MGZ, w opcji "zamówienia do dostawców". Działanie opcji polega na przypisaniu do poszczególnych towarów kodów priorytetów zamówienniczych (ABC, XYZ, 123) opartych na analizie wielkości obrotu, ilości sprzedanych sztuk i stabilności popytu a następnie określenie dla poszczególnych towarów wielkości zapasu zabepieczającego i maksymalnego, które później pozwalają na automatyzację zamówień do dostawców.
Analiza wykorzystuje typowe metody statystyczne i wyszukuje metodę, która najdokładniej oddaje rzeczywisty przebieg tego obrotu. Na tej podstawie określana jest prognoza na kolejny cykl zamówienniczy. Szczegółowy opis w opcji "kontrola zapasów".
UWAGA: dla uzyskania sensownych wyników konieczne jest posiadanie przynajmniej kilkumiesięcznych danych.

2011-08-10
WIN_SRV, WIN_CMV
- wprowadzono możliwość całkowitego wyłączenia informacji o obrotach mechaników w module pomiaru czasu rzeczywistego.

2011-08-08
WIN_MGZ, WIN_SRV, WIN_CMV
- wprowadzono możliwość zmiany treści "podpis odbiorcy faktury" na inny. Dotyczy faktur w wersji "z logo".

2011-08-01
WIN_KAS
- rozbudowano zakres działania kas walutowych

2011-07-21
WIN_MGZ
- korekta struktury plików wymiany w trybie "F" (dostawy, zamówienia)

2011-07-15
WIN_MGZ
- rozszerzenie formatu cennika w trybie "F"

2011-07-14
WIN_MGZ, WIN_SRV, WIN_CMV
- wprowadzono pojęcie kartoteki dokumentów klienta. Wszelkie dokumenty (PDF, XLS czy DOC) związane z klientem można teraz przechowywać i przeglądać z poziomu kartoteki klienta. Domyślna lokalizacja dokumentów powiązana z kartotekami odbiorców i dostawców może być zmieniona w parametrach programu CMV na inną.
UWAGA: zmiana domyślnego foldera dokumentów klienta w module SRV powoduje jednoczesne przekierowanie dotychczasowej opcji dokumentów SRV na ten sam folder.
WIN_CMV
- w opcji "ranking klientów" zmodyfikowano wydruk listy i zawartość pliku raportu (doszła kategoria klienta wg rankingu).

2011-07-04
WIN_MGZ
- w opcji "korekta cenowa" wprowadzono możliwość stosowania trzech znaków po przecinku w polu "cena".

2011-07-01
WIN_CMV, WIN_MGZ
- raport "rejestr vat" uzupełniono o opcję "sprzedaż wg sprzedawców"

2011-06-26
WIN_CMV, WIN_SRV
- uruchomiono raporty CSI w formacie Chrysler/Fiat

2011-06-15
WIN_CMV
- w interfejsie CFC umieszczono informację o kraju klienta. Pozostała zasada, że jeśli pole KRAJ nie jest wypełnione to dla klientów krajowych program przyjmuje kod "PL" a dla unijnych "DE".

2011-06-12
WIN_MGZ
- na karcie towaru wprowadzono checkbox "nie zamawiaj" (dotyczy wyłącznie automatycznych zamówień stockowych).
- w opcji zamówień automatycznych wprowadzono możliwość określenia typu stanu magazynowego odejmowanego od propozycji zamówienia (stan księgowy lub dyspozycyjny a nie mniejszy z nich jak do tej pory).
- w opcji eksportu zamówienia na plik dyskowy wprowadzono dodatkowy format eksportu - tryb Excel.

2011-06-05
WIN_MGZ
- ograniczono możliwość wystawiania dokumentów z wsteczną datą do upranieniń "A"-administrator
- w opcji zamówień usunięto domyślny typ zamówienia - użytkownik musi go od tej pory świadomie określić.
- wprowadzono dodatkowy poziom uprawnień - L (lada) umożliwiający rejestrację paragonów szybkich w opcji LADA.
- w opcji "pokaż treść dokumentu", po wybraniu opcji "storno" lub "korekta" wprowadzono dodatkową informację o numerach i datach wcześniej wystawianych korekt.
WIN_SRV
- zablokowano możliwość przekształcania w kosztorys zleceń, na które pobrano jakieś części.
WIN_KAS
- wprowadzono możliwość zdefiniowania uwag stałych na fakturach zaliczkowych.
WIN_CMV
- korekta raportu MRA

2011-06-02
WIN_MGZ
- w opcji automatycznego zamówienia w trybie MB wprowadzono możliwość przygotowania zamówienia tylko dla towarów o określonym kodzie marketingowym (czyli np."tylko osobowe").

2011-05-30
WIN_CMV
- w raporcie "rozliczenie obrotu" (SRV) wprowadzono filtr na doradcę zamykającego lub otwierającego zlecenie.

2011-05-29
WIN_MGZ
- rozbudowano wydruk listy rezerwacji sporządzonych w trakcie wykonywania dokumentu PZ.

2011-05-21
WIN_SRV
- wprowadzono zasadę, że blokada wydruku rabatu (karta klienta) dotyczy również zleceń warsztatowych

2011-05-01
WIN_MGZ
- w opcji zamówień automatycznych wprowadzono przycisk "pokaż poprzednią propozycję zamówienia", który przywołuje ostatnio zapamiętaną propozycję zamówienia (zapisaną podczas opuszczania opcji zamówień automatycznych).

2011-04-29
WIN_SRV
- możliwość wystawienia faktur z równowartością w walucie rozszerzono dla wszystkich faktur (w tym krajowych).
WIN_MGZ
- uruchomiono możliwość korzystania z cennika zewnętrznego w formacie "F". Dane z cennika są również wykorzystywane w opcji "czytaj z pliku" podczas wczytywania faktur zakupowych w formacie "F".

2011-04-14
WIN_KASA
- opcję wydruku duplikatu korekty faktury zaliczkowej poszerzono o wydruk "dyspozycji płatniczej" (o ile faktura korekta powstała jako "cesja").

2011-04-05
WIN_FTR
- zwiększono do 1 / 10,000 możliwą dokładność wprowadzania ilości jednostek na fakturę.

2011-04-04
WIN_SRV
- wprowadzono rejestrację doradców wprowadzających do zlecenia poszczególne operacje (w celu późniejszego raportowania dokonanych wpisów).
WIN_CMV
- analizę towarów chodliwych w wersji "do pliku" poszerzono o dodatkowe informacje
WIN_MGZ
- opcję automatycznych zamówień rozbudowano o filtry uwzględniające priorytet zamówienniczy towarów
WIN_MGZ, WIN_CMV
- wprowadzono nowy parametr pozwalający zablokować możliwość wystawiania dokumentów RW do zleceń typu "kosztorys"

2011-03-17
WIN_MGZ
- na wydrukach faktur, w prawym dolnym rogu (obok id dokumentu w systemie) umieszczono dodatkowo numer magazynu.

2011-03-14
- doroczna zmiana wersji plików licencyjnych - od dziś obowiązują user-11.ssz dla wersji pod dos i user-11w.ssz dla wersji pod windows. Ostatnie wersje dla plików licencyjnych user-10 znajdują się na zakładce "archiwum".
WIN_MGZ
- wprowadzono parametr umożliwiający wyłączenie kalkulacji ceny sprzedaży dla dokumentów innych niż "PZ"
WIN_KASA, WIN_SRV
- opcję zakładania nowych klientów uzupełniono o definicją kraj/unia/zagranica

2011-03-12
WIN_SPR
- wprowadzono możliwość drukowania faktur ze zmniejszoną czcionką w polach uwag (domyślnie). Parametr pozwalający powrócić do poprzedniego układu faktury znajduje się na zakładce "opcje dodatkowe".

2011-03-09
WIN_MGZ, WIN_CMV
- wprowadzono nowy raport pokazujący strukturę sprzedaży wg klientów, grup rabatowych i typów zamówienniczych
WIN_MGZ
- w opcji importu zamówień odbiorców w formacie "webparts" uwzględniono specyfikę towarów o flagach "Q" i "B".

2011-03-08
WIN_SRV, WIN_CMV
- raport "rozliczenie mechaników" rozbudowano o podsumowanie godzin sprzedanych w rozbiciu na doradców.

2011-03-06
WIN_MGZ
- opcję rezerwacji po sporządzeniu PZ uzupełniono o wydruk listy.

2011-03-03
WIN_MGZ
- w opcji "zamienniki" wprowadzono możliwość zaimportowania listy zamienników z zewnętrznej, dwukolumnowej (oznaczenie, zamiennik) listy zamienników zapisanej w formacie XLS.

2011-03-02
WIN_MGZ, WIN_CMV
- zwiększono ilość kryteriów przypisujących towar do grupy chodliwościowej ABC. Chodliwość można w tej chwili ocenić na podstawie udziału danej pozycji w obrocie wartościowo, ilościowo i wg ilości zdarzeń typu "sprzedaż". Do analizy można wybrać jedno, dwa lub wszystkie trzy kryteria.

2011-02-28
WIN_MGZ
- zwiększono dwukrotnie dopuszczalną ilość elementów zestawu

2011-02-15
WIN_SRV
- w module pomiaru czasu rzeczywistego, w funkcji wyświetlania czynności predefiniowanych dołożono informację o planowanych mechanikach i ich udziale procentowym.

2011-02-14
WIN_SRV
- w udostępnionej mechanikom opcji przeglądau grafika zablokowano wszystkie możliwości edycji i dostępu do danych zastrzeżonych.

2011-02-13
WIN_MGZ
- wprowadzono pojęcie chwilowych parametrów wydruku (ilość egzemplarzy, wydruk rabatów i uwag). Dostęp do zmiany parametrów na stałe pozostał dla uprawnień "A"-administrator. Pozostali użytkownicy (a Administrator po użyciu prawego klawisza na guziku "opcje") mogą jedynie zmienić parametry na czas bieżącej sesji.
- wprowadzono pojęcie rezerwowych kont bankowych do wydruku na formularzu faktury. Konto można powiązać z odbiorcą na karcie klienta.

2011-02-11
WIN_SRV, WIN_CMV
- w module pomiaru czasu rzeczywistego mechaników wprowadzony przycisk "grafik" pozwalający mechanikom przeglądać grafik (bez możliwości edycji wpisanych informacji). Opcja wymaga aktywowania w module CMV, w parametrach modułu SRV.

2011-02-10
WIN_SRV
- w opcji faktur zbiorczych (gwarancyjnych) wprowadzono sterowanie stawką VAT na podstawie pola "data sprzedaży".

2011-02-09
WIN_MGZ, WIN_CMV
- wprowadzono parametr blokujący możliwość wystawienia faktury pod datą inną niż bieżąca również Dyspozytorowi i Administratorowi.

2011-02-06
WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość dołączenia do programu MGZ zewnętrznej listy zablokowanych NIP-ów. Listę należy sporządzić w pliku tekstowych o nazwie BLOK_NIP.TXT i umieścić ją w folderze danych programu MGZ. Przy próbie sprzedaży klientowi z tej listy pojawi się stosowny komunikat.

2011-02-04
WIN_MGZ
- w opcji importu PZ-ek z pliku wprowadzono możliwość wyłączenia opcji minimalnego narzutu dla towarów znalezionych w cenniku dostawcy

2011-02-03
WIN_MGZ, WIN_SRV
- poprawiono obsługę faktur dla klientów typu "unia"

2011-01-27
WIN_CMV
- wprowadzono nowy kod uprawnienia "KL" pozwalający na pełny dostęp do kartoteki klientów

2011-01-21
MGZ, SRV, WIN_MGZ, WIN_SRV
- odblokowano możliwość użycia ubiegłorocznych stawek vat na fakturach z ubiegłoroczną "datą sprzedaży" (niefiskalizowane korekty zmniejszające).

2011-01-20
WIN_SRV
- wprowadzono możliwość wymuszenia konieczności ponownego logowania po każdej wystawionej fakturze.

2011-01-16
WIN_MGZ
- zwiększono możliwość filtrowania listy towarów podczas przeglądania listy pozycji niezerowych (przycisk "?")
- wprowadzono zasadę, że ostatnia lista pozycji niezerowych wyświetlona przyciskiem "?" dostępna jest w opcji fakturowania i w operacjach magazynowych po wciśnięciu prawym klawiszem myszy przycisku ściągawki towarów.

2010-12-29
WIN_KASA
- zwiększono ilość dostępnych kas do 24

2010-12-23
WIN_MGZ
- w opcji wydruku arkuszy spisowych dołożono możliwość wydrukowania stanów dyspozycyjnych zamiast księgowych.

2010-12-21
WIN_SPS
- wprowadzono parametr pozwalający określić minimalny numer jaki może być użyty przy zakładaniu nowego dostawcy.

2010-12-20
WIN_FTR
- wprowadzono parametr pozwalający na fakturowanie ze starą stawką VAT na podstawie "daty sprzedaży".

2010-12-18
WIN_MGZ
- kalkulator ceny sprzedaży (podczas rejestracji zakupów) uzupełniono o cenę hurtową.

2010-12-17
WIN_CMV
- plik raportu towarów chodliwych poszerzono o kolumny: stan, stan dyspozycyjny, cena zakupu (średnia) i cena ostatniej dostawy.

2010-12-16
WIN_MGZ
- na karcie towaru udostępniono możliwość edycji ceny hurtowej z katalogu złotowego
WIN_SRV
- na zakładce "magazyn" uzupełniono opcję cennika zewnętrznego o możliwość wyświetlania cenników Volvo, Mazdy i Subaru.

2010-12-14
WIN_MGZ
- wydruki dokumentów magazynowych, faktur oraz arkuszy spisowych uzupełniono o lokalizację rezerwową.

2010-12-12
SPS-dos
- program został przystosowany do nowych stawek VAT obowiązujących po 1 stycznia 2011.

2010-12-11
FTR-dos
- program został przystosowany do nowych stawek VAT obowiązujących po 1 stycznia 2011.

2010-12-09
KSH, KASA, BANK - wersje dos
- programy zostały przystosowane do nowych stawek VAT obowiązujących po 1 stycznia 2011.

2010-12-05
SRV-dos
- program został przystosowany do nowych stawek VAT obowiązujących po 1 stycznia 2011.

2010-11-28
MGZ-dos
- program został przystosowany do nowych stawek VAT obowiązujących po 1 stycznia 2011.

2010-11-21
WIN_KASA
- program został przystosowany do nowych stawek VAT obowiązujących po 1 stycznia 2011.
UWAGA - nie instalować bez jednoczesnej aktualizacji MGZ i SPS do aktualnych wersji.

2010-11-16
WIN_SRV
- program został przystosowany do nowych stawek VAT obowiązujących po 1 stycznia 2011

2010-11-09
WIN_MGZ
- program został przystosowany do nowych stawek VAT obowiązujących po 1 stycznia 2011

2010-10-30
WIN_MGZ
- przy wydruku arkuszy spisowych dołożono pole wyboru "bez kodów kreskowych"

2010-10-29
WIN_FTR, WIN_KSH
- programy zostały przystosowane do nowych stawek VAT obowiązujących po 1 stycznia 2011

2010-10-25
WIN_KAS
- w sekcji "rozliczenia" uaktywniono checkbox "SPS"

2010-10-20
WIN_MGZ
- w archiwum dokumentów WZ uruchomiono opcję wydruku duplikatu

2010-10-18
WIN_MGZ, WIN_CMV
- wprowadzono parametr pozwalający zablokować możliwość wystawiania paragonów.

