Kompleksowy system obsługi firmy
Magazyn, Serwis, Sprzedaż, Księgowość, CRM...
Ostatnia aktualizacja programów: 2017-02-22
Opis ostatnich zmian:
czytaj...

Pakiet programów COMVAR to kompleksowy system ewidencji obrotu w firmach handlowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży motoryzacyjnej a zwłaszcza stacji dealerskich.
Programy pakietu COMVAR funkcjonują na rynku od 1991 roku a ich autorem jest Sławomir Szewczykowski.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych elementów pakietu znajdują się na zakładce "oferta". Zakładka "programy" (oraz zakładka "archiwum") służy do pobierania aktualnych wersji oprogramowania.

Pakiet Comvar dostępny jest w trzech na bieżąco aktualizowanych wersjach.

1 - archiwalnej wersji dosowej (Clipper - od roku 1993)

2 - wersji pracującej na bazie danych VisualFoxPro (VFP - od roku 2004)

3 - wersji pracującej na bazie danych MySQL / MariaDB (.NET - od 2015)

Zachowana jest pełna kompatybilność wersji w górę. Dane można łatwo i bez strat przenieść z wersji dos do wersji WIN_xxx (VFP) a z wersji WIN_xxx do wersji CV_SYSTEM (.NET).
UWAGA: pełna implementacja JPK jest dostępna w wersji .NET. Dla wersji dos implementacja JPK (VAT i KR) została przygotowana jedynie dla programu KSH. W tym samym zakresie dostępne są JPK dla WIN_KSH.
Pozostałe JPK dla wersji VFP będą dostępne w ograniczonym zakresie. Wynika to z dostępnej w tych wersjach struktury danych, niewystarczającej do poprawnego wygenerowania wszystkich typów JPK.

Oprogramowanie dostępne do pobrania w zakładce "programy" współpracuje z plikiem licencyjnym w wersji user-16.ssz (lub user-16w.ssz i user-16cv.ssz w przypadku wersji dla windows), który obowiązuje od dnia 14 marca 2016 do dnia 13 marca 2017 roku.
Formularz aktualizacji licencji dostępny jest - tutaj...
Programy dostępne w zakładce "archiwum" współpracują z plikiem licencyjnym user-15.ssz. Są to starsze wersje programów, wg stanu na dzień 13 marca 2016.
Wersje sprzed marca 2015 (user-14.ssz i starsze) nie są już dostępne.

Programy uruchomione bez pliku licencyjnego zapisanego w katalogu głównym dysku lub w katalogu danych programu zgłaszają się w wersji demo i nie wymagają użycia haseł. Programy w wersji demo mają niewielkie ograniczenia funkcjonalne.Użytkownicy posiadający aktualny plik licencyjny user-16.ssz, user-16w.ssz lub user-16cv.ssz mogą bez ograniczeń pobierać aktualne wersje programów (zakładka "programy").

Użytkownicy korzystający z wersji VFP WIN_xxx i posiadający aktualne pliki licencyjne typu user-16w.ssz mogli dokonać bezpłatnie upgradu do wersji .NET CV_SYSTEM do dnia 30-go czerwca 2016. Od 1-go lipca do dnia 31-go grudnia 2016 jednorazowa aktualizacja licencji do wersji CV_SYSTEM to 20% ceny wykorzystywanego przez nich pakietu.
Koszt upgradu do wersji .NET CV_SYSTEM dla użytkowników nie posiadających licencji na rok 2016 to 40% ceny wykorzystywanego przez nich pakietu. Koszt ten obejmuje aktualizację licencji na rok 2016.

Użytkownicy korzystający jeszcze z wersji dla dos mogą dokonać upgradu do wersji .NET CV_SYSTEM z pominięciem wersji VFP WIN_xxx. Koszt aktualizacji to 25% ceny wykorzystywanego przez nich pakietu. Koszt ten obejmuje również aktualizację licencji na rok 2016.Kontakt: telefon: (22) 879 84 35, tel.komórkowy: 602 212 820, e-mail: ssz@wa.home.plDostępne programy

 • MGZ - system ewidencji obrotu towarowego
 • Magazyn towarów i materiałów, zamówienia, faktury (również dewizowe). Współpraca z serwisem lub produkcją. Zewnętrzne cenniki dostawców. Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), również w wersji mobilnej.

 • SRV - system obsługi stacji serwisowej
 • Serwis pojazdów lub maszyn i urządzeń. Zlecenia, faktury, obsługa gwarancji, mechanicy. Materiały pobierane z MGZ. Grafik wizyt. Dokumentacja fotograficzna zleceń. Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM).

 • SPS - system ewidencji sprzedaży pojazdów
 • Salon sprzedaży. Umowy, faktury, zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), ewidencja dodatkowych kosztów.

 • KSH - system finansowo-księgowy
 • Księga handlowa, dekretacja ręczna i automatyczna, rozliczenia. Możliwość pracy jako książka przychodów i rozchodów.

 • FTR - sprzedaż usług, ewidencja kosztów
 • Faktury (również dewizowe i w wersjach językowych oraz cykliczne), katalogi usług. Ewidencja kosztów.

 • CMV - moduł raportów systemu COMVAR
 • Raporty i wydruki z MGZ, SRV, SPS... Dekretacje do systemów księgowych. Rozliczenia.

 • KASA - moduł obsługi stanowiska kasowego
 • Rejestracja operacji kasowych, faktury zaliczkowe, rozliczenia.

 • BANK - moduł ewidencji wyciągów bankowych
 • Rejestracja operacji bankowych, faktury zaliczkowe.

 • EST - ewidencja środków trwałych
 • Umorzenia, rejestr wypożyczeń.

 • KDR - moduł kadrowo-płacowy
 • Pracownicy, listy płac, ewidencja umów zleceń, PIT-y.

 • TRC - moduł śledzenia procesu produkcyjnego
 • Pracownicy, materiały, serie produkcyjne.

 • PRD - moduł rozliczania zleceń produkcyjnych
 • Pracownicy, materiały, wyroby, serie. Grafik produkcji.

 • SFK - salon fryzjersko-kosmetyczny
 • Pracownicy, zlecenia, grafik wizyt, rozliczanie materiałów, rozliczanie serii zabiegów i bonów upominkowych

 • inne • ..