Kompleksowy system obsługi firmy
Magazyn, Serwis, Sprzedaż, Księgowość, CRM...
Ostatnia aktualizacja programów: 2018-12-16
Opis ostatnich zmian:
czytaj...

Pakiet programów COMVAR to kompleksowy system ewidencji obrotu do wykorzystania w firmach handlowych ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki branży motoryzacyjnej a zwłaszcza stacji dealerskich.
Programy pakietu COMVAR autorstwa Sławomira Szewczykowskiego funkcjonują na rynku od 1991 roku.
Szczegółowe informacje na temat poszczególnych elementów pakietu znajdują się na zakładce "oferta". Zakładka "programy" (oraz zakładka "archiwum") służy do pobierania aktualnych wersji oprogramowania.

Pakiet Comvar dostępny jest w trzech na bieżąco aktualizowanych wersjach.

1 - archiwalnej wersji dosowej (Clipper - od roku 1993)

Minimalny zakres aktualizacji, dotyczący głównie modułu KSH.

2 - wersji pracującej na bazie danych VisualFoxPro (VFP - od roku 2004)

Niewielki zakres aktualizacji - wprowadzane są jedynie niezbędne zmiany wynikające z bieżących potrzeb użytkowników.

3 - wersji pracującej na bazie danych MySQL / MariaDB (.NET - od 2015)

Pełen zakres aktualizacji wynikający ze zmian w przepisach i bieżących potrzeb użytkowników oraz udostępnianie nowych funkcji.

Zachowana jest pełna kompatybilność wersji w górę. Dane można łatwo i bez strat przenieść z wersji dos do wersji WIN_xxx (VFP) a z wersji WIN_xxx do wersji CV_SYSTEM (.NET).
UWAGA: pełna implementacja JPK dostępna jest tylko w wersji .NET. Dla wersji dos implementacja JPK (VAT i KR) została przygotowana jedynie dla programu KSH. W tym samym zakresie dostępne są JPK dla WIN_KSH.
Pozostałe JPK dla wersji VFP będą dostępne w ograniczonym zakresie. Wynika to z dostępnej w tych wersjach struktury danych, niewystarczającej do poprawnego wygenerowania wszystkich typów JPK. Upgrade programu do wersji CV_SYSTEM (wszystkie dane są przenoszone automatycznie niezależnie od wieku posiadanej wersji dos lub win_xxx) rozwiązuje ten problem.

Oprogramowanie dostępne do pobrania w zakładce "programy" współpracuje z plikiem licencyjnym w wersji user-18.ssz (lub user-18w.ssz i user-18cv.ssz w przypadku wersji dla windows), który obowiązuje od dnia 14 marca 2018 do dnia 13 marca 2019 roku.
Formularz aktualizacji licencji dostępny jest - tutaj...
Programy dostępne w zakładce "archiwum" współpracują z plikiem licencyjnym user-17.ssz. Są to starsze wersje programów, wg stanu na dzień 13 marca 2018.
Wersje sprzed marca 2017 (user-16.ssz) są dostępne na indywidualne życzenie.

Wersje sprzed marca 2016 (user-15.ssz i starsze) nie są już dostępne.

Programy uruchomione bez pliku licencyjnego zapisanego w katalogu głównym dysku lub w katalogu danych programu zgłaszają się w wersji demo i nie wymagają użycia haseł. Programy w wersji demo mają niewielkie ograniczenia funkcjonalne.Użytkownicy posiadający aktualny plik licencyjny user-18.ssz, user-18w.ssz lub user-18cv.ssz mogą bez ograniczeń pobierać aktualne wersje programów (z zakładki "programy").

Koszt upgradu wersji VFP WIN_xxx do wersji .NET CV_SYSTEM dla użytkowników nie posiadających licencji na rok 2018 to 40% ceny wykorzystywanego przez nich pakietu. Koszt ten obejmuje aktualizację licencji na rok 2018.

Użytkownicy korzystający jeszcze z wersji dla dos mogą dokonać upgradu do wersji .NET CV_SYSTEM z pominięciem wersji VFP WIN_xxx. Koszt aktualizacji to 30% ceny wykorzystywanego przez nich pakietu. Koszt ten obejmuje również aktualizację licencji na rok 2018.Kontakt: telefon: (22) 879 84 35, tel.komórkowy: 602 212 820, e-mail: ssz@wa.home.plDostępne programy

 • MGZ - system ewidencji obrotu towarowego
 • Magazyn towarów i materiałów, zamówienia, faktury (również dewizowe). Współpraca z serwisem lub produkcją. Zewnętrzne cenniki dostawców. Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), również w wersji mobilnej.
  - czytaj opis

 • SRV - system obsługi stacji serwisowej
 • Serwis pojazdów lub maszyn i urządzeń. Zlecenia, faktury, obsługa gwarancji, mechanicy. Materiały pobierane z MGZ. Grafik wizyt. Dokumentacja fotograficzna zleceń. Zarządzanie kontaktami z klientami (CRM).
  - czytaj opis

 • SPS - system ewidencji sprzedaży pojazdów
 • Salon sprzedaży. Umowy, faktury, zarządzanie kontaktami z klientami (CRM), ewidencja dodatkowych kosztów.
  - czytaj opis

 • KSH - system finansowo-księgowy
 • Księga handlowa, dekretacja ręczna i automatyczna, rozliczenia. Możliwość pracy jako książka przychodów i rozchodów.

 • FTR - sprzedaż usług, ewidencja kosztów
 • Faktury (również dewizowe i w wersjach językowych oraz cykliczne), katalogi usług. Ewidencja kosztów.

 • CMV - moduł raportów systemu COMVAR
 • Raporty i wydruki z MGZ, SRV, SPS... Dekretacje do systemów księgowych. Rozliczenia. VAT i JPK.

 • KASA - moduł obsługi stanowiska kasowego
 • Rejestracja operacji kasowych, faktury zaliczkowe, rozliczenia.
  - czytaj opis

 • BANK - moduł ewidencji wyciągów bankowych
 • Rejestracja operacji bankowych, faktury zaliczkowe.
  - czytaj opis

 • EST - ewidencja środków trwałych
 • Umorzenia, rejestr wypożyczeń.

 • KDR - moduł kadrowo-płacowy
 • Pracownicy, listy płac, ewidencja umów zleceń, PIT-y.

 • TRC - moduł śledzenia procesu produkcyjnego
 • Pracownicy, materiały, serie produkcyjne.

 • PRD - moduł rozliczania zleceń produkcyjnych
 • Pracownicy, materiały, wyroby, serie. Grafik produkcji.

 • SFK - salon fryzjersko-kosmetyczny
 • Pracownicy, zlecenia, grafik wizyt, rozliczanie materiałów, rozliczanie serii zabiegów i bonów upominkowych

 • inne • ..