2010-10-13
WIN_MGZ
- wprowadzono zasadę, że zmiana typu ceny w czasie przygotowywania faktury powoduje przeliczenie całej faktury wg cen nowowybranego typu z jednoczesnym wyzerowaniem ewentualnych rabatów dodatkowych wprowadzonych przy pozycjach (rabat dodatkowy wynika po przeliczeniu z podanej grupy rabatowej). Uwaga: rabat główny pozostaje niezmieniony i jest uwzględniony w nowych cenach.
WIN_SRV
- na formatce "nowa wizyta" w grafiku umieszczono informację o dacie pierwszej rejestracji (aktualizowana w czasie wyszukiwania pojazdu).

2010-10-11
WIN_FTR
- wprowadzono możliwość przypisywania do pozycji na fakturze kodów kontraktów zdefiniowanych w systemie MGZ.

2010-10-10
WIN_CMV
- w opcji MGZ-szczegóły wprowadzono "test rzetelności" porównujący treść dostaw z treścią sporządzonych dokumentów PZ. Działa w trybie "D" plików z fakturami zakupu.

2010-10-08
WIN_FTR
- wprowadzono możliwość rozbicia kwoty vat podczas dekretacji na poszczególne stawki vat
WIN_MGZ
- w opcji "cenniki zewnętrzne" wprowadzono format "V"

2010-09-28
WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość usuwania wskazanych (WIN_CMV, parametry MGZ) znaków podczas wyszukiwania towarów po oznaczeniu katalogowym. Opcja dla potrzeb czytników kodów paskowych.

2010-09-23
WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość przyjmowania na stan zestawów typu 'produkcja' za pomocą dokumentów PW.

2010-09-18
WIN_MGZ
- zablokowano możliwość automatycznej rezerwacji towarów wydawanych do zleceń typu "kosztorys".
- wydruk zamówienia od odbiorcy uzupełniono o numer konta bankowego.
WIN_SRV
- wprowadzono możliwość rejestrowania pierwszej osoby kontaktowej bezpośrednio na karcie dodawania nowego klienta
- poprawiono działanie opcji "dokumenty" (nowy algorytm otwierania zapisanych plików)
- na karcie pojazdu wykazano dane pierwszej spośród osób kontaktowych klienta posiadającej status "decydent"
- na karcie pojazdu umieszczono dodatkowe przyciski "kontakt" pozwalające na bezpośrednie uzupełnianie danych osób kontaktowych u właściciela lub użytkownika pojazdu.
WIN_FTR
- wprowadzono opcję "dodatkowe zdarzenie fiskalne"

2010-08-31
WIN_MGZ
- wprowadzono podgląd łącznej wagi towarów na sporządzanej fakturze.
- na wydrukach faktur i dokumentów magazynowych wykorzystano definicję układu oznaczenia katalogowego.

2010-08-27
WIN_SRV, WIN_MGZ
- wprowadzono ograniczenie, które nie pozwala użytkownikowi o statusie "D" zmienić przypisanej do klienta formy płatności "G" o ile na kliencie zapisano "ostrzeżenie".

2010-08-20
WIN_MGZ
- w module LADA wprowadzono skróty klawiszowe (lista dostępna pod "?") oraz pojęcie rabatu.

2010-08-18
WIN_CMV
- zdalną bazę stanów magazynowych poszerzono o bazę zamienników

2010-08-17
WIN_MGZ
- uruchomiono opcję "LADA" do wystawiania szybkich paragonów (rejestrowanych zbiorczo jako utarg).
WIN_CMV
- w dekretacji CFC wprowadzono pojęcie lokalizacji domyślnej.

2010-08-07
WIN_CMV
- w opcji generowania stanów minimalnych (ABC) wprowadzono możliwość liczenia średniej dziennej sprzedaży jako wartości bezwzględnej w podanym okresie czasu a nie jako okresu pomiędzy pierwszą i ostatnią sprzedażą.
WIN_FTR
- uruchomiono opcję fiskalizacji faktur abonamentowych.

2010-08-06
WIN_MGZ
- wprowadzono definiowaną (język obcy) wersję wydruku zamówienia do dostawcy

2010-08-05
WIN_CMV
- filtry dostępne w sekcji MGZ-szczegóły poszerzono o filtr na układ oznaczenia katalogowego.

2010-07-26
WIN_CMV
- plik generowany w opcji "ranking klientów" poszerzono o kolumnę "strefa"

2010-07-24
WIN_SPS
- w opcji "umowy" wprowadzono możliwość przeglądania dokumentów powiązanych z pojazdem lub klientem.

2010-07-23
WIM_MGZ
- wprowadzono pojęcie towaru specjalnego rozliczenia, rozliczanego wg ceny dostawy powiązanej numerem kontraktu z fakturą sprzedaży a nie według ceny średnioważonej.

2010-07-22
WIN_CMV
- w opcji generowania uzupełnień katalogu wprowadzono możliwość uwzględnienia dewizowej ceny sprzedaży i waluty

2010-07-21
WIN_KAS
- wprowadzono zabezpieczenie przed brakiem inicjacji kasy w przypadku niewyłączenia programu na noc.

2010-07-13
WIN_SRV, WIN_CMV
- w module pomiaru czasu rzeczywistego aktywowano kody zleceń specjalnych - 999101-obrót od początku tygodnia, 999102-obrót od początku miesiąca. Obrót wykazywany jest w godzinach normatywnych oraz w złotych. Wartość w złotych nie musi być uwidoczniona - zależy to od parametru ustawianego w module CMV.

2010-07-07
WIN_MGZ
- w "cenniku dewizowym" wprowadzono znacznik czasu, osoby i sposobu akutalizacji pozycji w cenniku.
- zmodyfikowano format wydruku faktur w walucie

2010-07-06
WIN_MGZ, WIN_FTR
- opcję "tabela kursów" poszerzono o automatyczne pobieranie ze strony NBP oprócz kursu średniego również kursu zakupu i sprzedaży.

2010-07-04
WIN_FTR
- w opcji faktur abonamentowych wprowadzono możliwość wykorzystania walut w wycenie sprzedawanych usług (w tym również po kursie innym niż średni) oraz wystawiania faktur dewizowych.

2010-07-01
WIN_FTR
- opcję faktur abonamentowych poszerzono o rejestrację numerów kontraktów przy każdej fakturowanej pozycji oraz o dodatkowy nagłówek na fakturze.

2010-06-25
WIN_SRV
- wprowadzono parametr (WIN_CMV, opcje) pozwalający pominąć komentarz "usługa obca" na wydruku faktury.

2010-06-22
WIN_MGZ
- w opcji "odbiorcy", "szczegóły" wprowadzono nową zakładkę "CRM" pozwalającą dokonywać uproszczonych, szybkich zapisów w module CRM

2010-06-21
WIN_MGZ
- na ekranie głównym wprowadzono kolumnę "kod marketingowy"
- wprowadzono (WIN_CMV) parametr pozwalający pomijać nazwisko mechanika na RW serwisowych
- zmieniono zasadę oznaczania RW serwisowych - końcówka numeru wynika teraz z parametrów RW ręcznych. Jeśli te nie są zdefiniowane wówczas tak jak do tej pory jest to "_xx", gdzie "xx" to numer magazynu.
WIN_CMV
- raport "towary chodliwe" uzupełniono o kod marketingowy towaru (wydruk i plik wynikowy).

2010-06-15
WIN_SRV
- w opcji "rozszerzenie zlecenia" na karcie edycji zlecenia wprowadzono możliwość zaznaczania pozycji zaakceptowanych i jednoczesnego usuwania statusu tymczasowości tych pozycji z kartoteki zleceń. Zmodyfikowany też został wydruk rozszerzenia zlecenia.

2010-06-14
WIN_MGZ, WIN_SRV, WIN_CMV
- w opcji "archiwum" wykazano status fiskalizacji dokumentu sprzedaży
- w opcji drukowania rejestrów vat dołożono filtr na status fiskalizacji

2010-06-12
WIN_MGZ
- w opcji "zamienniki" wprowadzono przycisk "import danych" działający w oparciu o aktualizacje w postaci plików (działa tylko w trybie MB).

2010-06-06
WIN_MGZ
- poszerzono opcję wydruku zamówienia od odbiorcy o tryb "proforma" (obok dotychczasowego "potwierdzenia zamówienia" i "oferty")
- w opcjach fakturowania wprowadzono możliwość umieszczenia kodu waluty, której kurs ma być drukowany w uwagach na fakturze jako "przyjęty do kalkulacji".

2010-05-30
WIN_MGZ
- zoptymalizowano opcję wystawiania faktur sprzedaży
- w opcji "kartoteka odbiorców" wprowadzono checkbox pozwalający wyłączyć odświeżanie listy faktur klienta podczas przeglądania kartotki. Po wyjściu z programu przywracany jest tryb domyślny (odświeżanie włączone).
- w opcji "zamówienia" wprowadzono parametr pozwalający wyłączyć drukowanie oznaczenia katalogowego na formularzu zamówienia (nie ma to wpływu na wydruk indeksu i nazwy).
- w opcji "rezerwacje serwisowe" wyłączono natychmiastowe obliczanie marży podczas ręcznego wprowadzania ceny sprzedaży - marża obliczana jest dopiero po wpisaniu pełnej ceny.
- w opcji "analiza" w "zamówieniach do dostawców" wyświetlono strukturę rozchodów (faktury + RW) za ostatnie 9 miesięcy.
- zmieniono działania podwójnego kliku na propozycji automatycznego zamówienia do dostawcy - zamiast usuwać pozycję jedynie ją zeruje.

2010-05-27
WIN_CMV
- w trybie dekretacji CFC wprowadzono możliwość uzupełnienia kodu klienta dodatkowym, dwuznakowym prefiksem umieszczanym przed dotychczasowym, pięcioznakowym kodem klienta. Dodatkowo, w dekretacji rozszerzonej prefiks ten umieszczany jest w polu, na końcu linii dekretu.

2010-05-25
WIN_CMV
- w opcji "generator pojazdów i klientów" dołożony filtr pozwalający uwzględnić status "własny".
WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość niedrukowania cen na formularzach zamówień
- wprowadzono możliwość wyboru typu ceny (lub braku ceny) na wydruku dokumentu WZ do faktury sprzedaży.
WIN_SRV
- na karcie edycji zlecenia wprowadzono przycisk pozwalający wydrukować listę pozycji wymagających akceptacji klienta.

2010-05-24
WIN_CMV
- w sekcji MGZ poprawiono rejestr zakupów VAT w sposób uwzględniający nowowprowadzoną możliwość rejestracji dostaw niefakturowanych
WSZYSTKIE PROGRAMY
- poprawiono formularze faktur drukowanych w wersji "z logo" (ujednolicono położenie słowa "duplikat").

2010-05-19
WIN_SPS
- w opcji "mój grafik na dziś" wprowadzono do listy zadań priorytet zadania (4-!, 5-!!) i zwiększono szerokość kolumny "zadanie".

2010-05-15
WIN_MGZ
- w ściągawce towarów wprowadzono oznaczenia kolorów takie same jak na ekranie głównym (tzn.szary-towary z zamiennością, niebieski-usługi, żółty-promocja, bubel, blokada rabatów itp.)

2010-05-14
WIN_MGZ
- w 'opcjach' operacji magazynowych wprowadzono możliwość określenia najczęściej stosowanych w zakupie walut (domyślnie EUR i USD).

2010-05-12
WIN_SRV
- do kartoteki pojazdów wprowadzono pole 'data legalizacji tachografu'
WIN_CMV
- w sekcji MGZ-szczegóły, w opcji 'kartoteka zamówień' wprowadzono możliwość usunięcia zamówień zrealizowanych
- w sekcji SRV-szczegóły, w opcji 'ważne daty pojazdów' uwzględniono datę legalizacji tachografu

2010-05-11
WIN_SRV
- skorygowano protokół przyjęcia pojazdów ciężarowych

2010-05-08
WIN_MGZ
- wprowadzono (na karcie klienta) możliwość założenia nowej karty pojazdu w SRV.
- działanie parametru "pomiń ceny detaliczne na wydruku PZ" rozszerzono na wszystkie dokumenty magazynowe.
- działanie funkcji "analiza obrotu" dostępnej podczas sporządzania zamówień ograniczono do dwóch ostatnich lat.
- wprowadzono wymóg numeracji dokumentów ZC.
WIN_CMV
- opcję "analiza kartoteki zamówień" uzupełniono o informacje o osobie rejestrującej zamówienie i czasie rejestracji. O tę samą informację uzupełniono dostępny w tej opcji eksport na plik xls. Opcję uzupełniono o analizę kartoteki wydań WZ.
WIN_SPS-CRM
- możliwość skorzystania z definiowanego papieru firmowego wprowadzono w opcji "list z podziękowaniem".
WIN_MGZ, WIN_SRV, WIN_CMV
- wprowadzono funkcję zapamiętywania loginu i hasła osoby logującej się do programu i podpowiadania tych danych podczas kolejnego logowania w tym samym dniu. Opcja przydatna jeśli danego komputera używa tylko jedna osoba. Funkcję można włączyć przez utworzenie foldera "c:\comvar\logs".

2010-05-05
WIN_SRV
- protokół przyjęcia pojazdu (osobowe i dostawcze) skorygowano do obowiązującej wersji.

2010-05-03
WIN_MGZ
- zakup towaru o statusie "bubel" usuwa ten status.
- podwójny klik na propozycji zamówienia automatycznego - usunięcie pozycji
WIN_CMV
- raport "rozliczenie obrotu" w sekcji SRV-szczegóły poszerzono (w wersji na plik) o dodatkowe kolumny z cechami pojazdu (klasa, model, rodzaj itp)

2010-05-02
WIN_KASA
- uwzględniono poszerzoną numerację faktur w innych modułach. Wprowadzono możliwość drukowania faktur zaliczkowych na papierze firmowym. UWAGA: aby aktualna wersja modułu KASA mogła działać poprawnie konieczna jest aktualizacja pozostałych modułów!

2010-04-30
WIN_MGZ, WIN_SRV, WIN_SPS
- wprowadzono możliwość wydłużenia numeracji dokumentów magazynowych i faktur sprzedaży o dodatkowy, trzyznakowy stały dopisek powiązany z adresem uzupełniającym definiowanym w WIN_CMV.

2010-04-22
WIN_MGZ, WIN_SRV
- wprowadzono możliwość umieszczenia na fakturze jeszcze jednego logo (plik logo0.jpg obok dotychczasowych logo1.jpg i logo2.jpg). Nowe logo drukowane jest w lewym górnym rogu faktury.

2010-04-15
WIN_MGZ
- w opcji "cenniki zewnętrzne" uwzględniono format cennika Mazdy. Kod cennika - "Z".

2010-04-14
WIN_SRV
- w kartotece odbiorców umożliwiono edycję zgody na przetwarzanie i marketing (dla uprawnienia "D").
- w opcji akcje serwisowe dołożono wyszukiwarkę po kodzie (oznaczeniu) akcji oraz zwiększono ilość wyświetlanych informacji.
WIN_MGZ
- w opcji rezerwacji po PZ poszerzono ilość informacji opisujących zamówienia klientów (o priorytet zamówienia).
- w opcji zamówienia od odbiorców dołożono przycisk "dorezerwuj" pozwalający uzupełnić rezerwacje na zamówieniu, które nie miało ich wcześniej lub z którego zostały one usunięte.

2010-04-12
WIN_MGZ
- funkcję przycisku "?" pozwalającego na pokazanie niezerowych stanów w bieżącym magazynie poszerzono o wyszukiwarkę operującą na polach: indeks, nazwa, oznaczenie producenta, oznaczenie dostawcy i zamienność główna.

2010-04-10
WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość importu dokumentu RW z pliku. Plik w formacie indeks|oznaczenie|ilosc, z rozszerzeniem "rw". "Ilosc" z kropką dziesiętną, do trzech cyfr po kropce. Jeśli indeks jest równy zeru wówczas brane jest pod uwagę oznaczenie.

2010-04-09
WIN_SRV
- usunięto ograniczenie niepozwalające drukować proformy faktury jeśli nie zostały wystawione dokumenty RW na pobrane części. Uwaga: części bez RW mogą na fakturze końcowej mieć inną cenę.

2010-03-31
WIN_MGZ
- na głównym ekranie MGZ wprowadzono przycisk "zestawy" pozwalający sprawdzić aktualną listę zdefiniowanych zestawów.

2010-03-28
WIN_MGZ
- poszrzono pojęcie towarów typu zestaw. Typ "kompletacja" oznacza zdjęcie ze stanu listy towarów (wg definicji zestawu) podczas sprzedaży towaru "głównego". Typ "produkcja" oznacza wystawienie RW na pozycje wg definicji zestawu i przyjęcie ich dokumentem PW na indeks zestawu. Sprzedawany jest tylko towar "główny". W obu przypadkach cenę sprzedaży określa towar "główny" a koszt własny tworzą elementy zestawu.
Zestawy dostępne są na razie tylko do sprzedaży magazynowej.

2010-03-25
WIN_SRV
- wprowadzono status kategorii zlecenia "archiwalna" - ustwiany z poziomu modułu CMV lub przez usunięcie kategorii w opcjach SRV. Kategoria archiwalna staje sie niewidoczna podczas edycji zlecenia.

2010-03-23
WIN_MGZ, WIN_SRV
- w opcji fiskalizacji wprowadzono dodatkowe znaki przed nazwą towaru dla stawek innych niż 22% (drukarki fiskalne nie "lubią" towarów sprzedawanych ze zmieniającą się stawką vat, rozpoznają je właśnie po nazwie).
WIN_CMV
- raport obrotów MGZ drukowany "od 1-go stycznia" uzupełniono o informację o stanie magazynu zapamiętanym podczas procedury zakończenia roku.

2010-03-22
WIN_MGZ
- opcję szybkiego podglądu listy zamówień danego towaru ("?") poszerzono o podgląd wydań WZ.
WIN_CMV
- analizę "MGZ-kartoteka zamówień" poszerzono o analizę kartoteki wydań WZ

2010-03-21
WIN_SPS
- w archiwum dokumentów dołożono kolumnę "nr.komisyjny / produkcyjny".
- w definicji umów (np.użyczenia) wprowadzono dodatkowe parametry px76 - "godzina od" i px77 - "godzina do".
- w grafiku jazd testowych wprowadzono obsługę jazd wielodniowych.
WIN_SRV
- wyłączono możliwość przeniesienia części ze zlecenia (usunięcia) do rejestru przyszłych napraw wraz z rezerwacją - rezerwacja jest usuwana.
- wyłączono zlecenia gwarancyjne i wewnętrzne z działania opcji "blokada klienta".
- wprowadzono zasadę, że przy zmianie typu zlecenia na gwarancyjne lub wewnętrzne zerowany jest domyślny rabat na usługi i towary. Przy ponownej zmianie na typ płatne przyjmowany jest domyślny rabat klienta.
WIN_MGZ
- poprawiono definicję końcówek numerów dokumentów magazynowych
- poprawiono odświeżanie danych na ekranie sporządzania faktury sprzedaży.
- zablokowano dostęp do zmiany magazynu przyciskami "<",">" użytkownikom niemającym uprawnień do wszystkich magazynów.

2010-03-19
WIN_SRV
- wprowadzono blokadę koretkty ilości zadysponowanej do zlecenia w przypadku gdy magazyn zdążył wygenerować automatyczne zamówienie - możliwość korekty (usunięcia) pozycji pozostaje dostępna w module MGZ.

2010-03-18
WIN_SRV
- poprawiono działanie funkcji przenoszenia materiałów pomiędzy zleceniami.

2010-03-17
WIN_KASA
- wprowadzono dodatkowy wyróżnik numeru wystawianych faktur zaliczkowych definiowany przy loginie użytkownika.
- dostęp do zakładek "rozliczenia" i "parametry" ograniczono dla użytkowników o statusie "D" lub "A".
WIN_SRV
- z potwierdzenia wydania usunięto datę rozpoczęcia i zakończenia obsługi

2010-03-16
WIN_SRV, WIN_CMV
- wprowadzono parametr pozwalający określić wielkość opóźnienia (w przedziale od 1/10 do 9/10 sekundy) podczas inicjowania połączenia z magazynem. Domyślną wartość 1/10 sekundy należy zwiększyć jeśli w SRV pojawia się komunikat o problemach z dostępem do magazynu.

2010-03-14
WSZYSTKIE PROGRAMY
- zmiana plików licencyjnych. Obowiązujące pliki licencyjne to user-10.ssz (dla wersji dos) i user-10w.ssz (dla wersji win).

2010-03-11
WIN_SPS
- faktury wystawiane z uwzględnieniem kursu waluty uzupełniono o kwoty netto i vat w walucie.
- przycisk "karta klienta" dostępny do tej pory w module CRM umieszczono również w kartotece klienta
WIN_MGZ
- w kartotece dostawców, w opcji "ostatnie zakupy" wprowadzono przycisk "drukuj". Równocześnie z wydrukiem generowany jest plik w formacie xls (do domyślnego foldera użytkownika).
WIN_CMV
- opcję dekretacji typu CFC (w wersji rozszerzonej, wersja standardowa pozostaje niezmieniona) uzupełniono o pole z numerem rejestracyjnym pojazdu (dotyczy dekretacji SRV).
- w opcji dekretacji typu KSH (dotyczy SRV) poprawiono dekretację dokumentów RW
- poprawiono pojęcie "pierwszego kontaktu" (typu "c") w raportach CRM modułu SPS.

2010-03-09
WIN_SRV
- okno wyszukiwania towaru (podczas edycji zlecenia) uzupełniono o listę zamienników
WIN_MGZ
- opcję sporządzania zamówień automatycznych wg zleceń serwisowych uzupełniono o możliwość uwzględnienia w zamówieniu pozycji niepotwierdzonych przez klienta (do tej pory były domyślnie pomijane).
- w opcji zamienniki wprowadzono możliwość usuwania błędnie wprowadzonych pozycji.

2010-03-04
WIN_SPS
- w sekcji "umowy" wprowadzono zapis tworzonych umów (i ich korekt) w module CRM

2010-03-03
WIN_CMV
- raporty CRM-SPS rozbudowano o szczegółowe listy kontatków i jazd testowych. Zmodyfikowano raport zdarzeń CRM w układzie rocznym oraz raport efektywności kontaktów sprzedawców.

2010-02-24
WIN_MGZ
- na karcie towaru wprowadzono checkbox pozwalający wyłączyć dany towar z automatycznej aktualizacji ceny podczas importu cennika lub faktur zakupowych.

2010-02-21
WIN_CMV
- w raporcie "ranking klientów" dołożono dodatkowe kryterium "obrót w cenach przed rabatem".

2010-02-19
WIN_CMV
- w sekcji SPS-szczegóły wprowadzono nowe raporty aktywności pracowników bazujący na CRM-SPS.

2010-02-18
WIN_SRV
- w wyszukiwarce operacji serwisowych aktywowano przycisk "szukaj"
WIN_SRV, WIN_SPS
- w modułach CRM wprowadzono przycisk "karta klienta" pozwalający wydrukować historię kontaktów wg podanych założeń.

2010-02-15
WIN_SPS, WIN_SRV
- w module CRM wprowadzono zmiany w interejsie użytkownika (dostęp do starej wersji możliwy po zmianie parametru w opcjach grafika).
WIN_SPS
- w opcji "sprzedaż" wprowadzono checkbox pozwalający na wystawienie faktury jednocześnie w złotych i na przykład w euro.

2010-02-13
WIN_SRV
- dopuszczono możliwość wystawiania faktur unijnych w wersji nie zbiorczej (niezalecene).

2010-02-12
WIN_CMV, WIN_SPS
- zmodyfikowano (rozszerzono) raporty dotyczące procesu sprzedaży widziane z poziomu CRM.

2010-02-11
WIN_MGZ
- opcję eksportu dokumentów na plik poszerzono o eksport dokumentów MM, podobnie jak opcję czytania dokumentów z pliku.

2010-02-09
WIN_MGZ
- wprowadzono pojęcie lokalizacji rezerwowej

2010-02-08
WIN_CMV
- w rozszerzonej dekretacji CFC wprowadzono znacznik "unia".
- w raportach MGZ, w opcji "kartoteka zamówień" dołożono podsumowanie ilości sztuk
- w raporcie SRV - tabela procesu - dołożono strukturę wiekową pojazdów.

2010-02-07
WIN_CMV
- w raportach CRM wprowadzono zasadę, że każde zarejestrowane zdarzenie nie będące kontaktem powoduje automatyczne dodanie zdarzenia typu pierwszy kontakt do historii dane klienta i pracownika rejestrującego to zdarzenie.
WIN_SPS
- wprowadzono checkbox podczas zakładania nowego klienta pozwalający na automatyczny wpis w CRM zdarzenia 'pierwszy kontakt' oraz zaplanowanie kolejnego zadania.
- wprowadzono możliwość połączenia numeracji faktur vat i faktur vat-marża.

2010-02-06
WIN_MGZ, WIN_SRV, WIN_CMV
- poszerzono zawartość kartoteki kontrahentów (pola na numer KRS, datę itp.)

2010-02-04
WIN_MGZ
- poprawiono opcję zakładania indeksu z poziomu cennika zewnętrznego w trybie "D"

2010-02-03
KSH
- wprowadzone pojęcie "przedmiotu sprzedaży" w rejestrach vat.

2010-02-02
WIN_MGZ, WIN_CMV
- wprowadzono parametry sterujące kolejnością na wydrukach faktur i dokumentów magazynowych. Dostępne opcje to: oznaczenie, lokalizacja+oznaczenie, nazwa, indeks.
Parametry można skorygować w module CMV.

2010-01-27
WIN_SRV
- wprowadzono możliwość wystawiania zbiorczych faktur gwarancyjnych dla klientów typu "U"-unia.
WIN_MGZ
- w opcji kalkulacji cen sprzedaży podczas przyjęcia towaru wprowadzono możliwość definiowania cen brutto.

2010-01-26
WIN_SRV
- zwiększono dokładność określania stawki za roboczogodzinę.
WIN_SRV, WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość definiowania bazowej ceny detalicznej dla wybranych klientów w oparciu o ustalony indywidualnie narzut na cenę zakupu.
- wprowadzono możliwość wyłączenia dla wskazanych klientów wydruku wartości rabatu na fakturze sprzedaży.

2010-01-25
WIN_MGZ
- poprawka znacznika backorder w zamówieniach w trybie "D"
WIN_MGZ, WIN_SRV, WIN_CMV
- wprowadzono możliwość zdefiniowania niezależnego numeru konta bankowego na wydrukach faktur wystawianych w euro.

2010-01-24
WIN_MGZ
- w opcji "operacje magazynowe" wprowadzono guzik "cennik" pozwalający dokonać kalkulacji cen sprzedaży przyjmowanych towarów.Guzik "cennik" jest dodatkowo dostępny na dokumencie przychodowym w "archiwum" ale tylko przez 10 dni od daty jego sporządzenia.

2010-01-23
WIN_MGZ
- w opcji "czytaj z pliku" do importu faktur zakupowych w trybie "D" wprowadzono dodatkowe parametry umożliwiające zapis cen sprzedaży w cenniku dewizowym i zdefiniowanie minimalnego narzutu przy kalkulacji ceny detalicznej.

2010-01-22
WIN_CMV, WIN_MGZ
- wprowadzono parametr pozwalający wyłączyć weryfikację poprawności kodu dealera podczas importu PZ-ek w trybie "D" (z "Paragon")

2010-01-18
WIN_SPS
- w grafiku jazd testowych wprowadzono możliwość korygowania danych osoby kontaktowej (biorącej udział w jeździe) w zakresie informacji wykorzystywanych w drukowanych z poziomu grafika umowach i oświadczeniach.

2010-01-17
WIN_SRV
- przewidziano dodatkowe parametry pracy (definiowane w CMV, parametry SRV)
WSZYSTKIE PROGRAMY
- przewidziano możliwość umieszczenia pliku LOGO.MEM (ścieżka do plików graficznych z logo plus definicja papieru firmowego) w folderze domyślnym użytkownika. Tak zdefiniowane logo ma priorytet nad definicją ogólną.

2010-01-09
WIN_SPS
- w szablonach umów wprowadzono parametr "numer zamówienia dealera".
WIN_CMV
- w grupie raportów MGZ wprowadzono przycisk "uzupełnienia" pozwalający na generowanie i wczytywanie uzupełnień katalogu.

2010-01-07
WIN_MGZ
- w opcji "zamówienia automatyczne" wprowadzono dodatkowy algorytm liczenia propozycji zamówienia oparty na analizie service grad. W pozostałych trybach wyświetlaną propozycję zamówienia poszerzono o informacje zawarte w rejestrze s-grad.

2009-12-27
WIN_SPS
- do szablonów umów dołożono parametry 14-rok produkcji, 79-numer nadwozia

2009-12-21
WIN_CMV
- plik eksportowany w opcji "ranking klientów" uzupełniono o kolumny z emailem i telefonem oraz o dane pierwszej z listy osób kontaktowych

2009-12-16
WIN_CMV
- poprawiono opcję eksportu stanów magazynowych do zdalnej bazy.

2009-12-14
WIN_MGZ
- raport "zakupy klienta" dostępny na karcie odbiorcy został poszerzony o kolumnę "grupa rabatowa"

2009-12-12
WIN_KASA
- zwiększono do 16 ilość obsługiwanych raportów kasowych i uruchomiono wielowalutowość.

2009-12-11
WIN_MGZ
- w opcji "korekta" i "storno" dokumentu wprowadzono przycisk "usuń niepoprawione/niezaznaczone".
- poprawiono działanie opcji "zamówienie automatyczne"
WIN_KAS
- zwiększono do 24 ilość obsługiwanych wyciągów bankowych

2009-12-09
WIN_CMV
- w opcji wydruku kopert wprowadzono skok o jeden rekord w kartotece po każdym wydruku i skok bez wydruku przy użyciu prawego klawisza myszy.

2009-12-08
WIN_MGZ
- w opcji "remanent", w trybie "lokalizacja+oznaczenie" dołożony przycisk "wszystkie/niezerowe". W trybie standartowym zoptymalizowano przemieszczanie się kursor po polach.
WIN_CMV
- w opcji "odbiorcy" wprowadzono wydruk kopert.

2009-12-07
WIN_SPS
- zwiększono do 16-tu ilość możliwych do zdefiniowania szablonów umów sprzedaży

2009-12-01
WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość wykonania dokumentu przesunięcia całego magazynu.

2009-11-29
WIN_CMV
- w raporcie "analiza rankingowa" wprowadzono filtr na strefy klienta
WIN_MGZ
- na wydruku dokumentu PZ umieszczono adnotację o ewentualnych kosztach dodatkowych ujętych w cenie jednostkowej przyjmowanego towaru.

2009-11-27
WIN_MGZ
- na karcie towaru wprowadzono przycisk "ceny specjalne"

2009-11-25
WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość przerwania procesu generowania propozycji zamówienia automatycznego - klawisz ESC.

2009-11-23
WIN_CMV
- w opcji "analiza stanów minimalnych" wprowadzono pojęcie "punktów przywracania" pozwalających na przywrócenie poprzedniej wersji stanów minimalnych i maksymalnych o ile efekt uzyskany w wyniku działania automatu nie jest zadowalający.
WIN_MGZ
- zwiększono do roku możliwość wystawiania RW do samochodów sprzedanych (o ile nie zostały zablokowane przez dział sprzedaży pojazdów).

2009-11-22
WIN_SRV
- wprowadzono zasadę "zawijania" opisów usług na wydrukach zleceń i faktur
- w module CRM wyróżniono na liście zadań jako zgodę typu "C" zgodę na follow-up. Obok dotychczasowych A i B (przetwarzanie i marketing).

2009-11-19
WIN_MGZ
- poprawiono opcję "zamówienia odbiorcy" na kartotece kontrahentów.

2009-11-08
WIN_MGZ
- w opcji "depozyty" wprowadzono możliwość wskazania towaru z katalogu.
- ograniczono ilość pól wymagających potwierdzenia klawiszem "enter" podczas wprowadzania rezerwacji serwisowych i poprawiono wyświetlanie danych o już wprowadzonych rezerwacjach
- wprowadzono blokadę na umieszczanie spacji z przodu nazw i oznaczeń towarów.
- podczas "blokowania" zamówienia wprowadzono ostrzeżenie o powtarzających się indeksach towarowych.
- w treści wyświetlanych zamówień (zarówno do dostawców jak i od odbiorców) umieszczono informację o użytkowniku i godzinie dokonania wpisu.
WIN_SRV
- w opcji "wydruk zlecenia" wprowadzono przycisk umożliwiający szybkie usunięcie zaznaczeń w checkbox-ach typów wydruków
- w opcji "nowy pojazd" przyjęto, że domyślny rodzaj paliwa jest zgodny z ostatnio założonym pojazdem.

2009-11-04
WIN_CMV
- w raporcie "rozliczenie obrotu" przyjęto, że w przypadku zleceń gwarancyjnych wartością zlecenia w cenach sprzedaży jest kwota uznana przez gwaranta (z faktury zbiorczej) a kosztem własnym rzeczywisty koszt pobranych części.
- w analizie stanów minimalnych (MGZ) wprowadzono dodatkowe parametry naliczania oraz przykładowe zamówienie kalkulowane już po dokonaniu naliczeń.

2009-10-26
WIN_MGZ
- w opcji "archiwum dokumentów", "eksport na plik" wprowadzono możliwość generowania wystawionych faktur w formacie "M".
WIN_CMV
- w sekcji "INNE" wprowadzono raport "Dziwna sprzedaż" wykazujące (dla MGZ i SRV) pozycje towarowe niespełniające założeń marżowych.

2009-10-25
WIN_KSH
- wprowadzono zasadę, że krótkie (do trzech faktur) wezwania do zapłaty drukowane są na jednej kartce papieru (oryginał i kopia).
WIN_CMV
- poprawiono algorytm obliczania stanów minimalnych i maksymalnych dla MGZ.

2009-10-19
WIN_SPS
- w opcji "kalkulacja wyniku" zwiększono do 20 ilość możliwych do zdefiniowania kategorii RW podlegających analizie.

2009-10-17
WIN_KASA
- w opcji "wypłata gotówki za fakturę kosztową" zlikwidowano domyślne ustawienie "rozliczenie wcześniej pobranej zaliczki". Teraz trzeba świadomie dokonać wyboru formy rozliczenia.
WIN_CMV
- poprawiono algorytm wyświetlania danych z modułu KASA na głównym ekranie.

2009-10-17
WIN_KASA
- w opcji "wypłata gotówki za fakturę kosztową" zlikwidowano domyślne ustawienie "rozliczenie wcześniej pobranej zaliczki". Teraz trzeba świadomie dokonać wyboru formy rozliczenia.

2009-10-15
WIN_SRV
- na zakładce "zlecenia bieżące" wprowadzono opcję "filtr" pozwalającą ograniczyć listę zleceń do wskazany rodzajów lub wskazanej klasy pojazdu.

2009-10-14
WIN_MGZ
- w opcji "rezerwacje serwisowe" wprowadzono możliwość skorygowania numeru VIN pojazdu o ile ma on długość inną niż 17 znaków.

2009-10-13
WIN_CMV
- raport "rozliczenie sprzedaży zbiorczej" uzupełniono o informację o koszcie własnym pobranych materiałów.

2009-10-12
WIN_SRV
- wprowadzono zasadę, że numer telefonu (i ew.email) podany podczas zakładania nowej kartoteki pojazdu (z poziomu grafika wizyt) zapisywany jest domyślnie jako dane osoby kontaktowej.
- listę dostępnych dla danego doradcy serwisów można zdefiniować przy jego loginie (pusta lista oznacza dostęp do wszystkich ośmiu serwisów). Pierwszy serwis na liście jest serwisem domyślnym.
WIN_MGZ
- listę dostępnych dla danego użytkownika serwisów można zdefiniować przy jego loginie (pusta lista oznacza dostęp do wszystkich magazynów). Pierwszy magazyn na liście jest magazynem domyślnym.
WIN_MGZ, WIN_SRV
- wprowadzono zasadę, że puste, wprowadzone przypadkowo linie na końcu uwag do faktur są usuwane.

2009-10-11
WIN_MGZ
- opcję "sprzedaż" uzupełniono o przyciski "pokaż rozliczenia" i "pokaż zapisy CRM" dotyczące wybieranego odbiorcy.
WIN_SRV
- w opcjach wydruku zleceń wprowadzono checkbox umożliwiający wymuszenie wydruku nominalnych cen usług i materiałów również na zleceniach gwarancyjnych.

2009-10-09
WIN_SPS, WIN_MGZ
- wprowadzono znacznik "blokuj wydania RW" na karcie wydania pojazdu. Możliwość odblokowania (i późniejszego ponownego zablokowania) znajduje się na zakładce "pojazdy" w SPS.

2009-10-06
WIN_SRV
- poprawiono funkcję "pokaż zapisy CRM" na zakładce "klienci".

2009-10-05
WIN_SPS
- podczas deklarowania wielkości zaliczek dla modułu KASA udostępniono możliwość edycji dodatkowej linii na przyszłej fakturze zaliczkowej

2009-10-04
WIN_MGZ
- opcję "epc" udostępniono przy fakturowaniu sprzedaży i sporządzaniu zamówień od klientów.

2009-10-03
WIN_SRV
- w opcji "wis" wprowadzono możliwość korygowania (tłumaczenia) nazw czynności wczytanych z WIS.

2009-10-02
WIN_SRV, WIN_MGZ
- w opcji "epc" wprowadzono możliwość korygowania (tłumaczenia) nazw towarów wczytanych z EPC.

2009-09-29
WIN_CMV
- w opcji "rozliczenia" uwzględniono filtry na numery magazynów i numery serwisów.

2009-09-27
WIN_MGZ, WIN_SRV
- uaktywniono połączenie z EPC-WIS. Wybrane w EPC-WIS części i czynności można przenosić bezpośrednio do zlecenia. WIN_SRV - podczas edycji zlecenia, WIN_MGZ - w opcji 'rezerwacje serwisowe'.

2009-09-16
WIN_MGZ
- wprowadzono zasadę, że pozycje wprowadzane do zamówień a znajdujące się już w takim zamówieniu wyświetlane są na czerwono (przed dopisaniem do listy).

2009-09-11
WIN_SPS
- w module CRM wprowadzano podczas "realizacji zadania" możliwość zakończenia innych aktywnych wątków powiązanych z danych klientem.

2009-09-06
WIN_KASA, WIN_SPS
- wprowadzono pojęcie "wycofania zaliczki" z faktury sprzedaży. Operację należy przeprowadzić w module KASA a w jej wyniku powstaje nowa faktura zaliczkowa i nowa zaliczka do późniejszego rozliczenia. Wymagana bezwzględnie aktualizacja WIN_SPS.

2009-08-16
WIN_SPS
- uruchomiono drugi grafik handlowców i jazd testowych ("B"), zwiększając tym samym dwukrotnie ilość dostępnych do planowania pojazdów i handlowców.

2009-08-12
WIN_MGZ
- wprowadzono pole "sugerowany narzut na cenę zakupu dla detalu" na karcie towaru. Podczas tworzenia ręcznego dokumentu PZ ten narzut wykorzystywany jest do kalkulacji propozycji ceny detalicznej. O ile narzut ten równy jest zero wówczas do kalkulacji brany jest narzut dla grupy rabatowej. Jeśli i ten jest zero, wykorzystywany jest narzut (lub marża) ogólny.
WIN_SPS
- wprowadzono zasadę, że zdarzenia wpisywane do modułu CRM ze statusem "już wykonano" wymagają wygenerowania kolejnego zadania podobnie jak zadania aktualnie realizowane.
- wprowadzono w module CRM pojęcie zadania poprzedniego i następnego oraz zasadę, że skasowanie niezrealizowanego zadania mającego swojego poprzednika przywraca mu status "w toku".
- w opcji "mój grafik na dziś" dodano funkcję (podwójne kliknięcie w zapis w grafiku) wyświetlania pełnej historii zdarzeń związanych z bieżącym klientem.

2009-08-11
WIN_SPS
- w opcji "kalkulacja marży wynikowej" na pojeździe wprowadzono rejestr wykonywanych kalkulacji

2009-08-10
WIN_MGZ
- uaktywniono możliwość samodzielnego ustalania końcówki mumeru dokumentu magazynowego (na dziś był to numer magazynu). Dla niezdefiniowanych (pustych) końcówek automatycznie dopisywany jest numer magazynu.
WIN_CMV
- w raporcie "ważne terminy pojazdów" (w dziale SRV) dołożono dodatkowe kolumny informacyjne.

2009-08-09
WIN_MGZ
- wprowadzono pojęcie cen sztywnych, opartych na zdefiniowanej przez użytkownika marży minimalnej odniesionej do średniej ceny zakupu. Towary o cenie sprzedaży opartej na marży minimalnej nie podlegają rabatowaniu.

2009-08-07
WIN_SPS
- wyłączono konieczność tworzenia nowego zadania CRM po wykonaniu zadania "list - podziękowanie za zamówienie" i "list - podziękowanie za zakup".

2009-08-06
WIN_MGZ
- uaktywniono przycisk "wydanie WZ" w opcji "sprzedaż". Właściwą sprzedaż można robić zarówno na podstawie zamówień jak i wydań WZ (na jednej fakturze).

2009-08-01
WIN_MGZ
- na ekranie fakturowania dołożono dodatkowy przycisk w opcji "wydruk" pozwalający wydrukować dokumenty uzupełniające (tax free, specyfikację celną itp.)

2009-07-30
WIN_SRV, WIN_MGZ
- zwiększono do trzech znaków po przecinku dokładność określania ilości materiałów pobieranych do zlecenia i rozchodowywanych dokumentem RW.

2009-07-25
WIN_MGZ, WIN_SRV
- w algorytmie fiskalizacji wprowadzono zasadę, że w przypadku rozliczania zaliczki lub przekroczenia określonej w parametrach (WIN_CMV) ilości pozycji na paragonie program przełącza się w tryb fiskalizacji zbiorczej (jedną pozycją dla każdej stawki vat). Rozliczenie zaliczki na paragonie fiskalnym możliwe jest tylko w przypadku, gdy wszystkie pozycje na paragonie mają stawkę vat równą 22%. W przeciwnym przypadku należy wykonać zwrot zaliczki a fakturę rozliczyć w całości.

2009-07-23
WIN_SPS
- szereg drobnych usprawnień w korzystaniu z opcji CRM z poziomu kartoteki klientów SPS

2009-07-22
WIN_MGZ
- w opcji "zamówienia od odbiorców", przy zamówieniach z pliku wprowadzono checkbox, pozwalający wymusić automatyczną rezerwację towarów, które są dostępne na stanie magazynowym.

2009-07-07
WIN_MGZ
- guzik "historia zamówień" podczas sporządzania ręcznego zamówienia do dostawcy zmienia kolor na zielony o ile są jakieś zamówienia "w drodze".

2009-07-06
WSZYSTKIE MODUŁY
- wprowadzono nowy sposób reagowania programu na ewentualną awarię związaną na przykład z wyłączeniem serwera. Po stwierdzenie uszkodzenia jakiejś tabeli bazy danych wykonywana jest najpierw jej kopia a potem tabela jest naprawiana.

2009-07-03
WIN_MGZ
- wprowadzono pomocniczą możliwość fakturowania z wykorzystaniem cen brutto. Podanie ceny, która po przeliczeniu na netto i dodaniu vat-u nie daje tego samego wyniku sygnalizowane jest zmianą koloru pola na czerwony.

2009-07-01
WIN_SRV, WIN_MGZ
- wprowadzono wymóg wskazania zaliczek, które mają być rozliczone wraz z bieżącą fakturą zamiast trybu domyślnego.
WIN_SRV
- zmieniono sposób obsługi pól "przebieg", "rabat" podczas edycji zlecenia. Aktywacja pola powoduje domyślne "zaznaczenie" (i skasowanie poprzedniej wartości podczas edycji).
- wyłączono automatyczą aktualizację stawek poszczególnych czynności przy zmianie stawki domyślnej. Zmiana skutkuje jedynie dla nowowprowadzanych operacji. Stawkę na operacjach już wprowadzonych należy w razie potrzeby zmienić opcją "popraw".

2009-06-19
WIN_CMV
- wprowadzono rozbudowaną analizę efektywności sprzedaży pojazdów. Moduł CMV, sekcja SPS. Analiza uwzględnia bezpośrednie koszty i przychody SPS, koszty serwisowe, koszty zewnętrzne zarejestrowane w rejestrze kosztów FTR, bezpośrednie wydania z magazynu wg dokumentów RW oraz koszty i przychody dodatkowe zarejestrowane w KSH.

2009-06-16
WIN_SPS, WIN_SRV, WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość stosowanie różnych graficznych logo dla różnych faktur. WIN_SPS - w zależności od grupy numeracyjnej. WIN_SRV - w zależności od numeru serwisu. WIN_MGZ - w zależności od numeru magazynu.

2009-06-15
WIN_KSH, WIN_CMV
- w "parametrach KSH" w module WIN_CMV wprowadzono możliwość wyłączenia wskazanych typów kont. Wyniki na tych kontach i podgląd listy zapisów dostępne są wówczas jedynie dla "D"-dyspozytora

2009-06-13
WIN_SRV
- uaktywniono możliwość drukowania faktur na papierze firmowym wraz z graficznym logo. Dane do papieru firmowego importowane są domyślnie z modułu WIN_SPS. Potem można je zmienić w "opcjach", na zakładce "zlecenia bieżące".

2009-06-11
WIN_SPS
- rozbudowano pojęcie "straconej sprzedaży" (w module CRM)
WIN_MGZ
- uaktywniono możliwość drukowania faktur na papierze firmowym wraz z graficznym logo. Dane do papieru firmowego importowane są domyślnie z modułu WIN_SPS. Potem można je zmienić w "opcjach faktury".

2009-006-05
WIN_FTR
- umożliwiono wydruk faktur na formatce zawierającej zdefiniowane logo graficzne. Domyślnie parametry "papieru firmowego" pobierane są z danych modułu WIN_SPS (o ile zostały tam wcześniej zdefiniowane).

2009-06-03
WIN_KSH
- w opcji "wydruk wezwań do zapłaty" wprowadzono możliwość drukowania kopert
WIN_KASA
- w opcji "wydruku rejestrów VAT" wprowadzono możliwość drukowania rejestrów wg daty wpłaty (daty wyciągu bankowego).

2009-06-02
WIN_SRV
- na wydruku zlecenia w trybie "M" wprowadzono checkbox-y "aktywne wydanie tak/nie"

2009-05-28
WIN_CMV
- raport "ważne terminy pojazdów" (w sekcji SRV) uzupełniono o dane adresowe właściciela
- moduły dekretacji uzupełniono o filtry wykluczujące wskazane raporty kasowe.

2009-05-27
WIN_SPS
- wprowadzono możliwość powiązania adresu uzupełniającego drukowanego na dokumentach sprzedaży z listą "kategorii sprzedaży".
WIN_KASA
- wprowadzono możliwość powiązania adresu uzupełniającego drukowanego na dokumentach z numerem kasy

2009-05-23
WIN_SRV
- w opcji "karta materiałowa" wprowadzono dodatkowy przycisk "drukuj zbiorcze RW", który... drukuje zbiorcze RW wraz z danymi mechaników pobierających części.

2009-05-20
WIN_CMV, WIN_SRV
- wprowadzono raport "pojazdy-ważne terminy" pokazujący listę pojazdów, którym w zadanym okresie przypada termin następnego przeglądu rejestracyjnego, koniec ważności umowy serwisowej, koniec ważności winiety, podatku drogowego, polisy OC i AC.
WIN_CMV
- do zdalnej bazy stanów magazynowych poszczególnych oddziałów dołączono informację o statusie (bubel, promocja, blokada rabatów) jaki towar ma w danym oddziale.

2009-05-19
WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość stosowania różnych (definiowalnych) końcówek faktur przy zachowaniu jednolitej ich numeracji dla wszystkich magazynów.

2009-05-18
WIN_MGZ
- możliwość odblokowania zamówienia i przywrócenia go do edycji udostępniono (oprócz "D"-dyspozytora) również użytkownikowi, które je sporządził.

2009-05-17
WIN_SPS
- w module CRM, do zdarzenia "jazda testowa" wprowadzono możliwość (podczas ustawiania statusu "zrealizowano") zaznaczenia faktu wydania oferty. Zdarzenie to rejestrowane jest w systemie jako "już zrealizowane".
WIN_SRV
- na zakładce "pojazdy" wprowadzono przycisk "pokaż tylko pojazdy własne"

2009-05-16
WIN_MGZ
- wprowadzono zasadę zapamiętywania ostatnio wybranego kryterium wyszukiwania towarów - to samo podpowiadane jest do kolejnego wyszukiwania.

2009-05-15
WIN_SPS
- w module CRM wprowadzono możliwość rejestrowania zadań "wielodniowych" (głównie dla potrzeb jazd testowych).

2009-05-14
WIN_KASA
- wprowadzono nowe zasady rozliczania zaliczek pracowników. W miejsce dotychczasowego KP "zwrot zaliczki" przy operacji rozliczenia pobranej zaliczki wprowadzono zapis "rozliczenie zaliczki", który nie robi ruchów w kasie ale powoduje rozliczenie pracownika. W przypadku zwrotu poniesionych wydatków (środki własne) operacje kasowe ograniczono do KW dla pracownika.

2009-05-13
WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość poprawiania niezdefiniowanych lokalizacji z poziomu sporządzania (poprawiania) dokumentu PZ.

2009-05-12
WIN_MGZ
- wprowadzono dodatkowe wyróżnienie dokumentów RW (oprócz wprowadzonego wcześniej "salon-doposażenie"). RW typu "pojazdy własne-eksploatacja" wymaga podania prawidłowego, siedemnastoznakowego numeru VIN pojazdu (ograniczonego znakami #) w polu "podstawa wystawienia". Wskazany pojazd musi w systemie SRV mieć status "własny". W innych przypadkach wydanie musi nastąpić dotychczasowym trybem, poprzez zlecenie serwisowe.
WIN_SRV
- dla pojazdów własnych wprowadzono możliwość przypisania "kierowcy". Przechowywana jest też historia ich zmian.

2009-05-11
WIN_SRV
- wprowadzono (dla "D"-dyspozytora) możliwość wystawienia faktury zbiorczej, jednopozycyjnej nie tylko w przypadku klientów z Unii.

2009-05-10
WIN_SRV
- podczas otwierania zlecenia (w momencie najechania na przycisk "otwórz zlecenie" w kartotece pojazdów lub w grafiku wizyt) wyświetlana jest historia wcześniejszych zleceń.
WIN_MGZ
- wprowadzono dodatkowe wyróżnienie dokumentów RW. RW typu "na salon" wymaga podania prawidłowego, siedemnastoznakowego numeru VIN pojazdu (ograniczonego znakami #) w polu "podstawa wystawienia". Wskazany pojazd musi w systemie SPS mieć status "depozyt", "w magazynie" lub "sprzedany-nie wydany". W innych przypadkach wydanie musi nastąpić dotychczasowym trybem, poprzez zlecenie serwisowe.
WIN_SPS
- wprowadzano odświeżanie karty klienta (i listy jego zapisów CRM) podczas przeglądania listy zadań w opcji "mój grafik".

2009-05-07
WIN_MGZ
- wprowadzono pojęcie "marży minimalnej" definiowalnej (przez "D"-dyspozytora) na karcie towaru. Taka marża minimalna ma priorytet nad ogólną marżą minimalną.
WIN_SRV
- uwzględniono pojęcie "marży minimalnej" przypisanej do towaru w MGZ
- wprowadzono pola z terminami ważności winiety, podatku drogowego, polisy AC i OC oraz datami ostatniej wymiany akumulatora i opon. W przypadku pojazdów "własnych" można dodatkowo zdefiniować kierowcę (wg słownika mechaników SRV).

2009-05-04
WIN_FTR
- zwiększono do 12 ilość dostępnych pozycji na fakturach automatycznych (okresowych)

2009-04-29
WIN_MGZ
- wprowadzono priorytet cen specjalnych nabywcy nad odbiorcą oraz parametr pozwalający to zmienić.

2009-04-25
WIN_MGZ, WIN_SRV
- wprowadzono dodatkowe ograniczenia możliwości udzielania płatności w kredycie. O ile klient nie ma takiej możliwości zapisanej na karcie towaru może takiej formy użyć jedynie "D"-dyspozytor.
- wprowadzono dodatkowy parametr ograniczający (od strony MGZ) możliwość dopisywania przez serwis części do zleceń.

2009-04-24
WIN_CMV, WIN_SPS
- wprowadzono nowy raport "efektywność sprzedaży" uwzględniający podział na klasy i pracowników.

2009-04-23
KSH
- w opcji eksportu na plik algorytmów obliczeniowych wprowadzono możliwość zastąpienia znaku tabulacji będącego separatorem generowanych wielkości znakiem średnika.
MGZ
- w opcji wydruku rejestru faktur wewnętrznych wprowadzono możliwość zmiany domyślnego kryterium "wg daty wprowadzenia PZ" na "wg daty faktury zakupu".

2009-04-20
WIN_FTR
- wprowadzono możliwość wydrukowania z archiwum duplikatów wszystkich faktur (filtry: okres, kontrahent, katalog).

2009-04-19
- na wydruku faktury (i w pliku XML z treścią faktury) ujęto numer zamówienia odbiorcy, na podstawie którego została przygotowana faktura

2009-04-18
- na karcie edycji zlecenia wprowadzono przycisk "dokumenty".

2009-04-17
WIN_SRV
- na karcie klienta i na karcie pojazdu wprowadzono przycisk "dokumenty" pozwalający na podłączanie plików w formacie pdf, xls itp.
- w opcji "kategorie zleceń" wprowadzono możliwość powiązania zdefiniowanych kategorii z konkretnym numerem serwisu. Ogranicza to listę kategorii wyświetlaną podczas edycji zlecenia.

2009-04-16
WIN_CMV
- w opcji "MGZ - planowanie" wprowadzono dodatkowy przycisk "struktura zapasów" pozwalający na graficzną analizę zapasu magazynowego w funkcji czasu.

2009-04-15
WIN_SPS
- wprowadzono możliwość drukowania na fakturach różnych kont bankowych w zależności od zadeklarowanej kategorii sprzedaży. Brak definicji konta przy kategorii oznacza wydruk konta domyślnego.
- w module CRM dla zdarzeń "kontakt" i "umowa" wprowadzono pojęcie "klienta chwilowo straconego". Takie zadania oznaczane są na liście przez "!!!" w pierwszej kolumnie (w module CRM).
WIN_MGZ
- w archiwum faktur wprowadzono możliwość wygenerowania faktury w postaci pliku XML w typowym formacie.

2009-04-14
WIN_MGZ
- wprowadzono wyróżnienie klientów posiadających ceny specjalne lub indywidualne tabele rabatowe. Na liście klientów (ściągawki) występują w kolorze żółtym. Jednocześnie wprowadzono zasadę, że podczas fakturowania cena bazowa wynikająca z kartoteki cen specjalnych wyświetlana jest w kolorze czerwonym a nie w czarnym.
- w opcji "zaliczki" na karcie klienta wprowadzono rozszerzony opis zaliczek rozliczonych.

2009-04-07
WIN_SPS
- w opcji definiowania umów wprowadzono parametr pozwalający określić trzecią osobę w umowie. Domyślnie (o ile klient ma kod kartoteki centralnej i związaną z nim listę osób kontaktowych) osobą numer dwa w umowie jest pierwsza z osób kontaktowych a osobą numer trzy jest druga z listy osób kontaktowych o ile takowa jest dostępna.

2009-04-01
WIN_CMV
- w interfejsie CFC uwzględniono dekrety z modułu BANK

2009-03-28
WIN_MGZ
- na karcie towaru wprowadzono graficzne obrazowanie zmian zapasu ilościowego towaru w funkcji czasu
WIN_CMV
- w sekcji "MGZ" wprowadzono (przycisk "planowanie") graficzne obrazowanie zmian wartości magazynu w funkcji czasu.

2009-03-27
WIN_SRV
- wprowadzono pojęcie "aktywnego wydania"
- zmodyfikowano formularze aktywnego przyjecia
WIN_CMV
- statystyczny raport zbiorczy poszerzono o statystykę aktywnych wydań - Uwaga: wymaga wersji 1.83 programu SRV.

2009-03-25
WIN_MGZ
- dołożony parametr umożliwiający przechowywanie w cenniku dewizowym cen z vat-em. Podczas kalkulacji ceny dla klienta są one najpierw przeliczane do netto.
WIN_CMV
- zwiększono ilość informacji zawartych w zdalnej bazie stanów magazynowych.
WIN_SPS
- poprawiono działanie funkcji "pojazdy klienta"

2009-03-23
WIN_SPS, WIN_CMV
- wprowadzono możliwość planowania (i analizy wyników w oparciu o moduł CRM) aktywności handlowców działu sprzedaży pojazdów.
WIN_MGZ
- wprowadzono dodatkowe pole uwag stałych w opcji "zamówienia od odbiorców".
- w opcji "zamówienia od odbiorców" wprowadzono ściślejszą kontrolę rabatów w zależności od limitów rabatowych sprzedawcy
- zmodyfikowano algorytm zamówienia "na stany minimalne".

2009-03-22
WIN_MGZ
- podczas sporządzania faktury sprzedaży oraz dokonywania rezerwacji serwisowych wyświetlono informację o maksymalnym możliwym do udzielenia rabacie. Rabat ten wynika z wielkości zapisanej na karcie klienta i maksymalnej wartości rabatu możliwego do udzielenia przez edytującego zlecenie sprzedawcę (limitem jest większa z tych liczb). Ewentualny rabat dodatkowy przydzielany do pojedyńczej pozycji musi się zmieścić w tym limicie. Limity rabatowe w przypadku części nie zmieniają działania funkcji ceny minimalnej.

2009-03-17
WIN_CMV
- rozbudowany "statystyczny raport zbiorczy" dla modułu SRV. Wymagana wersja SRV to 1.82.

2009-03-15
WIN_SRV
- wprowadzono (w opcji "kartoteka pracowników") możliwość wprowadzenia planowanych obrotów i analizy stopnia realizacji tego planu dla pracowników typu "doradca".

2009-03-14
WSZYSTKIE PROGRAMY
- zmiana rodzaju plików licencyjnych z USER-8.ssz na USER-9.ssz. Wersje dla windows wymagają pliku USER-9w.ssz.

---------------------------------------------------

2009-03-13
WIN_SPS
- zwiększono ilość szablonów umów sprzedaży do 15-tu

2009-03-12
WIN_SRV
- wprowadzono zasadę, że forma płatności "przelew" jest dostępna (o ile klient nie ma jej przypisanej do swojej kartoteki) jedynie dla "D"-dyspozytora.

2009-03-09
WIN_SRV
- na ekranie edycji zlecenia wyświetlono informację o maksymalnym możliwym do udzielenia rabacie (dla usług i części). Rabat ten wynika z wielkości zapisanej na karcie klienta i maksymalnej wartości rabatu możliwego do udzielenia przez edytującego zlecenie doradcę (limitem jest większa z tych liczb). Ewentualny rabat dodatkowy przydzielany do pojedyńczej pozycji musi się zmieścić w tym limicie. Limity rabatowe w przypadku części nie zmieniają działania funkcji ceny minimalnej.
WIN_SPS
- na karcie klienta wprowadzono pojęcie "adresu dodatkowego", rozszerzającego adres podstawowy.

2009-03-08
WIN_FTR, WIN_SPS
- wprowadzono zasadę, że umieszczenie w polu opisującym dokument kosztowy rejestrowany w FTR siedemnastoznakowego numeru nadwozia lub dziesięcioznakowego numeru komisyjnego ze znakiem '#' na początku i na końcu uwzględnia ten dokument jako koszt zrealizowany podczas wykonywania kalkulacji marży wynikowej w SPS.

2009-03-06
WIN_SPS
- wprowadzono możliwość dokonywania zapisów w grafiku jazd testowych bezpośrednio z poziomu CRM na kliencie (bez konieczności korzystania z opcji "grafik"). Wskazane jest uzupełnienie kodów pojazdów testowych w "opcjach" grafika, gdyż tylko pojazdy o niezerowym kodzie są podpowiadane w CRM jako możliwe do wykorzystania (z jednoczesnym wyświetleniem dokonanych na nich wpisów).

2009-03-04
WIN_MGZ
- wprowadzono zasadę, że stan stosowania bądź nie pin-u przez mechaników podczas pobierania częsci do zleceń pamiętany jest do momentu wyjścia z programu.

2009-03-03
WIN_SPS
- wprowadzono nowy mechanizm kontroli klientów podczas zakładania nowych kartotek. Wyszukiwani są klienci "podobni" a lista propozycji wyświetlana jest na ekranie.

2009-03-02
WIN_SPS, WIN_CMV
- wprowadzono, oparty na CRM, raport sprzedaży i wydań w poszczególnych klasach, w podziale na pracowników i rodzaje pojazdów (nowe, używane, demo, służbowe). Za "sprzedaż" można opcjonalnie uznać fakt przyjęcia zaliczki na pojazd.
WIN_MGZ, WIN_SRV
- wprowadzono pojęcie "podpisu elektronicznego" podczas wydawania przez MGZ części do zleceń. Mechanik odbierający części (wskazany przez magazyniera na podstawie listy mechaników SRV) zatwierdza RW swoim PIN-em (definiowany w kartotece mechaników SRV). PIN musi mieć od 1 do 6 cyfr można więc wykorzystać małe klawiaturki numeryczne podłączane przez USB. UWAGA: wymagana dla poprawnej pracy MGZ wersja SRV to 1.79.

2009-03-01
WIN_SPS
- wprowadzono parametr ("opcje dodatkowe") umożliwiający stosowanie akcyzy. Domyślnie akcyza jest od 1 marca wyłączona.
- wprowadzono możliwość drukowania umów sprzedaży na papierze firmowym (uwzględniającym graficzne logo). Zwiększono ilość dostępnych wielkości czcionki i wprowadzono możliwość użycia czcionki Corpo (zamiast domyślnej Arial). Wydruk umowy uzupełniono o (opcjonalnie) wydruku klauzuli o przetwarzaniu danych (definiowany w opcjach grafika lub wraz z definicją papieru firmowego).
- oprócz podziału na "nowy" i "używany" wprowadzono pojęcie pojazdu "demo" i "służbowego".

2009-02-28
WIN_SPS
- na zakładce "opcje dodatkowe", przycisk "papier firmowy" wprowadzono parametr umożliwiający przełączenie wydruku faktur i dokumentów magazynowych na format uwzgleniający graficzne logo (pliki logo1.jpg i logo2.jpg).

2009-02-27
WIN_SPS
- w opcji "wydanie po sprzedaży" wprowadzono wydruk "listy kontrolnej wydania". Uwaga: wydruk wymaga umieszczenia na przykład w folderze danych plików logo1.jpg i logo2.jpg zawierających logo firmy umieszczane w nagłówku i w stopce wydruku. Położenie plików jpg z logo firmy (o ile nie jest to folder danych programu) oraz treść zawartą w nagłówku i stopce można zdefiniować na zakładce "opcje dodatkowe".

2009-02-26
WIN_KAS
- wprowadzono automatyczny zapis zdarzenia "wpłata zaliczki" w module CRM systemu WIN_SPS. Zaliczka zapisywana jest jako "aktywność" pracownika, który wcześniej wydał dyspozycję jej wpłaty.

2009-02-25
WIN_SPS
- wprowadzono pojęcie "osoby odpowiedzialnej" podczas rejestrowania dyspozycji zaliczki. Domyślnie jest to osoba zalogowana do programu.
WIN_SRV
- rejestr akcji serwisowych poszerzono o szablon listu z wezwaniem na tę akcję (o ile takie listy zostały wygenerowane). Przy ponownym wysyłaniu listów dotyczących tej samej akcji zostanie przywołany zapamiętany przy niej szablon.

2009-02-24
WIN_SPS
- usunięte ograniczenie uniemożliwiające rejestrowanie na kartotece pojazdu (lub klienta) plików źródłowych w formacie DOC, PDF itp. (poprzez skopiowanie do wspólnego foldera) zawierających w nazwie spacje.

2009-02-23
WIN_SPS
- wprowadzono możliwość określenia kwoty akcyzy "po korekcie" ręcznie (a nie tylko poprzez określenie stawki procentowej)

2009-02-21
WIN_SPS
- na zakładce "klienci" (podzakładka "inne") wprowadzono wyszukiwarkę klientów (lub kontaktów) uwzględniającą przypisanie klienta do handlowca oraz kody klas zapisane w module CRM podczas rejestrowania zdarzeń związanych z danych klientem.

2009-02-20
WIN_SRV
- w zakładce "akcje serwisowe" wprowadzono możliwość wygenerowania korespondencji seryjnej (listy i koperty) wg szablonu definiowanego przez użytkownika.
Fakt wydrukowania listu jest rejestrowany w module CRM.

2009-02-19
WIN_SPS
- rejestr dokumentów źródłowych dostępny na zakładce "pojazdy" poszerzono o możliwość rejestrowania (i otwierania za pomocą skojarzonego programu) plików w formacie DOC, XLS i PDF. Dodatkowo, opcja ewidencji dokumentów źródłowych została udostępniona na zakładce "klienci".

2009-02-17
WIN_SPS
- zapotrzebowania na obsługę przedsprzedażną przez serwis poszerzono o określenie finansowania (zlecenie płatne przez klienta lub zlecenie bezpłatne, ujęte w cenie sprzedaży pojazdu).
WSZYSTKIE PROGRAMY
- wprowadzono nowy sposób określania "adresu uzupełniającego" (wspólny dla wszystkich modułów). Użytkownicy stosujący adres uzupełniający proszeni są o kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji.

2009-02-16
WIN_SPS
- zwiększono do dwudziestu liczbę kodów kategorii zleceń wewnętrznych mających wpływ na kalkulację marży wynikowej sprzedanego pojazdu.

2009-02-15
WIN_KASA
- w opcji "rozliczenia" wprowadzono możliwość drukowania wezwań do zapłaty.

2009-02-14
WIN_SPS, WIN_SRV, WIN_MGZ
- zmodyfikowano system zamawiania przez salon obsługi przedsprzedażnej (doposażenia). W aktualnej wersji takie zamówienie jest widoczne nie tylko przez serwis ale również przez magazyn i każdy dział może niezależnie zaznaczyć przyjęcie tego zamówienia do wiadomości. Serwis zmienia status zamówienia z oczekującego na aktywne poprzez otwarcie zlecenia. Zamknięcie zamówienia następuje wraz z wydaniem pojazdu w SPS.

2009-02-11
WIN_SPS, WIN_SRV
- w module CRM wprowadzono możliwość (podwójny click na zapisie) dopisywania komentarzy do zadań.
WIN_SPS
- w opcji "wydanie pojazdu" dołożono możliwość zaplanowania zadania "podziękowanie za zakup". Podczas pobierania takiego zadania do realizacji, drukowany jest list wg zdefiniowanego przez użytkownika szablonu.

2009-02-10
WIN_SPS
- wprowadzono pojęcie "branży" rejestrowane na karcie klienta
WIN_SPS, WIN_SRV, WIN_MGZ
- wprowadzono zasadę, że zadania zarejestrowane w module CRM, których termin upłynął lub też wypada na dzień bieżący wyświetlane są bezpośrednio po wejściu w program (dotyczy zadań dla logującego się użytkownika).

2009-02-07
WIN_SPS
- w module CRM wprowadzono zdarzenie "podziękowanie za zamówienie". Zdarzenie jest zapisywane w systemie w momencie realizacji zdarzenia "umowa" (w tym wprowadzenia takiego zdarzenia jako "już zrealizowane"). Wydruk odpowiedniego listu wg szablonu definiowanego przez użytkownika dostępny jest podczas pobierania zadania "podziękowanie" do realizacji.
- zwiększono do ośmiu liczbę kodów kategorii zleceń wewnętrznych mających wpływ na kalkulację marży wynikowej sprzedanego pojazdu.

2009-02-04
WIN_MGZ
- wprowadzono pojęcie komentarza do pozycji faktury. Komentarz ten jest drukowany na fakturze bezpośrednio pod linią opisującą towar.
WIN_CMV
- rozbudowano raport aktywności pracowników (CRM)
- wprowadzono raport jazd testowych w podziale na klasy

2009-02-03
WIN_SRV
- na zakładce "klienci" oraz na karcie zlecenia dołożono guzik "stan rozliczeń"

2009-02-02
WIN_SPS
- import listy pojazdów w trybie "M" uzupełniono o zawierający więcej danych format CSV

2009-01-31
WIN_SPS
- zmodyfikowano sposób rozliczania cesji zaliczek klienta w przypadku sprzedaży na rzecz firmy leasingowej. Informacja o cesji drukowana jest jako "dyspozycja" w uwagach faktury sprzedaży.
WIN_KAS
- wprowadzono wydruk dyspozycji klienta w przypadku cesji zaliczki na rzecz firmy leasingowej. Wydruk powstaje wraz z korektą faktury zaliczkowej.
WIN_MGZ
- wprowadzono przełącznik ceny na ekranie głównym.

2009-01-28
WIN_SPS
- wprowadzono zasadę, że rezygnacja z zapisu w module CRM wymaga wyboru jednej z opcji: kontakt za tydzień (miesiąc, rok) lub stracona sprzedaż (wtedy konieczny jest komentarz).

2009-01-27
WIN_SPS
- poszerzono pole "marka" (do 30 znaków)

2009-01-22
WIN_CMV
- wprowadzono opcję generatora pojazdów i klientów wg danych SRV
- uaktywniono dekretację CFC danych modułu SPS

2009-01-20
WIN_KASA
- wprowadzono szybki filtr kontrahenta

2009-01-12
WIN_MGZ
- na karcie towaru wprowadzono przycisk umożliwiający usunięcie ewentualnych rezerwacji części zapisanych w rejestrze niewykonanych napraw ("spadów").

2009-01-10
WIN_SRV
- w module CRM wprowadzono dodatkowe kategorie przyczyn niezadowolenia klienta

2009-01-09
WIN_SPS
- wprowadzono możliwość (dla pojazdów używanych, sprowadzanych z unii) określenia innej kwoty akcyzy niż wynikająca z obowiązującej stawki procentowej.

2009-01-03
WIN_SPS
- wprowadzono możliwość rozliczenia cesji zaliczek wraz z uwidocznieniem ich na fakturze.
- storno faktury przywróca status "do rozliczenia" zaliczkom ujętym na tej fakturze.

2009-01-02
WSZYSTKIE MODUŁY
- wprowadzono możliwość przywiązania drukarki fiskalnej do użytkownika (poprzez zapisanie jej parametrów w folderze przywiązanym do loginu).

2009-01-01
WIN_KAS
- zwroty zaliczek dotyczących systemu SPS uzupełniono o opcję "cesja bezgotówkowa", co daje możliwość wystawienia korekty faktury zaliczkowej bez dokonywania operacji kasowej.

2008-12-31
WIN_CMV
- wprowadzono opcję "zakończenie roku" umożliwiającą wyzerowanie numeracji dokumentów we wszystkich modułach systemu
- rozbudowano "raport prac w toku"

2008-12-17
WIN_SPS, SPS
- zwiększono do 20 znaków pole "marka"

2008-12-16
WIN_MGZ, WIN_CMV
- wprowadzono pojęcie "centralnej bazy stanów magazynowych" pomocnej przy pracy w trybie wieloddziałowym. Ustawienia tej opcji dostępne są w WIN_CMV a dane o stanach oddziałów widoczne są na karcie każdego towaru w opcji "pokaż wszystkie magazyny".

2008-12-11
WIN_SRV
- ograniczono podgląd listy kodów wizyty w grafiku tylko do aktywnego grafika
- wprowadzono weryfikację tworzenia nowych kartotek pojazdów uwzględniającą 14-to znakowe numery VIN
- uwzględniono działanie pojęć "bubel", "promocja" i "brak rabatów" przypisywanych przez MGZ
WIN_KASA
- wprowadzono możliwość stosowania niezależnej numeracji faktur zaliczkowych dla zaliczek pochodzących z systemu SPS
WIN_CMV
- w sekcji raportów SPS wprowadzono raport "kontrola procesu sprzedaży" weryfikujący obecność wszystkich elementów procesu w module CRM.

2008-12-10
WIN_SRV
- w module pomiaru czasu rzeczywistego fukcja klawisza ESC została podpięta pod klawisz "+" a funkcja Alt+X (wyjście z programu) pod klawisz "-" co umożliwia wykorzystanie do obsługi tego modułu uproszczonych klawiatur numerycznych.
WIN_SPS
- poszerzono zakres działania "wydania pojazdu" (w części dotyczącej CRM).
- zmodyfikowano funkcję korekt zapisów w module CRM

2008-12-08
WIN_MGZ
- uwzględniono nowy sposób nadawania kodu RW serwisowego wynikający ze zmian wprowadzonych wcześniej w SRV - UWAGA: ta wersja MGZ wymaga do poprawnej pracy aktualnej wersji SRV.

2008-12-07
WIN_SPS, WIN_SRV
- wprowadzono opcję składania przez salon sprzedaży zamówień na wykonanie obsługi serwisowej.
WIN_SRV
- poszerzono zakres działania "kategorii sprzedaży" przypisywanych do zleceń. Można teraz przypisać do takiej kategorii sztywny kod RW oraz ewentualną cechę "tylko koszt". Opcja działa chwilowo tylko dla RW wystawianych z poziomu SRV.

WIN_SRV
- poszerzono zakres działania "kategorii sprzedaży" przypisywanych do zleceń. Można teraz przypisać do takiej kategorii sztywny kod RW oraz ewentualną cechę "tylko koszt". Opcja działa chwilowo tylko dla RW wystawianych z poziomu SRV.

2008-12-03
WIN_MGZ, WIN_SPS
- wprowadzono zmiany w sposobie kalkulacji faktur wewnętrznych (zakupy wewnątrzunijne) wynikające ze zmian w ustawie o podatku VAT.

2008-12-02
WIN_SPS
- wprowadzono możliwość przeglądania cenników zewnętrznych (dostępnych w MGZ).

2008-11-26
WIN_FTR
- eksport kontrahentów uzupełniono o dodatkowe kolumny informacyjne
WIN_SPS
- wprowadzono blokadę dostępu do lokalnej kasy modułu SPS o ile pracuje on w ramach systemu - obowiązuje wtedy kasa centralna.
WIN_MGZ
- wprowadzono zasadę, że w polu "rabat dodatkowy" pojawia się podczas sporządzania faktury rabat wynikający z grupy rabatowej przyznanej klientowi. Z dalszą możliwością korekty tego rabatu.

2008-11-22
WIN_MGZ
- klasyfikację "tylko jako koszt" wydań do zleceń serwisowych przeniesiono na kartę sporządzania RW serwisowego.
- w opcji "rezerwacje serwisowe" wprowadzono guzik "korekta"
- informację o numerze zamówienia, z którego pochodzą fakturowane towary umieszczono w linii faktury przy każdym towarze.

2008-11-21
WIN_SRV
- w opcji grafik na ekranie szczegółowego planowania wizyty wprowadzono znaczniki pozwalające ocenić obciążenie serwisu o każdej godzinie

2008-11-20
WIN_MGZ
- w opcji "remanent", podczas wydruku remanentu i arkuszy spisowych wprowadzono możliwość użycia dodatkowych filtrów
WIN_SPS
- wprowadzono dodatkowy parametr służący do określenia wielkości górnego marginesu umów przedsprzedażnych drukowanych z poziomu programu

2008-11-19
WIN_MGZ
- udostępniono podgląd historii zamówień danego towaru podczas sporządzania nowych zamówień

2008-11-14
WIN_CMV
- wprowadzono dodatkowe parametry dla modułów MGZ i SRV

2008-11-08
WIN_MGZ
- na karcie towaru dołożono guzik "historia zamówień"
- na karcie klienta (w opcji zamówienia) dołożono guzik "zamówienia niezrealizowane"

2008-11-06
WIN_SRV
- wprowadzono rejestr pozycji odrzuconych. Operacje oraz części usunięte ze zleceń mogą być na życzenie (pozycje tymczasowe domyślnie) przeniesione do rejestru, z którego będzie można je pobrać do kolejnego, przyszłego zlecenia dotyczącego tego samego pojazdu. Opcja dostępna jest podczas edycji zlecenia.
WIN_CMV
- rozliczenie mechaników w wersji syntetycznej poszerzono o wskaźniki wydajności i produktywności.

2008-10-31
WIN_SRV i WIN_MGZ
- wprowadzono nowy, poszerzony system rejestracji wydań RW części do zleceń serwisowych. Nowe rejestr wydań nie zmienia sposobu obsługi programu ale wyniki będą dostępne dopiero od uruchomienia nowych wersji MGZ i SRV.
WIN_SPS, WIN_MGZ, WIN_SRV
- wprowadzono nowy sposób definiowania klas do zdarzeń i zadań CRM. Definiowanie klas możliwe jest w module SPS.

2008-10-28
WIN_FTR
- umożliwiono wydruk stanu rozliczeń w stopce faktury
WIN_MGZ
- w "szczegółach" klienta otwarto zakładkę "zakupy klienta"

2008-10-27
WIN_SRV
- uruchomiono drugi grafik umożliwiający planowanie czasu kolejnych 22 mechaników (samochodów zastępczych) i 8-miu doradców.

2008-10-21
WIN_SRV
- przy otwieraniu zlecenia dołożono pytanie o pozostawienie bądź nie policy OC
- aktywowano interfejs obsługujący kolejny system olejowy (firmy Orlink)

2008-10-18
WIN_MGZ
- wprowadzono wyszukiwarkę towarów "wg klucza". Dodatkowy guzik "szukaj" wyszukuje zadany ciąg znaków w nazwie, oznaczeniu producenta, oznaczeniu dostawcy i polach uwag. Wciśnięcie go prawym klawiszem resetuje bieżące żądanie wyszukiwania.
- wprowadzono opcję "ostatnie zakupy" na karcie dostawcy

2008-10-10
WIN_MGZ
- w opcji wydruku arkuszy spisowych do remanentu dołożono pole dodatkowego komentarza

2008-10-05
WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość ukrycia kolumny "marża" (przez kliknięcie w jej nagłówek).
WIN_SRV
- w grafiku, przy zapisie wizyty wprowadzono etykietkę pokazującą zaplanowany termin wydania pojazdu
- w kartotece pojazdu wprowadzono wyskakujące okienka z informacjami dodatkowymi (jeśli są)

2008-10-04
WIN_SRV
- w opcji "wydruk zlecenia" wprowadzono dodatkowe wydruki: karta czasu rzeczywistego i karta terminu
- wprowadzono wydruk miesięcznego grafika pracy mechaników

2008-09-27
WSZYSTKIE MODUŁY
- wprowadzono nowe poziomy uprawnień. Aktualna lista to: Administrator, Dyspozytor/kierownik, Mistrz, Gwarancje, Sprzedawca/doradca serwisowy, Zakupy/magazynier, Kasa, Bank, Recepcja, Uczeń.

2008-09-19
WIN_SPS, WIN_SRV
- w grafiku jazd testowych oraz jazd zastępczych wprowadzono wydruk oswiadczenia, umowy i protokołu wydania

2008-09-16
WIN_SPS
- wprowadzono rozszerzony kalkulator marży wynikowej oraz nowy sposób edycji karty pojazdu (stary pozostał pod prawym klawiszem na guziku "edytuj").

2008-09-10
WIN_SPS
- uruchomiony został moduł grafika jazd testowych (rezerwacje pojazdów) oraz grafika sprzedawców opartego na zadaniach wprowadzanych do modułu CRM.

2008-09-06
MGZ
- wprowadzono możliwość przesunięcia całego magazynu.

2008-09-05
WIN_SRV
- w grafiku wprowadzono możliwość jednoczesnego usuwania wszystkich wpisów dotyczących tej samej wizyty. Ewentualny zapis w CRM związany z taką wizytą też jest wówczas usuwany.
WIN_MGZ
- dołożono dodatkowy guzik "analiza" podczas sporządzania ręcznego zamówienia do dostawcy.

2008-09-03
WIN_MGZ
- analizę obrotu na karcie towaru (i w opcji zamówienia automatyczne) uzupełniono o dane z rejestru zapytań (service-grad).

2008-09-02
WIN_SRV
- rozszerzono zakres informacji eksportowanych do pliku z modułu CRM

2008-08-30
WIN_SPS
- wprowadzono pojęcie "grafika sprzedawcy" połączone z zadaniami zapisanymi w lokalnym module CRM systemu WIN_SPS oraz z zapisami centralnego modułu CRM.
W modułach CRM wprowadzono szczegółową klasyfikację zdarzenia typu "kontakt" oraz przyjęto zasadę, że kontakt typu "follow-up" dotyczy zarówno sprzedaży serwisowej jak i sprzedaży pojazdów.

2008-08-27
WIN_MGZ
- kartę klienta uzupełniono o zakładkę zawierającą jego pojazdy i historię zleceń serwisowych
SRV
- informację o ograniczeniach współpracy z klientem umieszczono na karcie pojazdu
WIN_SRV
- wprowadzono zasadę, że potwierdzenie wizyty w module CRM powoduje zaznaczenie statusu potwierdzenia w grafiku lub jej usunięcie z grafika w przypadku braku potwierdzenia.

2008-08-25
WIN_SPS
- wprowadzono bezpośredni dostęp do kartoteki zleceń w systemie serwisowym i możliwość przeglądania ich z poziomu kartoteki pojazdu w SPS.

2008-08-23
WIN_SRV, CRM
- wprowadzono automatyczny zapis w CRM o konieczności potwierdzenia wizyty w serwisie o ile jej termin jest dalej niż dwa dni od daty wpisu

2008-08-21
WIN_SPS
- wprowadzono pojęcie kartoteki kontaktów bazujące na kontaktach z kartoteki centralnej

2008-08-18
WIN_MGZ
- w opcji "rezerwacje serwisowe" dołożono guzik pozwalający przenieść ulokowane przez klienta zamówienia do zlecenia serwisowego

2008-08-16
WIN_SRV
- w opcji "karta materiałowa" wprowadzono możliwość przenoszenia części pomiędzy podzleceniami ("dyspozytor" może przenosić części na wszystkie otwarte zlecenia)

2008-08-13
WIN_MGZ, MGZ
- wprowadzono możliwość zamiany, podczas przyjmowania dostawy z pliku w trybie "M", waluty dla wybranych grup rabatowych na inną niż EUR.

2008-08-05
WIN_SRV
- w module CRM wprowadzono możliwość filtrowanego eksportu danych do pliku

2008-08-04
WIN_SRV
- wprowadzono pojęcie czynności tymczasowych, wymagających akceptacji klienta. Usunięte ze zlecenia pojawiają się w polu "usterki - brak zgody na naprawę".

2008-08-03
WIN_MGZ
- w opcji "zamówienia od odbiorców" wprowadzono możliwość filtrowania zamówień wg kryteriów określanych przez użytkownika.

2008-08-01
WIN_CMV
- rozszerzono raport rozliczenia mechaników o możliwość bezpośredniego określenia ich wynagrodzenia wg stawki "dla mechanika" przypisanej do operacji w katalogu lub bezpośrednio do mechanika. Dodatkowo można ten przerób obliczyć na podstawie godzin normatywnych a nie faktycznie zrealizowanych.

2008-07-20
WIN_SRV, WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość rejestracji zadań (z uwzględnieniem reklamacji) dla modułu CRM.

2008-07-18
WIN_SRV, WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość określenia równowartości faktury w obcej walucie - dotyczy faktur typu "unia"

2008-07-16
WIN_SRV
- przy zamykaniu zlecenia dołożono kolumnę z marżą wynikową na częściach.

2008-07-10
WIN_KASA
- wprowadzono zasadę, że podczas wykonywania operacji kasowych z pracownikiem wyświetlane jest saldo jego rozliczeń z tytułu pobranych zaliczek. Dodatkowo, w opcji rozliczenia dostępny jest odpowiedni raport sald dla wszystkich pracowników.

2008-07-08
WIN_MGZ, WIN_SRV
- wprowadzono dwustopniowy system określania minimalnej marży na części sprzedawane przez serwis bądź przez magazyn. Inny poziom narzutu na cenę zakupu dla "sprzedawcy" i inny dla "dyspozytora".

2008-07-05
WIN_SRV
- wprowadzono pojęcie "grafika doradców" funkcjonujące obok dotychczasowego "grafika mechaników".
- wprowadzono pojęcie "podzespołów", będących samodzielnymi elementami składowymi pojazdu głównego (naczepa, agregat chłodniczy, tachograf itp.)
- wprowadzono pojęcie "pojazdu własnego".

2008-07-02
WIN_SRV
- wprowadzono tryb wydruku zlecenia "M" dla sieci MB. Można go uaktywnić w opcjach wydruku zlecenia.

2008-07-01
WIN_SRV
- na zakładce "klienci" aktywowano guzik "zaliczki"
- wprowadzono możliwość edycji zlecenia z poziomu grafika
WIN_MGZ
- uruchomiono opcję automatycznej rezerwacji część po rejestracji PZ

2008-06-30
WIN_SRV
- guzik "zamówienie na części" umieszczono dodatkowo na karcie otwieranego zlecenia (aktywny po pierwszym zapisaniu zlecenia) i na formatce podglądu zapisu w grafiku (aktywny dla tych wpisów, z poziomu których zostało otwarte zlecenie).

2008-06-28
WIN_SRV
- w opcji "grafik planowanych wizyt" wprowadzono możliwość użycia monitorów o dużej rozdzielczości oraz możliwość przenoszenia zapisanych wizyt pomiędzy stanowiskami (i zmiany czasu ich trwania) bezpośrednio prawym klawiszem myszy.
- wprowadzono zasadę, że kolor zapisu wizyty w grafiku dla zleceń otwartych z jego poziomu odpowiada konwencji kolorów przyjetej w "zleceniach bieżących" i nadawany jest automatycznie (można tę funkcję wyłączyć w "opcjach").
- zmieniono sposób obrazowania w grafiku zleceń, które zostały już otwarte - zapisy takie mają zaokrąglone rogi (w miejsce szarej ramki wokół zapisu).

2008-06-26
WIN_SRV
- wprowadzono opcjonalne ponowne otwarcie zamkniętego zlecenia podczas wystawiania storna faktury, która je zamykała. W takim przypadku również przypisane do zlecenia części dostają status "gotowe do sprzedaży".

2008-06-24
WIN_MGZ
- na głównym ekranie, obok guziczka pokazującego rezerwacje serwisowe wprowadzono drugi, pokazujący archiwum zamówień danego towaru.

2008-06-23
WIN_MGZ
- wprowadzono algorytm przeliczania zakupów unijnych według niezależnych dla podatku dochodowego i vat-u kursów waluty (dla potrzeb faktur wewnętrznych). Dla większej efektywności działania tej opcji i uniknięcia błędów w określaniu właściwego kursu zaleca się włączenie w opcji "tabela kursów" automatycznego, codziennego pobierania aktualnej tabeli ze strony NBP (wymagany dostęp do internetu).

2008-06-20
WIN_SRV
- na ekranie kalendarza wprowadzono możliwość wyszukania planowanych (i archiwalnych) wizyt danego pojazdu po numerze rejestracyjnym
- na ekranie zamykania zlecenia wprowadzono znacznik "follow-up" generujący zapis w module CRM
WIN_MGZ
- wprowadzono kalkulator ceny sprzedaży podczas przygotowywania dokumentów PZ (ręcznych).

2008-06-13
SRV, WIN_SRV
- wprowadzono pojęcie "umowy serwisowej" deklarowane na zleceniu płatnym (i ew. wcześniej na karcie pojazdu). Sugerowanym dokumentem zamykającym takie zlecenie jest "potwierdzenie wewnętrzne", które może być następnie rozliczone wraz z potwierdzeniami gwarancyjnymi na fakturze zbiorczej (lub specyfikacji do faktury wystawionej przez gwaranta) wg tych samych zasad co zlecenia gwarancyjne. W SRV należy wstawić znacznik "U" w polu bezpośrednio po typie zlecenia. W WIN_SRV należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru.

WIN_KASA
- raport kasowy poszerzono o podsumowania w podziale na "źródła wpłat"

2008-06-11
MGZ
- wprowadzono możliwość stosowania różnych walut dla cenników zewnętrznych (o ile są "lokalne dla magazynu"). Dzięki temu po założeniu w cenniku dodatkowej waluty EUR (nazwanej na przykład "EUC") można stosować różne kursy euro dla różnych cenników zewnętrznych i w ślad za tym różne przeliczniki ceny walutowej na cenę sprzedaży dla towarów pochodzących z różnych cenników. Zaktualizowanie cennika wewnętrznego nastąpi podczas importu cennika zewnętrznego z podaniem tej nowej waluty. Uwaga: konsekwentnie należałoby również zmienić symbol waluty w opcjach importu faktur zakupowych.

2008-06-02
WIN_MGZ
- na karcie klienta wprowadzono guziki "ceny specjalne" i "indywidualna grupa rabatowa".

2008-05-29
WIN_MGZ
- wprowadzono pojęcie "zamiennika końcowego" funkcjonujące równolegle do istniejącego pojęcia zamienników. Zamiennik końcowy jest zamawiany zamiast towaru, który zamienia i zbiera do analizy chodliwości obrót wszystkich towarów, które zamienia.
WIN_KASA
- w opcji "rozliczenia" wprowadzono możliwość pominięcia faktur wystawionych przed określoną datą

2008-05-28
WIN_SRV
- wprowadzono nowe mechanizmy eksportu danych w opcji "akcje serwisowe"

2008-05-27
WIN_SRV
- wersja obsługuje "zapytania o towary" (service grad). Wymagana wersja WIN_MGZ to minimum 1.53.

2008-05-25
WIN_MGZ
- wprowadzono wewnętrzną rejestrację "zapytań o towary" i ich skuteczności (pokrycia w stanie magazynowym w momencie zapytania). Rejestr zapytań działa w tle i dotyczy towarów, które są obecne w domyślnym cenniku zewnętrznym. Aby system działał należy w opcjach cenników zewnętrznych zaznaczyć, który cennik jest cennikiem "głównym".

2008-05-21
WIN_SRV
- udostępniono możliwość wczytywania listy akcji serwisowych również z plików typu XLS

2008-05-20
WIN_SPS
- wprowadzono dodatkowe filtry przy wydrukach rejestrów VAT

2008-05-19
WIN_MGZ
- opcję "zamówienie od odbiorcy z pliku" uzupełniono o format XLS

2008-05-17
MGZ
- raport obrotów poszerzono o filtr na wystawcę dokumentu
KSH i WIN_KSH
- do rejestrów VAT wprowadzono nową stawkę 6%

2008-05-16
WIN_MGZ
- w opcji "zamówienia do dostawców" wprowadzono analizę "stany alarmowe"
WIN_KSH
- zmieniono sposób definiowania kolejnych lat księgi. Teraz pojawiają się one w menu startowym programu. Wprowadzono uproszczenia w przenoszeniu do księgi nowego roku podstawowych danych z księgi roku wcześniejszego. Zmieniono sposób definiowania "nazwy firmy obsługiwanej" w trybie "biuro rachunkowe".

2008-05-13
WIN_KASA
- podczas rejestracji faktur kosztowych rozliczanych przez pracowników wprowadzono możliwość określenia czy fakturę pracownik opłacił ze środków własnych, czy z wcześniej pobranej zaliczki. W tym pierwszym przypadku tworzona jest najpierw automatyczna zaliczka, której rozliczeniem jest rejestrowana faktura kosztowa.
WIN_KSH
- podgląd stanu wybranego konta uzupełniono o automatyczne wyświetlanie treści całego dokumentu związanego z aktualnie przeglądanym zapisem na tym koncie.

2008-05-12
WIN_KSH
- wprowadzono nowe funkcje w opcji parowania zdarzeń na kontach rozrachunkowych

2008-05-10
WIN_SRV
- w monitorze stanu zleceń wprowadzono możliwość edycji stopnia ewentualnego opóźnienia oraz dodatkową sygnalizację optyczną i dźwiękową faktu pojawienia się zleceń "zagrożonych".
WIN_MGZ
- wprowadzono możliwość rezygnacji z wydruku na fakturze bazowych cen detalicznych nawet jeśli są wyższe od cen sprzedaży

2008-05-08
WIN_MGZ
- poprawiono działanie wyszukiwarek towarów

2008-05-07
WIN_SRV v.38 i WIN_MGZ v.1.51a - należy zaktulizować jednocześnie.

2008-05-06
WIN_CMV
- w opcji raportów MGZ wprowadzono możliwość automatycznego ustawienia "priorytetów zamówienniczych" oraz stanów minimalnych i maksymalnych. Uwaga: wymagana minimalna wersja WIN_MGZ v.1.51.
WIN_MGZ
- w opcji "rezerwacje serwisowe" wprowadzono dostęp do zamkniętych zleceń.

2008-05-05
WIN_CMV
- przy raportach CSI wprowadzono możliwość pominięcia zgody klienta na przetwarzanie danych

2008-05-04
WIN_CMV
- uruchomiono interfejs CFC

2008-05-02
WIN_SRV
- monitor stanu zleceń poszerzono o kontrolę czasu pozostającego do momentu planowanego zakończenia zlecenia.
- wprowadzono przełącznik trybu pracy ekranu "zlecenia bieżące" pozwalający wyświetlić zlecenia o zagrożonym terminie planowanego zakończenia a także umożliwiający przełączenie w tryb "wszystkie zlecenia" (prawy klawisz).
- wprowadzono pojęcie "opóźnienia". Jest ono edytowalne na zakładce "zlecenia bieżące".

2008-05-01
WIN_SRV
- w grafiku wprowadzono wyświetlanie informacji o planowanym obciążeniu poszczególnych stanowisk w ramach dnia.

2008-04-28
WIN_KAS
- w opcji "rozliczenia" uwzględniono wszystkie moduły generujące przychody i koszty a także odblokowano możliwość analizy na wskazany dzień.

2008-04-27
WIN_SRV
- w grafiku, na ekranie kalendarza dołożono guzik pomocy z opisem wszystkich dostępnych jego funkcji.

2008-04-26
WIN_SRV
- w grafiku wprowadzono funkcję precyzyjnego podglądu planu dnia wybranego stanowiska z wpasowywaniem planowanej wizyty w już istniejące zapisy.

2008-04-22
WIN_KASA
- wprowadzono opcję rejestracji faktur kosztowych (z jednoczesną wypłatą z kasy, również w formie rozliczenia zaliczki pracownika). Faktury rejestrowane są w module WIN_FTR. Uwaga: ta wersja KASY wymaga WIN_FTR w wersji co najmniej 1.65

2008-04-20
WIN_SRV
- na formularzu zlecenia w trybie "standard" umieszczono informacje o tym, że klient czeka w serwisie, o ew.specjalnym statusie klienta (V - vip, ! - podejrzany) oraz o ew.maksymalnych kosztach nieprzewidzianych usterek

2008-04-19
WIN_MGZ
- w kartotece klientów wprowadzono status "vip" i "podejrzany"
WIN_SRV
- na zleceniu wprowadzono status "klient czeka" oraz ew.dopuszczalny koszt nieprzewidzianych usterek
- w kartotece pojazdów wprowadzono pojęcie kategorii wg definicji użytkownika (dla potrzeb raportów i CRM). Uwaga, ta wersja WIN_SRV wymaga aktualizacji WIN_MGZ do wersji min.1.48.

2008-04-17
WIN_MGZ
- rozbudowano opcję rejestracji wydań części do serwisu. Można wystawiać dokumenty RW na wszystkie lub wybrane pozycje z listy rezerwacji ze wszystkich magazynów jednocześnie.

2008-04-16
WIN_KASA
- wprowadzony opcję raportu kasowego filtrowanego na wskazany typ (i ew.numer) kontrahenta (w tym pracownika)
WIN_SRV
- wydruk zlecenia w trybie "S"-standard uzupełniono o pole "zgody na przetwarzanie danych", której treść można zdefiniować w opcjach wydruku.
- w grafiku wprowadzono pojęcie "grup stanowisk" (np.różne serwisy)

2008-03-15
WIN_SRV
- możliwość wydruku "protokołu przyjęcia" została wprowadzona do grafika zleceń i kartoteki pojazdów - nie trzeba więc otwierać zlecenia by go wydrukować
- w grafiku wprowadzono dodatkową listę pojazdów klienta pozwalającą na zaplanowanie wizyty od strony klienta a nie pojazdu.
WIN_KSH
- wprowadzono eksport rejestrów VAT do Excela

2008-04-14
SRV
- w trybie "mb" zmieniono nazwę zlecenia na "zlecenie usługi serwisowej".
- wydruku zlecenia poszerzono o maksymalny koszt ewentualnych dodatkowych usterek
- zmodyfikowano wydruk "potwierdzenia wydania pojazdu"
WIN_SRV
- zmodyfikowano grafik planowanych zleceń
- wprowadzono formularz - "protokół przyjęcia pojazdu do serwisu", drukowany wraz ze zleceniem

2008-04-13
WIN_SPS
- uaktywniono funkcję definiowalnych kategorii zakupu i sprzedaży (zastosowanie: dekretacja, raportowanie, filtrowanie kartotek)
- wprowadzono możliwość skorzystania z max.pięciu niezależnych sposobów numerowania wszystkich dokumentów
WIN_MGZ
- wprowadzono podgląd zamienników bezpośrednio na ściągawce towarów

2008-04-12
WIN_KAS
- opcję wyboru banku rozbudowano o podgląd treści wyciągu i wydruk raportu bankowego

2008-04-10
WIN_SRV
- "zapotrzebowanie na części" rozbudowano o podgląd listy i treści zapotrzebowań oznaczonych przez magazyn jako będące "w trakcie realizacji"

2008-04-09
WIN_SRV
- w grafiku zleceń zdarzenia "kolizyjne" wyświetlane są na czerwono.
- zdarzenie w grafiku można przesunąć w bok (lewo lub prawo) kręcąc kółkiem myszy
- podczas rejestracji planowanych wizyt wyświatlana jest skrócona historia zapisywanego pojazdu

2008-04-07
WIN_SRV
- w opcji "korekta faktury" wprowadzono możliwość szybkiej zmiany cen o wskazany procent.
WIN_FTR
- "raport sprzedaży" poszerzono o filtr na formę płatności.
WIN_MGZ
- w opcji "zamówienia" dołożono możliwość blokowania zamówienia przed dalszymi korektami

2008-04-05
WIN_MGZ
- rozbudowano działanie guziczka "historia cen" w operacjach magazynowych i fakturowaniu

2008-04-04
WIN_MGZ
- wprowadzono obsługę zapotrzebowań na części generowanych przez WIN_SRV

2008-04-02
MGZ
- w zamówieniach automatycznych wg serwisu usunięto domyślne przypisanie typu zamówień "?" (wszystkie). Teraz trzeba świadomie wpisać rodzaj zamówień.
WIN_MGZ
- podczas generowania zamówień na plik w formacie "M" można użyć guziczków z oznaczeniem typu rabatu.
- oznaczenie lokalizacji wprowadzono do wydruku wszystkich dokumentów magazynowych
WIN_SRV
- wprowadzono (zakładka "zlecenia bieżące") możliwość wysyłania do magazynu elektronicznego "zapotrzebowania na części"

2008-04-01
WIN_MGZ
- w opcjach "rezerwacje serwisowe" i "zamówienia" dołożono przyciski szybkiego wyboru magazynu

2008-03-30
WIN_MGZ
- na ekranie podstawowym dołożony przyciski szybkiego wyboru magazynu. Prawy click na przycisku pozwala zmienić nazwę magazynu.
- na karcie towaru dołożono przycisk "pokaż wszystkie magazyny"

2008-03-27
WIN_SRV
- zakładkę "klienci" uzupełniono o listę pojazdów każdego klienta

2008-03-26
SPS
- poprawiono algorytm dekretacji sprzedaży

2008-03-24
WIN_SPS
- poprawiono tryb drukowania "na ekran" z wykorzystaniem wirtualnej drukarki "document image writer" dostępnej pod windows.

2008-03-20
WIN_SPS
- w kartotece pojazdów wprowadzono pojęcie "kategorii" (wg listy definiowanej przez użytkownika).
- w opcji "zamówienia" umożliwiono edycję planowanego tygodnia sprzedaży
- podgląd listy pojazdów rozbudowano o planowany i zrealizowany tydzień sprzedaży
- filtry kartoteki pojazdów rozbudowano o planowany i zrealizowany tydzień sprzedaży oraz o kategorie pojazdów

 

2008-03-12
WIN_MGZ
- zwiększono ilość dostępnych parametrów w opcji automatycznych zamówień do dostawców

WIN_FTR
- wprowadzono możliwość przydzielania użytkownikom uprawnień do różnych katalogów usług - listę dostępnych katalogów należy podać przy definicji loginów użytkowników
- katalog form płatności poszerzono o możliwość zdefiniowania ich w dwóch dodatkowych językach
- guziczki szybkiego wyboru terminu zapłaty uzupełniono o dodatkowy guzik +15, który dodaje 15 dni do wcześniej określonego terminu

2008-03-11
SRV
- wprowadzono dodatkowy parametr pozwalający skrócić pierwszą stronę wydruku faktury

2008-03-09
WIN_MGZ
- w kartotekach odbiorców i dostawców wprowadzono pojęcie "kategorii" kontrahenta (wg listy kategorii definiowanej przez użytkownika) oraz pojęcie "listy kontaktów". To ostatnie również pozwala oprócz danych osobowych przypisać do kontaktu jego "kategorię".
Kontakty i kategorie przewidziane są do wykorzystania w raportach i w module CRM.

2008-03-07
KSH
- wprowadzono status użytkownika ("4"), który nie pozwala wejść do opcji "nowy dokument" ale inne czynności może wykonywać bez ograniczeń. Działanie statusu "3", który od razu przerzuca do przeglądania zapisów pozostaje w mocy.

2008-03-06
SRV
- usunięty blokadę zerowego orientacyjnego kosztu naprawy

2008-03-02
WIN_MGZ, WIN_SRV
- kartoteki odbiorców poszerzono o pola zgody na przetwarzanie danych (typ zgody A) i ich wykorzystanie w celach marketingowych (typ zgody B).

2008-02-29
WIN_SPS
- wprowadzono możliwość fakturowania dodatkowych zdarzeń w powiązaniu z modułem WIN_FTR. Faktura dodatkowo (lub nota obciążeniowa) przygotowana wg parametrów WIN_SPS i rejestrowana podczas rejestracji sprzedaży pojazdu ewidencjonowana jest w WIN_FTR i tam też odbywa się jej dalsza, ewentualna obróbka (korekty itp.)
Opcja wymaga określenia położenia kartoteki centralnej (powiązanej z WIN_MGZ lub WIN_FTR) i położenia modułu WIN_FTR.

2008-02-28
WIN_FTR
- uzupełniono wydruk not obciążeniowych o formę i termin płatności oraz wymuszono nieuwzględnianie stawki vat wybieranej usługi do naliczania wartości noty.
Poprawiono sposób numerowania not obciążeniowych.

2008-02-27
RAP
- wprowadzono ograniczenia związane z ustawą o ochronie danych. Program RAP działa tylko z plikiem licencyjnym (tym samym z którym współpracuje MGZ) i wymaga logowania oraz określenia celu jego uruchomienia.

MGZ, SRV, FTR
- kartoteki odbiorców poszerzono o pola zgody na przetwarzanie danych (typ zgody A) i ich wykorzystanie w celach marketingowych (typ zgody B). Rejestrowany jest również fakt dokonywania korekt w kartotekach kontrahentów.

2008-02-23
MGZ
- wprowadzono raport sprzedaży określający wagę opakowań sprzedanych towarów w podziale na papier, plastik, drewno i pozostałe (wg taryf celnych).

2008-02-22
MGZ
- wprowadzono opcję wydruku listy dostaw z całego dnia (w opcji operacje magazynowe)

WIN_SFK
- poprawka w rejestratorze czasu pracy

2008-02-20
CFC
- interfejs uzupełniono o eksport danych z FTR

WIN_FTR
- na wydrukach faktur dewizowych (obcojęzycznych) dołożono tekst "faktura vat" oraz podsumowanie vat-u w PLN.

2008-02-18
MGZ, SRV, SPS, FTR
- kartoteki odbiorców zmodyfikowano do zgodności z ustawą o ochronie danych osobowych.